Ny IVA-rapport om klimatmålen

2019-09-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/iva.pngNoll utsläpp måste vara ledstjärnan i all samhällsutveckling, liksom ekonomisk styrning och klimatpolitiskt ledarskap. Det är vad som krävs för att Sveriges ska klara klimatmålet till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt ännu en klimatrapport med förslag på åtgärder.

- Ska Sverige bli världens första fossilfria land måste vi rensa bland regler, lagar och hinder som drar åt olika håll. Det säger Stefan Nyström, ordförande för Samhällsgruppen inom IVAs projekt Vägval för klimatet. Istället behöver vi en systematisk styrning av samhället – med kompassen inställd på att vara klimatneutrala senast 2045.

I denna delrapport som fokuserar på samhällsutveckling, konstateras att Sverige inte kan nå klimatmålen utan åtgärder i form av effektiva styrmedel, en kraftfull närings- och innovationspolitik, och offentliga investeringar med klimatet i fokus.

Sverige har klarat stora förändringar för klimatet tidigare, till exempel vad gäller uppvärmning av bostäder. Idag står vi mitt i en förändring av transporterna, och nästa steg blir en omställning av industrin. Några exempel på åtgärder som diskuteras i rapporten är ett långsiktigt regelverk för att komma bort från fossilberoendet i trafiken, investeringar i koldioxidlagring och effektiva regler för tillståndsprövning.

– För att klara omställningen räcker det inte med begränsade satsningar här och där. Vi kommer behöva en långsiktig och partiöverskridande politisk agenda för att klara omställningen, säger Staffan Eriksson, projektledare på IVA.

IVA-rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålen är den tredje av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Källa: IVA

 


 Dela     Tillbaka  

Fegisar fylldes med Wisedom

2019-10-14

Slussen.biz fanns på plats när 2018-års vinnare av Stora Inneklimatpriset, Swegon, fick chansen att presentera sig för nätverket Fegis.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Ny forskning om relining

2019-10-11

Parastou Kharazamis doktorsavhandling om relining i fastigheter har presenterats på vid Avdelningen för Hållbara Byggnader på KTH.


  Sanitet Utbildning & FoU

Gräddig olycka färgade bäck

2019-10-09

Grädde från en tank som vält hos Skånemejerier ledde till att Risbergabäcken i Malmö färgades vit via dagvattnet, rapporterar bland annat expressen.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Heldag för geoenergiexperter

2019-10-07

Ett 60-tal deltagare tog del av den sjunde upplagan av Geoenergidagen som i vanlig ordning var fylld med det senaste inom geoenergi.


  Värme Kyla Geoenergi Referensprojekt Utbildning & FoU

Misslyckad miljardsatsning på renovering

2019-10-04

2016 öronmärkte regeringen 800 miljoner kronor om året fram till 2019 för renovering och energieffektivisering av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Bara en bråkdel av pengarna kom dock till användning.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Svampen tas ur bruk

2019-10-04

Sveriges kanske mest kända vattentorn, Svampen i Örebro, kommer tas ur bruk och ersättas med en helt ny vattenreservoar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny webbkurs för installatörer

2019-10-02

Energimyndigheten och Installatörsföretagen lanserar en webbkurs om energieffektivisering för installatörer.


  Allmän Energieffektivisering

Svensk besöksnärings största solenergianläggning invigs

2019-10-02

Ramsvik Stugby & Camping strax norr om Smögen i Bohuslän inviger svensk besöksnärings största solenergianläggning som årligen ska generera 230 000 kWh.


  El Solvärme & solenergi Referensprojekt

BeBo firar 30!

2019-10-01

Slussen.biz har fått en pratstund med Göran Werner, konsult på WSP och koordinator för beställarorganisationen BeBo, med anledning av att BeBo firar 30 år i år.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Vattenverk har stannat i Stenungsund

2019-10-01

Det är avbrott i vattenförsörjningen i Stenungsund på grund av att ett vattenverk har stannat. Kommunen uppmanar till alla att spara på det vatten som finns i kranarna.


  Vatten & avlopp (yttre VA)