Schneider Electric lanserar nytt koncept för rumsstyrning

2020-04-23 Schneider Electric Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/5377/ConnectedRoomSolutions_SchneiderElectric.jpgSchneider Electric lanserar nu konceptet Connected Room Solution på den svenska marknaden – en innovativ, kostnadseffektiv och framtidssäker modullösning för smart rumsstyrning. Lösningen erbjuder en mer personlig och anpassad upplevelse, samtidigt som den ökar driftseffektiviteten och bygger på en flexibel infrastruktur som enkelt kan anpassas vid förändringar av byggnadens ytor. IoT-navet i lösningen är Room Purpose Controller (RP-C) från Schneider Electric, som tillsammans med de smarta expansionsmodulerna möjliggör styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning på rumsnivå.

– Smarta byggnader handlar idag om att skapa ytterligare värden parallellt med strävan efter ökad energieffektivitet, säger Andreas Finnstedt, Vice President, Digital Energy på Schneider Electric. De som äger byggnader behöver idag uppnå effektivitetsmål samtidigt som de erbjuder en bättre upplevelse för hyresgäster och besökare. Om vi ser ur ett större perspektiv behöver man bygga in smartheten redan från grunden avseende system även på rumsnivå för att i nästa steg få smarta byggnader och bestånd. Som branschledande aktör vill vi möjliggöra just detta, avslutar Andreas.

Connected Room Solution
I dag integreras ofta separata system för exempelvis luftbehandling, belysning och solljusavskärmning i byggnaden på varje våningsplan. Connected Room Solution bygger istället på att integrera byggnadens olika system på rumsnivå och således skapa ett integreratsystem för styrning av klimat, belysning och solljusavskärmning.

– Vid investeringar i byggnadsautomationssystem är det viktigt att välja framtidssäkra och robusta lösningar som inte bara är kostnadseffektiva utan även flexibla för framtida ombyggnationer som dessutom enkelt kan dra nytta av ny teknik, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric. Särskilt viktigt blir detta vid val av styrsystem för rumsfunktioner, då dessa system ska kunna erbjuda hög grad av interaktion med användarna, en flexibel teknik och kunna anpassas efter hur ytor nyttjas. Vår lösning bygger på ett koncept som både är kostnadseffektivt och tar hänsyn till dessa faktorer, avslutar Linnea.

Connected Room Solution utgörs av ett IoT-baserat system som bygger på flera moduler och applikationer utvecklade för att skapa ett effektivt system för smarta rum som erbjuder hög komfort och användarvänlighet. I den första lanseringen introduceras konceptets fem första moduler. Fler moduler och applikationer till konceptet väntas lanseras senare under året. Genom att lösningen är modulär är det enkelt att utöka från system inom uppvärmning, ventilation och luftkonditionering – till att även omfatta system för belysning, solljusavskärmning och rumssensorer. Connected Room Solution inkluderar även appar för personlig rumsstyrning och verktyg för effektiv idrifttagning och enkel anpassning vid förändringar i byggnadens disposition.

I lösningen distribueras intelligensen, eldistributionen och integrationen till respektive rum. Genom att både integration och matning sker via samma enhet på rumsnivå minskas omfattningen på kabeldragningen och installation blir snabbare och mer kostnadseffektiv. Integration av systemen möjliggör synergier som kan användas till samverkande funktioner för energioptimal drift. Ett exempel på detta är att vid hög solinstrålning reglera solljusavskärmningen i rummet för att undvika ett ökat kylbehov.

 

Möjligheter som kommer med Connected Room Solution:

  • Användaren har möjlighet att justera rumstemperatur, solljusavskärmning och belysning via en grafisk rumsenhet eller genom appen EcoStruxure Building Engage – Occupant
  • Användarupplevelsen blir snabbare, säkrare och mer flexibel eftersom lösningen byggts på modern IP-teknik
  • Effektiv idrifttagning genom appen eCommisioningTool (eCT)
  • Ökad flexibilitet genom det grafiska verktyget Rezoning – driftpersonal kan enkelt själva anpassa värme, kyla, belysning och solljusavskärmning för respektive rum när byggnadens disposition förändras
  • Lösningen är kommersiellt öppen – hela leveransen kan utföras av Schneider Electric eller någon av företagets certifierade partners, EcoXperts

I april 2020 lanseras följande:

  • Två belysningsmoduler med kraftförsörjning, en DALI belysningsmodul och en 1-10V belysningsmodul
  • Två moduler med kraftförsörjning för solljusavskärmning, en i HV-utförande och en i LV-utförande
  • En multisensor för mätning av LUX och närvaro

Läs mer om Connected Room Solution här.


 Dela     Tillbaka  

Schneider Electric tilldelas Solar Impulse Efficient Award

2020-07-02

Solar Impulse Foundation har tilldelat Schneider Electric utmärkelsen Solar Impulse Efficient Solution för mjukvaran EcoStruxure™ Microgrid Advisor och nätverket NEO (New Energy Opportunities) Network.


  El Automation/Styr- och Regler Solvärme & solenergi Projekterings- & förvaltningsprogram

Tips för energioptimering vid varierad beläggning

2020-06-16

Energioptimering vid varierad beläggning – fem tips, och två lösningar, från Schneider Electric.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Uppkopplade brandlarmsystem från Schneider Electric

2020-06-11

Brandlarmsystemet Esmi Sense FDP från Schneider Electric kommer att installeras i två stora byggprojekt i Göteborg: Gårda Vesta i Gårda och Geely Innovation Centre i hamnområdet Lindholmen.


  Allmän Brand & säkerhet Referensprojekt

Galären väljer laddstolpar från Schneider Electric

2020-04-03

Marknaden för elbilar växer snabbt och en fungerande infrastruktur blir allt viktigare. Fastighetsbolaget Galären ville skapa ett framtidssäkrat garage i sitt miljöcertifierade nyproduktionsprojekt i kvarteret Hägern i Luleå.


  El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt Nordbygg

SCA väljer ställverk från Schneider Electric

2020-03-29

När SCA investerar i utökad kraftlinerproduktion vid pappersbruket i Obbola i Umeå kommun säkrar Schneider Electric strömförsörjningen med pålitliga, person- och driftsäkra svensktillverkade mellanspänningsställverk.


  Värme El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt Nordbygg

Schneider Electric tilldelade 6 priser på iF DESIGN AWARD

2020-03-27

iF DESIGN AWARD är en designtävling som grundades i Tyskland 1953 och har som mål att uppmärksamma och prisa innovationsrika, estetiska och ansvarstagande produkter och tjänster. I år tilldelades Schneider Electric hela 6 designpriser.


  El Automation/Styr- och Regler Produktnytt & kataloger Utbildning & FoU

Schneider Electric expanderar sitt partnernätverk

2020-02-19

Schneider Electric utökar sin partnerorganisation och presenterar nu åtta nya partners inom området fastighetsautomation (BMS – Building Management System). Samtliga kommer ingå i det prisbelönta partnerprogrammet EcoXpert.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Schneider Electric är Årets leverantör enligt Elektroskandia

2020-02-18

Elektroskandia arrangerar årligen en leverantörsträff som avslutas med att utmärkelsen Årets leverantör delas ut. Den 6:e februari delades 2019 års utmärkelse ut på Haga Forum i Stockholm där Schneider Electric tog hem vinsten i hård konkurrens.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Arbetsmarknad Nordbygg

Framtidens digitala sjukhusfastigheter testas i Kristianstad

2020-01-19

Tillsammans med Region Skåne genomför Schneider Electric i partnerskap med Microsoft ett unikt pilotprojekt på Centralsjukhuset Kristianstad. I projektet används digitala tjänster i driften av sjukhuset genom EcoStruxure™ Building Advisor.


  Ventilation Värme Kyla El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt Nordbygg

×