Energistatistik för 2018 publicerad

2019-11-29 Slussen Building Services

Leveransen av fjärrkyla ökade med 27 procent under sommaren 2018 på grund av värmen. Samtidigt blåste det mindre än normalt, vilket bidrog till att vindkraften producerade 5,6 procent mindre el under året. Den totala elanvändningen och elproduktionen var oförändrad mellan 2017 och 2018. Det visar Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

I rapporten ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjning 2018” framgår att Sverige totalt fortsätter att producera mer el än vi konsumerar. Totala elproduktionen uppgick till 159,7 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en knappt märkbar sänkning med 0,5 procent jämfört med 2017. 

Under 2018 blåste det mindre än normalt vilket medförde mindre vindkraft. Kärnkraften var den största produktionskällan för el med 65,8 TWh, tätt följd av vattenkraften med 61,8 TWh. 

Ökad produktion av fjärrkyla
Produktionen av fjärrkyla i Sverige ökade under 2018 jämfört med 2017. Den totala leveransen av fjärrkyla var 1,2 TWh under 2018, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med 2017.

– Fjärrkyla har haft oförändrade nivåer i flera år, men nu ser vi en ökning av mängden kyla till användarna under 2018. Ökningen beror på den väldigt varma sommaren 2018, säger Camilla Dellby, ansvarig för el- och fjärrvärmestatistiken på Energimyndigheten.

Oförändrad elanvändning
Elanvändningen uppgick till 130,6 TWh, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år.

– Den totala elanvändningen är på samma nivå som 1990. Trots att vårt samhälle förändrats, bland annat genom digitalisering med exempelvis fler serverhallar, är vi samtidigt bra på att energieffektivisera. Resultatet blir en oförändrad elanvändning, säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Fortsatt stor export av el
Sverige exporterade 29,4 TWh el under 2018 medan 12,2 TWh importerades under året. Nettoexporten blev därmed 17,2 TWh. Detta är en minskning med 9 procent mellan 2017 och 2018. Större delen av exporten gick till Finland, medan det importerades mest från Norge.

– Sverige exporterar el under de delar av året när vi producerar mer el än vad vi konsumerar. Under kalla vinterdagar använder vi däremot mer el än vi kan producera och behöver därför importera el. Trots export av el är vi därmed beroende av import vissa delar av året, säger Camilla Dellby, ansvarig för el- och fjärrvärmestatistiken på Energimyndigheten.

Källa: Energimyndighetern


 Dela     Tillbaka  

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

2020-01-22

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen av värmepumpar inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år, enligt Svenska Kyl- & Värmepumpföreningens statistik.


  Värme Kyla

ExpoStyr laddar för turné i norr!

2020-01-20

I februari är det dags för ExpoStyr att ge sig ut på vägarna. Den här gången är det Luleå (11/2), Umeå (12/2), Östersund (13/2) och Sundsvall (14/2) som får besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Ny metod ska kartlägga riskområden för hälsoskadlig värme

2020-01-16

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en metod för att kartlägga riskområden och ett kunskapsstöd för att förebygga effekterna av hälsoskadliga temperaturer.


  Värme Kyla Utbildning & FoU

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

2020-01-16

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.


  Allmän Utbildning & FoU

Hyresgästers beteende och påverkan på energianvändningen

2020-01-15

Beställarnätverket, Bebo, presenterar en kunskapssammanställning på hur hyresgästers beteende påverkar energianvändningen.


  Allmän Utbildning & FoU

Inbjudan till dialogmöte om exportmöjligheter

2020-01-15

Smart City Sweden, Nordic Heat och Teknikföretagens exportförening Urban Tech Sweden bjuder in till ett dialogmöte på tema exportmöjligheter inom värme och kyla i Stockholm den 4 februari.


  Värme Kyla

Utvidgat producentansvar krävs för rimligt vattenpris

2020-01-13

En Deloitte-studie om tillverkarnas ansvar att förhindra mikroföroreningar från att komma ut i miljön drar slutsatsen att EU redan har tillräcklig lagstiftning för att behålla dricks- och avloppsvattentjänster prismässigt överkomliga.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

2020-01-10

Belok presenterar en förstudie som syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas.


  Allmän Utbildning & FoU

Förslag om laddinfrastruktur och inspektion av värmesystem

2020-01-09

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om krav på laddinfrastruktur i byggnader och krav på inspektion av uppvärmningssystem.


  Värme Kyla El

Framtidens certifiering av plastprodukter för VA

2020-01-09

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Framtidens certifiering av plastprodukter för VA - förundersökning.


  Allmän Utbildning & FoU