Betydande energieffektivisering vid renovering

2020-02-14 Slussen Building Services

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/arsta1.png
På taket av ett av punkthusen på Valla torg i Årsta. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz hängde med när Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade studiebesök i nyrenoverade fastigheter på Valla torg i södra Stockholm. 

Ett 15-tal intresserade slöt upp för att få veta mer om renoveringen, som skett inom ramen för EU:s GrowSmarterprojekt, av fastigheterna kring Valla torg i Årsta. Dagens ciceron var Harry Matero från Skanska, som varit med i renoveringsprocessen, som hastigt fått hoppa in då Stockholmshems representant fått förhinder. 
- GrowSmarter är ett EU-projekt som Stockholms stad gick in i 2014 och Stockholmshem gjorde en energikartläggning av området runt Valla torg som består av fyra punkthus med fjorton våningar och fyra lamellhus med tre våningar från den tidiga miljonprogramseran. Totalt handlar det om drygt 300 lägenheter. EU har också finansierat delar av projektet. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/harry_1.png
Harry Matero, Skanska, berättade om energienergieffektiviseringsåtgärder som genomförts inom ramen för EU:s Growsmarterprojekt. Foto: Ulrik Hammarsträng

Den energikartläggning som gjordes visade att energianvändningen låg på 127-132 kWh per kvadratmeter och år köpt energi
- Åtgärder som gjorts är bland annat att FX-ventilation med inbyggd värmepump och värmeåtervinning, med hjälp av värmeväxlare, som producerar värme och varmvatten installerats. Det är en åtgärd gjort i tidigare projekt med gott resultat. Vi har också tilläggsisolerat, installerat solceller, adaptiv styrning och fönster med betydligt lägre U-värde än de som fanns tidigare. Vid behov har fjärrvärme använts som spetsvärme. Ett av punkthusen har också satts “off-grid” med värmepump som värmekälla. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/teknikrum.png
Högst upp i fastigheten finns ett teknikrum med bland annat ventilationsaggregat med frånluftsvärmepumpar. Foto:Ulrik Hammarsträng

Tack vare genomförda energi har man klarat den av EU uppsatta energieffektiviseringsmålen på 60% sänkning av köpt energi. Under processen gång har man också ställts inför utmaningar och fått lärdomar.
- Bland utmaningarna fanns naturligtvis att administrera logistiken kring de boende som ju fått flytta ut från sina bostäder. Även kommunikationen med de boende har varit en utmaning. När det gäller lärdomar att ta med sig finns bland annat valet av styrsystem, att fönstren kanske hade för lågt U-värde då det blivit problem med frost. Vi är nöjda med valet av Fx-ventilation vid renoveringen. Avslutningsvis får man inte missa mjuka aspekter som att området fått ett lyft med bland annat trygghetsskapande åtgärder som att tvättstugorna flyttats från källare till markplan.

Som avslutning på studiebesöket gjordes besök i fläktutrymmet högst upp i huset och i källaren där bland annat spillvatten. Det bjöds också på en titt ut på fastighetens tak där solceller installerats. 

Mer om GrowSmarter i Stockholm

Till GrowSmarters hemsida

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Hur långt sprider sig virus?

2020-04-03

I Lund pågår forskning om huruvida virus finns i luften och hur långt det sprider sig, rapporterar SVT:s Rapport 3/4.


  Allmän

Kritik mot OVK i coronatider

2020-04-03

Stena Fastigheter fortsatte med sina planerade OVK-besiktningar, trots det pågående utbrottet av coronapandemin, rapporterar nvp.se.


  Ventilation

Stöd till verifiering av energiinnovationer

2020-04-03

Energimyndigheten utlyser stöd till verifiering av energiinnovationer med kund (VER 20).


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

19 nya projekt för energieffektivt byggande får pengar

2020-04-03

Nu är det klart vilka projekt som får finansiering genom E2B2s tredje utlysning. Sammanlagt 63 miljoner kronor kommer att gå till 19 projekt .


  Allmän Utbildning & FoU

Vägledning om digital fastighetsautomation

2020-04-02

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar en skrift med vägledning för fastighetsägare om digital fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Ny monter i ExpoVent på webben!

2020-04-02

Nu har även ebm-papst sin egen monter på ExpoVent på webben. Missa inte att besöka de olika montrarna och delta i tävlingen.


  Ventilation

Det finns hopp i en tid av oro

2020-04-01

I en tid av oro i omvärlden är det lätt att stänga av allt förutom det allra nödvändigaste. Men det finns hopp och möjligheter.


  Allmän

Nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

2020-03-31

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Det visar Energimyndighetens solcellsstatistik.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Dags för disputation!

2020-03-27

Den 24/4 disputerar Peter Filipsson vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik, på ämnet "Self-Regulating Active Chilled Beams" och möjlighet kommer finnas att följa disputationen via webben.


  Kyla Utbildning & FoU

Tävla med ExpoVent på webben

2020-03-27

Du missar väl inte chansen att få en trisslott genom att svara rätt på fem av sju frågor kring ExpoVent på webben.


  Ventilation

×