Bakterievarning i Kungälv

2020-06-26 Slussen Building Services

Kungälvs kommun varnar för bakterier i dricksvatten i delar av kommunen, rapporterar gp.se.

Kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet före användning.

Läs mer på gp.se!


 Dela     Tillbaka  

Tappvarmvatten och IMD

2020-11-27

Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, Bebo, har gjort en förstudie om hur IMD bör implementeras för att få störst effekt på varmvattenanvändningen.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter

2020-11-27

På uppdrag av Energimyndighetens beställargrupp, Belok, har en förstudie genomförts för att undersöka förutsättningarna för teknikutvecklingsprojekt med avseende på avloppsvärmeväxlare respektive avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare.


  Värme Utbildning & FoU

Det blir ingen byggstrejk

2020-11-26

Byggföretagen och Byggnads har kommit överens om ett nytt Byggavtal inom ramen för industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.


  Allmän Arbetsmarknad

Sprinklerkaos på Falu lasarett

2020-11-26

Cirka 40 000 liter vatten uppskattas ha läckt ut från sprinkleranläggningen på Falu lasarett brustit, rapporterar svt.se.


  Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?

2020-11-24

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vilka nyttor kan blå-grön infrastruktur bidra med?


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

ELFACK flyttar till 2022

2020-11-24

Precis som den andra stora branschmässorn, Nordbygg och VA-mässan, flyttar ELFACK till 2022. Anledningen är den pågående pandemin.


  El

Slamspridning och antibiotikaresistens

2020-11-23

Svenskt Vatten släpper rapporten Slamspridning och antibiotikaresistens.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Tranås vill ha bort toalettpappret från WC:n

2020-11-23

Tranås kommun kan första kommun där medborgarna inte spolar ner sitt toalettpapper i vattenklosetten, rapporterar bland annat sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA)

Kyl- och värmepumpbranschen samlades digitalt

2020-11-20

Slussen.biz gjorde ett nedslag på årets upplaga av Svenska Kyl- och Värmepumpdagen som hölls i form av ett onlineevenemang.


  Värme Kyla

Lyckad DigiVent-vecka!

2020-11-19

Under veckan har Slussen.biz genomfört DigiVent, som är den digitala versionen av ExpoVent, med fokus mot marknaden i Halmstad, Varberg och Skövde.


  Ventilation

×