Ny statistiksida hos Energimyndigheten

2019-09-16 Slussen Building Services

Nu kan du lättare hitta, förstå och använda Energimyndighetens energistatistik. Vi har förbättrat webbupplevelsen för vår energistatistik och nu finns allt samlat på samma ställe.

Energimyndigheten publicerar olika typer av energistatistik som finns tillgänglig på vår webbplats. Förutom den officiella energistatistiken ger vi även ut efterfrågade bearbetningar av officiell statistik, exempelvis Energiläget i siffror, eller statistik som inte ingår i den officiella statistiken såsom Drivmedelsrapporten

En ingång till statistiken

På vår webbplats hittar du en gemensam ingång till alla statistikkällor .Vi redovisar statistiken utifrån statistikprodukter, precis på samma sätt som andra ansvariga statistikmyndigheter gör. Du kan också hitta statistik från olika ämnesområden – ett enkelt sätt att ta del av den officiella energistatistiken. Vi har även information om kvalitet och revideringar av publicerad statistik, samt dokumentation av kvaliteten.

Redovisning i olika format

Beroende på statistikens komplexitet och dina behov kan du få statistiken presenterad på olika sätt – rapporter, excelfiler eller interaktiva tabeller och diagram. Vi redovisar även en stor del av den officiella statistiken i Energimyndighetens statistikdatabas. Det ger dig möjlighet att själv söka, sortera och ladda ner statistiken i olika format. I Statistikdatabasen kommer du även åt via API (Application Programming Interface).

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2020-01-16

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Hyresgästers beteende och påverkan på energianvändningen

2020-01-15

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU

Inbjudan till dialogmöte om exportmöjligheter

2020-01-15

Smart City Sweden, Nordic Heat och Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in till ett dialogmöte på tema exportmöjligheter inom värme och kyla i Stockholm den 4 februari.


  Värme Kyla

Utvidgat producentansvar krävs för rimligt vattenpris

2020-01-13

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

2020-01-10

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU

Förslag om laddinfrastruktur och inspektion av värmesystem

2020-01-09

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.


  Värme Kyla El

Framtidens certifiering av plastprodukter för VA

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Framtidens certifiering av plastprodukter för VA - förundersökning.


  Allmän Utbildning & FoU

Planering och genomförande av VA-investeringar

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Planering och genomförande av VA-investeringar - en branschövergripande analys.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Elstatistik 2019

2020-01-09

Energiföretagen presenterar den preliminära elstatistiken för 2019.


  El Utbildning & FoU