Evaporativ luftbefuktning SAEM - kylning av luft

2020-05-07 SELEKO AB

https://slussen.azureedge.net/image/724/display_H_slussen.jpg

Låg energiförbrukning för luftbefuktning och kylning av luft. SAEM evaporative luftbefuktning för kylning av luften använder ett media utformat för installation i ventilationsanläggningar eller kanalsystem (från- eller tilluft).

  • Reglering upp till 5 -steg.
  • Loggar och driftparametrar med larm för enkel export.
  • Vid internet uppkoppling tillåter fjärranslutning för export av dataloggar eller   fjärrsyrning
  • Protokoll som Modbus eller BACnet IP (eller MS/TP)
  • Utan påliggande monterade ventiler - undvika påverkan av bakteriella tillväxt.
  • Rent vatten för att undvika igensättningar och minska kalk- & mineralutfällningari  material & luften .
  • Pulserande ventiler för att minimera vattenförluster till avlopp och minska övermättning av media.
  • Inga rörliga delar som pumpar mm i luftströmmen.

Låg energiförbrukning för luftbefuktning och kylning av luft.
SAEM evaporative luftbefuktning för kylning av luften använder ett media utformat för installation i ventilationsanläggningar eller kanalsystem (från- eller tilluft).Vattnet fördelas jämt i mediet samtidigt som varm luft passerar igenom. Vattnet evaporeras (fördunstas) med hjälp av den energi som finns i luften. Vattnet som luften tar upp ökar den relativa luftfuktigheten som medför en motsvarande temperatursänkning dvs en kylning av luften (ombildningsenergin). Den evaporativa kyleffekten påverkas av bla mediets kontaktyta och vilket vatteninnehåll luft har före luftbefruktning.


 Dela     Tillbaka  

Ångluftbefuktare SIER OEM

2020-10-05

Seleko kan från och med Oktober anpassa modellerna och kapaciteten efter kundernas önskemål. -Anpassa ångkapaciteten och kraftmatningen efter behov -Bygga in ångluftbefuktarna för anpassad IP klassning för specifika miljöer eller utomhusbruk.


  Ventilation Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Nya Smarta lösningar för ångslangsdragningar till SIER

2020-09-28

Seleko presenterar ångslangsadaptrar i silkon/rostfritt som böjar istället för eller komplement till ångslangsböjning och fasta rördragningar.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Vattereningsystem Omvänd Osmos

2020-09-28

Seleko beprövade S-serie har uppdateras med ny programvara och utökats med en högre vattenkapacitet. S-serien består av 3st modell S-70, S140, S-250 från 50-200 l/h.


  Ventilation Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Produktnytt & kataloger

Ny medarbetare på Seleko AB

2020-08-21

Vi hälsar Kjell Nordlander välkommen till vårt team på Seleko. Kjell gillar teknik och att hitta lösningar. På sin fritid gillar han att snickra på huset och köra enduro.


  Ventilation Arbetsmarknad

SanitOfog för desinficering och sanering av inomhusluft

2020-08-21

SanitOfog kan eliminerar ett brett spektrum av patogena organismer såsom bakterier, bakterier som är resistenta mot antibiotika, virus (covid-19) och svampar eller tuberkulos i några minuter utan särskild utrustning.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

EcoEnergiSmart funktion med Seleko ångbefuktare SIER

2020-05-29

Vattenavdunstning med kokande kranvatten = ångavdunstning Mineralkoncentrationen i det återstående vattnet ökar -Hur man hanterar koncentrationen? Regelbunden återkommande dränering, skumning och utspädningscykler.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Luftbefuktning i ventilationskanaler eller aggregatsdelar

2020-05-15

Konfigurationer med ånganslutningar för ventilationskanaler eller aggregatsdelar med våra ångbefuktare SIER.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Ångbefuktare SIER med IP54/IP65 kapsling

2020-04-28

Användningsområde för installationer utomhus/innomhus eller känsliga utrymmen med en elektrisk materielklassificering.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Ångbad/Ångbastu för offentliga sim- & badhus

2020-04-23

Hälsa och välbefinnande med ångbad. Perfekt för alla vattenkvalitéer. Pålitlig, intuitiv och servicevänlig med en unik användarvänlig driftpanel.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

×