Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid

2018-10-11 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

”Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid”

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme-och elproduktion blir fri från kol och olja. Bygget av det nya kraftvärmeblocket, som består av panna, rökgasrening och turbin, har tagit fart på riktigt. Bränslet kommer bestå av träavfall från hushåll och industrier. Block 6 kommer fortfarande att stå för basen av värmeproduktionen, men block 7 kommer stå för runt 40%.

Mer information:
https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/vara-anlaggningar/kraftvarmeverket/block-7/

Vi kommer att mötas av Mathias Edelborg, Projektledare Värme Anläggningsutveckling Projekt, Mälarenergi.

Studiebesöket inleds med en gemensam lunch på restaurang Kraftkällan, en teoretisk inledning, följt av en guidad tur runt anläggningen.

Datum och tid: Måndag 22 oktober, kl 11.30-ca 14.00 inkl lunch
Plats: Träffas vid receptionen, Sjöhagsvägen 3, Kraftvärmeverket

Förtäring: Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 250 kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 395 kr exkl moms
Du vet väl att många blir medlemmar genom företaget.
Ett par aktiviteter till så har du snart tjänat in medlemsavgiften.
Studenter som är medlemmar: 100kr inkl moms

OBS! Studenter anmäler sig via mail till: [email protected] för rätt pris. (medlemsavgiften är kostnadsfri för studenter, enkelt att bli medlem via vår hemsida på www.energi-miljo.se/medlemsformanerstudenter)


ANMÄLAN senast fredag 19 oktober 2018

 


 Dela     Tillbaka  

Studiebesök nya H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro

2018-10-17

Fredagen den 2 november arrangeras ett studiebesök på Örebros historias största byggprojekt.


Teknikutbildning i Stockholm - Injustering av värmesystem

2018-10-12

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla ett hälsosamt inneklimat.


Tekniklunch i Östersund om energiprojektet som blev en tumme

2018-10-12

Välkommen till en presentation av indirekt kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östersund.


Tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat

2018-10-08

Välkommen till en tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat.


Teknikutbildning i Karlstad – Förebygg vattenskador i hem

2018-10-03

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar din kunds hem och fastighet? I utbildningen ”Förebygg vattenskador – i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösninga


Teknikutbildning i Umeå om BBR

2018-10-01

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse för hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven?


Utbildning i Skaraborg om BBR

2018-09-28

Välkommen till teknikutbildning i Skaraborg – ”BBR för alla – så hänger regelverket ihop”. Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.


Studiebesök Zerosun i Skellefteå

2018-09-28

Välkommen till studiebesök på Zero Sun i Skellefteå som är ett av Sveriges mest spännande energiprojekt just nu.


Studiebesök på Scaniarinken i Södertälje

2018-09-26

Scaniarinken i Södertälje är under renovering inför kommande ishockeysäsong. Vid ett studiebesök kommer JN El och OTK Klimatinstallationer, som utfört el- och ventilationsinstallationerna, att visa upp de nya installationerna.