Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus

 

Kostnadsoptimal drift av fjärrvärmenät med förbikoppling av pumpkällare, konsekvensanalys av nya NNE-krav för småhus och kartläggning av flerbostadshus byggda 1945 eller tidigare

Dessa och andra frågor behandlas vid ett eftermiddagsseminarium arrangerat av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/Energisystem vid Linköpings universitet och Energi & Miljötekniska Föreningen. Vid seminariet kommer ett antal presentationer - att framföras av sistaårsstudenter vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling /Energisystem av sina examensarbeten.

Datum och tid 28 maj kl 15.00-17.00 med avbrott för kaffe

Plats. ACAS. Hus A, Campus Valla, Linköpings universitet

Kostnad: 100 kr för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 150 för

Anmälan på https://www.energi-miljo.se/aktiviteter/seminarium-i-linkoping-om-energieffektivisering-och-energikartlaggning-av-aldre-hus

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbildningar nära dig!

2019-08-18

Energi och Miljötekniska Föreningen inbjuder till en fulladdad höst med spännande och lärorika kurser och aktiviteter som du tar del av genom lokalverksamheten på 29 orter!


  Allmän

Tekniklunch i Falun om vattenkvalitet

2019-08-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Dalarna inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem.


  Allmän

Tekniklunch i Borås om imkanaler och ozon

2019-08-12

Välkommen till ett lunchmöte i Borås med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


  Ventilation

Tekniklunch i Halmstad om vattenkvalitet

2019-08-12

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Halmstad inbjuder till tekniklunch om vattenkvalitet i värme och kylsystem - för dig som arbetar med värme- och kylsystem.


  Värme Kyla

Tekniklunch i Luleå om energiflöden

2019-04-29

Välkommen till en lunchträff i Luleå om energiflöden och cirkulär och cirkulär hantering av avloppsslam.


  Allmän

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


  Allmän

Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


  Allmän