Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21 Slussen Building Services


Lars Andrén kallas för Sveriges Mr Sol och har tack vare sitt lustfyllda sätt att lyfta förnybar energi, inte minst solenergi, nu nominerats till ett prestigefyllt miljöpris.

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset. Utmärkelsen hyllar framträdande bidrag till utvecklingen av hållbar energi på EU-, lokal och regional nivå. Genom sina otaliga föreläsningar runt om i norra Sverige och övriga landet har Lars Andrén inspirerat människor kring förnybar energi och inte minst solenergi i alla dess former.

Varje år nomineras ett antal eldsjälar i Hållbarhetseuropa till det prestigefyllda Roger Lerón-priset som stiftats av FEDARENE, ett europeiskt nätverk med över 70 medlemmar bestående av energiaktörer och lokala/regionala myndigheter, däribland Energikontor Norr. Energikontor Norr har nu nominerat svenska Lars Andrén för sina insatser för solenergin i Sverige.

Lars Andrén har engagerat många genom sitt sätt att lustfyllt föreläsa om och främja solenergi under dryga 20 års tid genom sitt företag DrivKraft Andrén AB. Han är en av Sveriges (kanske rent av Skandinaviens) mest anlitade föreläsare på temat förnybar energi, energieffektivt byggande och inte minst solel och solvärme. Lars har dessutom framgångsrikt använt sina nätverk för att informera och påverka politiker och andra beslutsfattare.

Mellan åren 1995 – 2015 var Lars ordförande i den svenska branschorganisationen Solar Energy Association of Sweden (SEAS) och han har även haft flertalet ytterligare uppdrag i Energisverige, bland annat styrelseordförande i Etik & Energi och Föreningen Sveriges Energirådgivare. Genom sina föreläsningar och sitt ordförandeskap i SEAS har Lars spridit kunskap kring solenergi både lokalt, regionalt och nationellt. Han har genom sitt mångåriga engagemang för solenergi bland vissa kretsar gått under benämningen Sveriges Mr Sol.

Genom sina upplysningsinsatser och det faktum att han nått ut till cirka 450 000 personer under årens lopp har Lars Andrén haft en strategisk betydelse för solenergins utbredning i Sverige. Lars är en av 13 nominerade till Roger Lerón-priset. Vinnaren utses i Bryssel 9 oktober.

Läs Lars Andréns krönikor på Slussen.biz!

Källa: Energikontor Norr


 Dela     Tillbaka  

Sveriges 20 största installatörer

2019-11-12

NAVET Analytics presenterar Sveriges 20 största installatörer 2018.


  Ventilation Värme Sanitet El Arbetsmarknad

Stor satsning på återvinna outnyttjade värmeflöden

2019-11-08

Det nystartade EU-projektet Rewardheat ska ta fram ny kunskap och innovativa lösningar för att ta tillvara outnyttjade värmeflöden.


  Värme Energieffektivisering Utbildning & FoU

Styrelse vald för branschorganisationen Digitala Fastigheter

2019-11-07

I september utsågs styrelsen för den nybildade branschorganisationen Digitala Fastigheter.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Begränsade krav på IMD-installation införs

2019-11-07

Regeringen har, den 1 november, fattat ett beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader. Ändringen innebär begränsade krav på installation av system för individuell mätning och debitering, IMD, av värme och varmvatten.


  Värme Sanitet

Tomas Frändén 50 år

2019-11-06

Idag hissar Slussen.biz flaggan inte bara för Gustav II Adolf utan i första hand för Tomas Frändén, vd för Fidelix och Larmia, som fyller 50 år.


  Allmän

VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift

2019-11-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten VA-tunnlar – erfarenheter från utredning till drift.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

2019-11-06

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats.


  Allmän Brand & säkerhet Arbetsmarknad

Energiuppföljningsmetoder och verktyg – förstudie

2019-11-01

Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har genomfört en förstudie kring Energiuppföljningsmetoder och verktyg.


  Allmän Utbildning & FoU

Solel i zenit på mässa

2019-10-31

Nästan 1000 besökare, ett 40-tal utställare och mängder av föreläsningar. Det var vad årets upplaga av Solelmässan i Uppsala bjöd på. 


  El Solvärme & solenergi

Finsk avhandling om brandsäkerhet i metallskorstenar

2019-10-31

Avhandlingen "Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland" har publicerats på Tampere University i Finland.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU