Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

2019-11-14 Slussen Building Services

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket och en rad myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel. Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat.

Arbetet kan bland annat gälla åtgärder och insatser till stöd för klimatanpassning i den fysiska planeringen och Boverket tar kontinuerligt fram rapporter, tillsynsvägledning och planeringsunderlag. Några exempel på rapporter från Boverket är:

  • fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter
  • dricksvattenförsörjning i fysisk planering
  • tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker
  • planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor.  

På webbportalen klimatanpassning.se finns mängder av information samlat om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till den som allmänt vill veta mer och till den som arbetar med klimatanpassning. Under de senaste åren har det blivit fler och fler som besöker klimatanpassning.se.

Mer innehåll i den uppdaterade webbportalen

Nu lanseras klimatanpassning.se med nytt utseende och med ännu mer innehåll. Framförallt kan portalen nu bättre hjälpa till med kunskap, råd och vägledning. Den ger en snabbare överblick av innehållet och gör det enklare för besökaren att hitta rätt.

Klimatanpassning.se är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut succesivt. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren. Det här är en del av innehållet:

  • Under ”Klimatanpassa” hittar du som arbetar med klimatanpassning vägledningar.
  • ”Hur klimatet förändras” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden.
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning.
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa.

Webbportalen innehåller kontaktuppgifter till alla myndigheter samt nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning.

Till portalen klimatanpassning!


 Dela     Tillbaka  

Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-06

Svenskt Vatten presenterar rapporten Reparationsmetoder för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk

2019-12-05

Svenskt Vatten presenterar rapporten Underhållsplanering för betongkonstruktioner i vattenverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: En gräslig idé med stor potential!

2019-12-05

Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, har funderat på varför många bra idéer inte kommer längre än till byrålådan och vad som saknas för att de ska nå marknaden.


  Allmän Krönikor

Antalet larm om dåligt dricksvatten ökar kraftigt

2019-12-05

Antalet larm med rekommendation att koka dricksvattnet har ökat kraftigt jämfört med förra året. Det visar en enkät som Sveriges Radion Ekot genomfört.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Instrumentera rätt på avloppsreningsverk

2019-12-04

Svenskt Vatten presenterar rapporten Instrumentera rätt på avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

2019-12-04

Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.


  Allmän

Individers uppfattning om risker med dricksvattnet

2019-12-03

Svenskt Vatten presenterar rapporten Individers uppfattning om risker med dricksvattnet.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-bråk i Norrtälje

2019-12-03

Boende på Rådmansö i Norrtälje kommun har hamnat i konflikt med kommunen efter att de inte vill ta över det reningsverk som de boende investerat i och istället ansluta dem till kommunalt VA, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Högsta ökningen av taxor och avgifter på tio år

2019-12-03

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8% det senaste året samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen ökat med 1,9%. Dessutom varierar priserna påtagligt mellan landets kommuner. Det visar årets Nils Nils Holgerssonrapport.


  Allmän Utbildning & FoU

Energistatistik för 2018 publicerad

2019-11-29

I rapporten ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjning 2018” framgår att Sverige totalt fortsätter att producera mer el än vi konsumerar. Totala elproduktionen uppgick till 159,7 TWh, inklusive nätförluster.


  Värme Kyla El Utbildning & FoU

×