Ny IVA-rapport om klimatmålen

2019-09-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/iva.pngNoll utsläpp måste vara ledstjärnan i all samhällsutveckling, liksom ekonomisk styrning och klimatpolitiskt ledarskap. Det är vad som krävs för att Sveriges ska klara klimatmålet till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt ännu en klimatrapport med förslag på åtgärder.

- Ska Sverige bli världens första fossilfria land måste vi rensa bland regler, lagar och hinder som drar åt olika håll. Det säger Stefan Nyström, ordförande för Samhällsgruppen inom IVAs projekt Vägval för klimatet. Istället behöver vi en systematisk styrning av samhället – med kompassen inställd på att vara klimatneutrala senast 2045.

I denna delrapport som fokuserar på samhällsutveckling, konstateras att Sverige inte kan nå klimatmålen utan åtgärder i form av effektiva styrmedel, en kraftfull närings- och innovationspolitik, och offentliga investeringar med klimatet i fokus.

Sverige har klarat stora förändringar för klimatet tidigare, till exempel vad gäller uppvärmning av bostäder. Idag står vi mitt i en förändring av transporterna, och nästa steg blir en omställning av industrin. Några exempel på åtgärder som diskuteras i rapporten är ett långsiktigt regelverk för att komma bort från fossilberoendet i trafiken, investeringar i koldioxidlagring och effektiva regler för tillståndsprövning.

– För att klara omställningen räcker det inte med begränsade satsningar här och där. Vi kommer behöva en långsiktig och partiöverskridande politisk agenda för att klara omställningen, säger Staffan Eriksson, projektledare på IVA.

IVA-rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålen är den tredje av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Källa: IVA

 


 Dela     Tillbaka  

16 nya projekt bidrar med ny kunskap om digitalisering

2020-05-27

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flytttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett med Lars Ekberg från CIT. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare.


  Ventilation

Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2020

2020-05-26

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 11 900 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2020. Motsvarande kvartal 2019 började 11 800 bostadslägenheter byggas.


  Allmän Utbildning & FoU

Stora mängder danskt bajsvatten rakt ut i Öresund

2020-05-26

Danmark kan, under åren 2014-2018, ha släppt ut så mycket som 35 miljarder liter orenat avloppsvatten i Öresund, rapporterar bland annat sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny ordförande i Svenskt Vatten

2020-05-25

Svenskt Vattens nyvalda ordförande är Elisabeth Unell. Hon valdes vid Vattenstämman som genomfördes som ett webbinarium.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

2020-05-25

Årets uppföljning av de energipolitiska målen visar att andelen förnybar energi ökar i Sverige.


  Allmän Utbildning & FoU

Fem europeiska myndigheter samarbetar för att förbjuda PFAS

2020-05-25

Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Bebos ventilationstävling avgjord

2020-05-22

Juryn valde att uppmärksamma fyra av de femton inkomna bidragen i Bebos ventilationstävling när resultatet presenterades under ett webbinarium. Men inget förslag uppfyllde tävlingens samtliga kriterier.


  Ventilation Utbildning & FoU

Krönika: Mod och hopp för framtiden!

2020-05-20

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, funderar på vilka möjligheter som finns post corona. Och om modet finns....


  Allmän Krönikor

En dag som energiexpert

2020-05-19

Slussen.biz tog rygg på energikonsulten Roland Jonsson från WSP när han energideklarerade en av Sveriges största bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm.


  Allmän Energieffektivisering Referensprojekt

×