Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl

2020-03-05 Climat80 Gruppen

https://slussen.azureedge.net/image/47585/alfalaval_klimatkyl.jpg
Copyright by Alfa Laval

Alfa Laval har tecknat ett nytt serviceavtal med Klimatkyl som omfattar tre av våra teknikområden; kyla, ventilation och värme och sanitet (VS). Avtalet löper under två år och under denna tid kommer vi att serva Alfa Lavals komfort- och processkylanläggningar, utföra ventilations- och VS-service.

Arbetet inom våra teknikområden kommer att koordineras och samordnas ute på plats varje vecka. Löpande service, rondering, driftskontroll, felavhjälpande underhåll och åtgärdsförslag för driftsoptimering är delar av uppdraget. Vi kommer även att utföra service två gånger per år och därtill kommer åtgärder vid eventuella driftsavbrott eller andra händelser som hindrar en friktionsfri drift. 

Klimatkyl ingår i Climat80 Gruppen som erbjuder energimedvetna lösningar inom installation, teknisk service och fastighetsförvaltning och är en trygg och långsiktig fastighetspartner under hela fastigheten livslängd. 

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet!


 Dela     Tillbaka  

Förvärvet av Climat80 Gruppen godkänt av Konkurrensverket

2020-02-04

Are fick den 24 januari godkännande av Konkurrensverket i Sverige för sitt företagsförvärv av Climat80 AB med tillhörande dotterbolag (“Climat80 Gruppen”). Förvärvet slutfördes i början av februari.


  Allmän Arbetsmarknad

Famliljeföretaget Are förvärvar Climat80 Gruppen

2020-01-08

Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer och underhåll Are förvärvar byggtjänstföretaget Climat80 Gruppen.


  Allmän Arbetsmarknad

The Point – teknisk förvaltning i Malmös näst högsta byggnad

2019-12-27

Climat80 har tecknat ett nytt avtal inom fastighetsförvaltning med Peab Fastighet AB gällande kvarteret i Hyllie som omfattar nya kontorshuset The Point och Quality Hotel View.


  Allmän Referensprojekt

Ny VD på Climat80 Entreprenad

2019-12-19

Climat80 Entreprenad AB har fått ny vd som tillträdde den 1 december 2019.


  Allmän Arbetsmarknad

Vi ser fram emot vårt samarbete inom CSR Skåne

2019-12-13

Climat80 Gruppen har gått med i nätverket CSR Skåne där ett hundratal skånska företag och organisationer arbetar tillsammans för ett mer hållbart Skåne.


  Allmän Utbildning & FoU

Nu bygger vi nytt kontorshus tillsammans med NCC

2019-10-09

I oktober startar Climat80 Entreprenad upp ett nytt byggprojekt i Eslövs kommun på uppdrag av NCC med VA SYD som byggherre.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Referensprojekt

Nu certifieras vårt nya verksamhetssystem och vi växer

2019-10-07

Hösten är här och arbetet med vårt nya verksamhetssystem för Climat80 Gruppen pågår och just nu certifieras vi enligt ISO9001 och ISO14001.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Vi växer i Lund

2019-10-03

I en behaglig Lunda-atmosfär utvecklas våra verksamheter. Sedan flytten till nya lokaler 2016 har det hänt mycket och lokalen som renoverades med plats för fler har nu fyllts.


  Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Arbetsmarknad

Europas första MR-kamera i sitt slag installeras i Lund

2019-10-01

Climat80 Ventilation och Lunds Värme & Sanitet ansvarar för alla de tekniska installationerna som handlar om luft, vatten och kyla vid installationen av Europas första MR-kamera i sitt slag med fokus på hjärtat.


  Ventilation Kyla Sanitet (Fastighets VA) Referensprojekt

×