Bostadsbyggandet backar

2019-08-20 Slussen Building Services

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.

Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 4 850 i småhus, vilket är 21 procent färre än under samma period 2018. I flerbostadshus påbörjades ungefär 19 800 lägenheter, vilket är 9 procent färre än första halvåret 2018.

Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 61 procent upplåtna som hyresrätter.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 300 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 362 lägenheter under första halvåret 2018.

Siffrorna för 2019 är uppräknade med 11 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste året. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 44 procent.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 1999–2019

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, första halvåret 2019, preliminära uppgifter

 

Antal bostadslägenheter som påbörjats under första halvåret 2018 och 2019 efter region, Ej uppräknade siffror

  Alla lägenheter
jan–jun
Därav småhus
jan–jun
Därav flerbostadshus
jan–jun
  2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hela riket

27 966 22 197 6 157 4 369 21 809 17 828

Storstadsområdena

13 043 11 263 2 106 1 479 10 937 9 784

Stor-Stockholm

5 790 4 596 791 610 4 999 3 986

Stor-Göteborg

4 071 4 338 775 589 3 296 3 749

Stor-Malmö

3 182 2 329 540 280 2 642 2 049

Riket i övrigt

14 923 10 934 4 051 2 890 10 872 8 044

Stockholm

5 790 4 596 791 610 4 999 3 986

Uppsala

1 832 1 307 313 171 1 519 1 136

Södermanland

1 124 843 374 288 750 555

Östergötland

1 137 1 069 275 173 862 896

Jönköping

912 381 217 164 695 217

Kronoberg

470 682 139 144 331 538

Kalmar

333 829 214 76 119 753

Gotland

58 30 58 30 . .

Blekinge

88 311 67 88 21 223

Skåne

5 436 3 659 1 202 756 4 234 2 903

Halland

989 739 307 195 682 544

Västra Götaland

5 081 4 750 1 131 877 3 950 3 873

Värmland

486 399 115 95 371 304

Örebro

380 567 162 106 218 461

Västmanland

545 467 205 139 340 328

Dalarna

466 377 106 119 360 258

Gävleborg

765 188 137 70 628 118

Västernorrland

249 98 68 30 181 68

Jämtland

305 220 69 64 236 156

Västerbotten

875 397 121 88 754 309

Norrbotten

645 288 86 86 559 202

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Senaste året var denna underskattning ungefär 11 procent.

Källa: SCB


 Dela     Tillbaka  

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

Solel i zenit på mässa

2019-10-31

Nästan 1000 besökare, ett 40-tal utställare och mängder av föreläsningar. Det var vad årets upplaga av Solelmässan i Uppsala bjöd på. 


  El Solvärme & solenergi

Finsk avhandling om brandsäkerhet i metallskorstenar

2019-10-31

Avhandlingen "Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland" har publicerats på Tampere University i Finland.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU