Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21 Slussen Building Services


Lars Andrén kallas för Sveriges Mr Sol och har tack vare sitt lustfyllda sätt att lyfta förnybar energi, inte minst solenergi, nu nominerats till ett prestigefyllt miljöpris.

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset. Utmärkelsen hyllar framträdande bidrag till utvecklingen av hållbar energi på EU-, lokal och regional nivå. Genom sina otaliga föreläsningar runt om i norra Sverige och övriga landet har Lars Andrén inspirerat människor kring förnybar energi och inte minst solenergi i alla dess former.

Varje år nomineras ett antal eldsjälar i Hållbarhetseuropa till det prestigefyllda Roger Lerón-priset som stiftats av FEDARENE, ett europeiskt nätverk med över 70 medlemmar bestående av energiaktörer och lokala/regionala myndigheter, däribland Energikontor Norr. Energikontor Norr har nu nominerat svenska Lars Andrén för sina insatser för solenergin i Sverige.

Lars Andrén har engagerat många genom sitt sätt att lustfyllt föreläsa om och främja solenergi under dryga 20 års tid genom sitt företag DrivKraft Andrén AB. Han är en av Sveriges (kanske rent av Skandinaviens) mest anlitade föreläsare på temat förnybar energi, energieffektivt byggande och inte minst solel och solvärme. Lars har dessutom framgångsrikt använt sina nätverk för att informera och påverka politiker och andra beslutsfattare.

Mellan åren 1995 – 2015 var Lars ordförande i den svenska branschorganisationen Solar Energy Association of Sweden (SEAS) och han har även haft flertalet ytterligare uppdrag i Energisverige, bland annat styrelseordförande i Etik & Energi och Föreningen Sveriges Energirådgivare. Genom sina föreläsningar och sitt ordförandeskap i SEAS har Lars spridit kunskap kring solenergi både lokalt, regionalt och nationellt. Han har genom sitt mångåriga engagemang för solenergi bland vissa kretsar gått under benämningen Sveriges Mr Sol.

Genom sina upplysningsinsatser och det faktum att han nått ut till cirka 450 000 personer under årens lopp har Lars Andrén haft en strategisk betydelse för solenergins utbredning i Sverige. Lars är en av 13 nominerade till Roger Lerón-priset. Vinnaren utses i Bryssel 9 oktober.

Läs Lars Andréns krönikor på Slussen.biz!

Källa: Energikontor Norr


 Dela     Tillbaka  

Energiklassning av byggbodar

2020-07-03

SBUF, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen har beviljat finansiering till projektet ”Energiklassning av byggbodar”.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×