Reglertekniker förenades i Nacka

2020-02-04 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/kjell.JPGSlussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Förenade Reglertekniker, FRT, höll års- och teknikmöte i Nacka under två dagar.

Under konferensen dryftades ämnen såsom artificiell intelligens (AI), trådlös mätteknik och IT-säkerhet.

Efter välkomnande av föreningens ordförande, Kjell Sandehl (bilden till höger), tog Anders Kallebo, från Myrspoven, över scenen för att berätta om sitt företags lösning för att driftoptimera fastigheter med hjälp av AI. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kallebo.JPG
Anders Kallebo, Myrspoven. Foto: Ulrik Hammarsträng

- Det är svårt att manuellt hitta den optimala driftoptimeringen. Med hjälp av AI skapar vi en virtuell byggnad som ständigt förbättras genom datainsamling via sensorer. Lösningen passar bäst i komplexa byggnader. Exempelvis kontor med öppna landskap, skolor och köpcentrum. Vi håller också på med en pilot gällande lastväxling där vi kan styra många komponenter som fläktar och pumpar. Bland våra kunder finns Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, och Vasakronan. Tillsammans med dem arbetar vi med att konstant förbättra systemet. 

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/kalle.JPG
Kalle Hultman, Ambiductor. Foto: Ulrik Hammarsträng

Kalle Hultman, Ambiductor, tog över taktpinnen och berättade om möjligheterna med trådlös mätteknik med hjälp av företagets Internet of Things-lösning via Lora. 

- Teknikens fördelar är bland annat den överlägsna räckvidden, den långa batteritiden på mer än tio år, skalbarheten och kryptering med högsta säkerhet. Tekniken används för mätning av värme, vatten, el och gas och till andra applikationer som till exempel larm för legionella, frysvakt, läcksökning, nivågivare och nivålarm samt smart städning. Bland utmaningarna för tekniken finns bland annat myndigheter och standarder, elmätartekniken, de snabba förändringarna samt kravet på samarbete för att lyckas. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/frt.JPG
Intresserade åhörare under FRT:s års- och teknikmöte i Nacka. Foto: Ulrik Hammarsträng

Sista dragningen under första konferensdagen stod Web port för när de presenterade sitt företags visualiseringssystem för fastighetsautomation. 

Under konferensens andra dag var det IT-säkerhet som stod på agendan. Ämnen som diskuterades var sårbarhet i system och anläggningar, publika cybersäkerhetsincidenter och hot och vad man ska beakta för att få robustare system i framtiden. 

Under konferensen gavs också Slussen.biz möjlighet att presntera sig och Mikael Ekberg och Ulrik Hammarsträng gav en introduktion till nyhetskanalen, sökmotorn och den ambulerande mässan ExpoStyr. 

Läs mer om FRT!

Text och bild: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Dags för disputation!

2020-03-27

Den 24/4 disputerar Peter Filipsson vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik, på ämnet "Self-Regulating Active Chilled Beams" och möjlighet kommer finnas att följa disputationen via webben.


  Kyla Utbildning & FoU

Tävla med ExpoVent på webben

2020-03-27

Du missar väl inte chansen att få en trisslott genom att svara rätt på fem av sju frågor kring ExpoVent på webben.


  Ventilation

×