Teknikutbildning - injustering av värmesystem

2019-02-04 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Energi och Miljötekniska Föreningen anordnar kursen, som innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

Kursen vänder sig till VVS konsulter, entreprenörer, förvaltare och byggherrar.

Kursinnehåll:

  • Varför är injusteringen en av de viktigast åtgärderna för att få en driftsäker och energioptimal anläggning?

  • Alla steg i hur beräkning och injustering skall utföras.

  • Vi går igenom olika system, injusteringsberäkningar och injusteringar i befintliga och nya värmesystem, exempelvis med värmepumpar.

  • Vilka värden som bör redovisas för att all information skall framgå och därmed hur beräkningen är gjord.

  • Dokumentation som behövs både för utförande men också som relationshandling.

  • Hur olika systemtemperaturer påverkar flöden och injusteringsvärden.

  • Vad är bra förutsättningar för en optimal injustering?

  • Vad är ett lämpligt injusteringsvärde på radiatorer mm?

  • Uppgifter på vad bra systemvattenkvalité är?

  • Att tänka på när man fyller ett värmesystem.

Kursledare: Ulrika Brown, Energiverket

Datum: Torsdag 14 februari 2019
Tid: Kl. 09.00 – 16.00, inkl lunch och fika
Plats: Scandic Hallandia, Halmstad
Pris: 3.995 kr ex moms för medlemmar.
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 4.995 kr ex moms.

 

Bli medlem för 2019 så går du för medlemspriset och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kommande kurser och aktiviteter!

Du tjänar in den direkt!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem här:
http://www.energi-miljo.se/medlemformanerbli-medlem

Anmälan senast Fredag 8 februari!

HÄR:

Varmt välkommen!

Lokalkommittén Halmstad

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter!


  Allmän

Tekniklunch i Falun om vattenkvalitet

2019-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Dalarna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Borås om imkanaler och ozon

2019-08-12

Välkommen till ett lunchmöte i Borås med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


  Ventilation

Tekniklunch i Halmstad om vattenkvalitet

2019-08-12

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Halmstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus!


  Allmän Energieffektivisering

Tekniklunch i Luleå om energiflöden

2019-04-29

Välkommen till en lunchträff i Luleå om energiflöden och cirkulär och cirkulär hantering av avloppsslam.


  Allmän

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


  Allmän

Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


  Allmän