En dag som energiexpert

2020-05-19 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs3.JPG
Delar av Brf Kungsklippan som är en av Sveriges största bostadsrättsföreningar och objektet för dagens energideklaration. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz tog rygg på energikonsulten Roland Jonsson från WSP när han energideklarerade en av Sveriges största bostadsrättsföreningar i centrala Stockholm. 

I början av 1930-talet beslöt HSB att köpa Bolinder-Munktells mark på Kungsholmen, ett stenkast från Stockholms centralstation, och sätta igång sitt största bostadsprojekt så långt. Tankegångarna kring arkitektur och inventarier var för tidpunkten mycket moderna. De nio våningar höga husen byggdes i funkisstil och var modernt utrustade med badrum i varje lägenhet. Det första huset i Brf Kungsklippan, som skulle komma att bli något av HSB:s flaggskepp, stod klart 1934. 

Idag består Brf Kungsklippan av 13 byggnader med drygt 1000 lägenheter och mer än 70-talet lokaler med olika verksamheter.
- Föreningen har cirka 1200 medlemmar och lokalhyresgästerna är bland annat en skola, flera restauranger, affärer och ett hostel. Idag pågår renoveringar av skollokaler och stambyte i föreningen, berättar Mikael Åkerlund som är fastighetstekniker på Einar Mattsson och representerar fastighetsägaren under energibesiktningen. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs2.JPG
Mikael Åkerlund (t.v.), Einar Mattsson, och energiexperten Roland Jonsson, WSP, förbereder dagens arbete. Foto: Ulrik Hammarsträng

Det är andra gången de aktuella fastigheterna energideklareras och dagen börjar med en snabb titt på ritningarna över området. 
- Sedan förra energideklarationen gjordes har föreningen bytt ut all gemensam belysning till närvarostyrd lågenergibelysning.Tyvärr är det många fastighetsägare som inte tar chansen utan bara gör deklarationen för att den är ett lagkrav.  Nu kommer jag mäta upp ett av husen och jämföra med den Atemp som anges i den förra besiktningen och se så att det stämmer. Sedan kommer vi gå in i fjärrvärmeundercentralerna, tvättstugorna och vindarna i några fastigheter. Jag fotar detaljer för att ha som stöd när åtgärdsförslagen skall ges. Det blir också en del foton på  installationerna, berättar Roland Jonsson. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/brfkungs1.JPG
På besök i ett av installationsutrymmena. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mikael Åkerlund berättar att ventilationen i bostäderna är självdrag och att varje lokal har sin egen ventilationslösning.
- Det finns hjälpfläktar för självdraget på taken. När det gäller lokalerna anpassar man ju ventilationen efter vilken verksamhet hyresgästen bedriver, men de flesta har en FTX-lösning. 

När det gäller energianvändningen i verksamheterna ska den räknas bort från värdet som anges i energideklarationen. 
- En del verksamheter har ett eget elabonnemang och då är det ju inga problem att räkna bort den el som tillhör verksamheten. Annars får man, när det gäller verksamhetselen, utgå från ett normalvärde och sedan räkna bort det som överskrider på grund av verksamhetens art. Det kan vara en restaurang som kräver extra ventilation eller en frisör som kräver extra mycket varmvatten. Det kan också vara ett kontor där man är fler personer än vad det från början är anpassat för och man behöver forcera ventilationen. Avgränsningen för verksamhetsel kan var ibland lite knepig om man har gemensamhetsabonnemang, säger Roland Jonsson. 

Väl tillbaka på sitt kontor sammanställer Roland Jonsson informationen och intrycken från den okulära besiktningen och tar del av statistiken från fastighetsägarens energileverantörer. 
- Jag har nu fått inloggning till fastighetsägarens fjärrvärme- och elleverantörer. Jag stämmer också av så att den angivna Atempen är korrekt. Atempen är ju den area över vilken energianvändningen ska fördelas, så att den är korrekt har stor betydelse för energianvändningen som anges i energideklaration. Jag för också en dialog med fastighetsägaren om vilka åtgärder som gjorts sedan förra deklarationen, OVK-besiktning och radonmätning. En radonmätning var ju just avslutad i det här fallet. De rekommendationer jag troligtvis kommer ge här är översyn av VVC-förluster och nya energisnålare pumpar. Här tror jag det finns en hel del att hämta till en rimlig investering.  Jag räknar också på en frånluftsvärmepump och ett par saker till. Till sist registreras deklarationen i Boverkets system, Gripen, och en energideklaration per trapphus levereras till fastighetsägaren. 

Text och foto: Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Finns det en VA-skuld?

2020-07-03

Är VA-skulden en sanning eller myt och hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras? Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av VA-fakta.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Boverket ska utvärdera stöd

2020-07-02

Boverket ska utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Följ bygget av avloppstunneln i Stockholm

2020-07-02

Klicka vidare och se filmen om tunnelbygget för Stockholms framtida avloppsrening.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen med Elmiamässan i Jönköping som bas.


  Värme Kyla El Energieffektivisering

Remiss om ändring av regler för energideklarationer

2020-06-30

Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader.


  Värme Energieffektivisering

Simulerade effekter av trög avvattning

2020-06-30

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Simulerade effekter av trög avvattning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vilken kommun har det godaste kranvattnet?

2020-06-29

Kranvatten är vårt viktigaste livsmedel och detta vill Svenskt Vatten lyfta genom att kora Sveriges godaste vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny chans att lära sig om upphandling av solenergi

2020-06-29

I augusti återkommer Slussen.biz uppkattade webbinarium, Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi, med Lars Andrén.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny modell för solprognoser bäst i test

2020-06-29

En ny modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi effektivare, har nu testats mot olika datamodeller och visat sig vara mycket träffsäker.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×