Ett nedslag i Elmiadalen

2020-07-01 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/elmiadalen2.jpg
Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz tog chansen att ta del av inslaget Kommer Energibolagen ta över ansvaret för "teknisk förvaltning" som tidigare låg hos bostadsföretag? på den digitala arenan Elmiadalen, som är ett av flera alternativ till inställda Almedalen, med Elmiamässan i Jönköping som bas. 

Deltagare i panelsamtalet var Markus Carpvik, chef Företagsmarknad på Jönköping Energi, Daniel Håkansson, fastighetschef på Jönköpings kommun, Ilja Batljan, vd för fastighetskoncernen SBB Norden, Krister Karlsson, vice vd och fastighetsutvecklingschef på SBB Norden samt Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk person för Centerpartiet. Moderator var före detta bostadsministern Stefan Attefall. 

Markus Carpvik, från Jönköping Energi,  inledde med att berätta om det samarbetsavtal som upprättats mellan Jönköpings kommun och det kommunala energibolaget Jönköping Energi. 
- Efter genomförd förstudie har vi upprättat ett affärsmässigt avtal om att Jönköpings Energi tar över det praktiska arbetet för även icke fjärrvärmeanslutna anläggningar som producerar värme och kyla. Det handlar om att vi tar över cirka 130 anläggningar nu efter semestern. 

Daniel Håkansson, Jönköpings kommun, ser flera fördelar med det nya sättet att arbeta på.
- Det här avtalet har kommit till efter en lång dialog. Fördelarna är bland annat att vi slipper binda kapital och att vi lämnar över ansvaret till specialister som har rätt kompetens och större möjligheter. 

Ilja Batljan, SBB Norden, tycker upplägget är spännande. 
- Det känns innovativt och klokt att man kan dra nytta av specialistkompetensen i energibolaget. Positivt att bryta monopolet och skapa exempelvis mikrogrid. 

Krister Karlsson, SBB Norden, tog upp frågan kring de olika parternas incitament då ett energibolag i första hand säljer energi och fick svaret att avtalet bygger på att öka effektiviteten. 

Även Rickard Nordin, från Centerpartiet, tycker det är ett intressant upplägg med avtal mellan fastighetsägare och energibolag. 
- Jag tror på att man som energibolag säljer en tjänst, exempelvis 20 C inomhus. På så sätt ökar incitamenten att effektivisera hos energileverantören. Jag tycker också vi borde utnyttja möjligheterna med EU bättre och exempelvis införa Ekodesigndirektivet på fler områden.

Text och foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Elcertifikatssystemet fasas ut

2020-08-13

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.


  El Utbildning & FoU

Produktionsanläggningar av förnybar el utreds

2020-08-13

Energimarknadsinspektionen får i uppdrag att se över och analysera de ekonomiska förutsättningarna för vissa produktionsanläggningar av förnybar el, enligt ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet.


  El Utbildning & FoU

Nya bilder jorden runt!

2020-08-12

Vår sida med bilder jorden runt har fyllts på med svemesterbilder. Ta en titt och skicka in ditt bidrag. På bilden en annorlunda radiatorplacering hemma hos författaren Verner von Heidenstam.


  Allmän

Största nedgången i världens energianvändning på 70 år

2020-08-11

Nedstängda samhällen i pandemins spår har lett till att konsumtionen av varor och tjänster liksom transporter minskat, och industrier har stängt. Detta har i sin tur lett till en minskad förbrukning av energi i form av bränsle, el och värme.


  Värme El Utbildning & FoU

Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Riskbaserat beslutsstöd för säker dricksvattenförsörjning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Membranfiltrering för dricksvattenberedning

2020-08-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Membranfiltrering för dricksvattenberedning – en kunskapssammanställning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sommarfrågan till installationssverige

2020-07-13

När pandemin är över - Viken typ av mässor kommer du föredra att besöka?


  Allmän

Ny avsaltningsteknik testas i Halmstad

2020-07-10

En ny teknik där man med hjälp av spillvärme renar havsvatten till dricksvatten kommer testas i Halmstad.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Krönika: Vad är rätt och vad är fel?

2020-07-09

Så här mitt i sommaren funderar Slussen.biz krönikör, Lars Andrén, på vad som är en korrekt kalkylmetod för att värdera en investerings lönsamhet över tid? Något som blir extra intressant när många parametrar präglas av osäkra värden.


  Allmän Krönikor

Bråk om förstörd brunn i Huddinge

2020-07-09

En boende i Huddinge kommun menar att hon fått sin brunn förstörd efter sprängningar som genomförts i områden och i fyra år har hon kämpat mot kommunen för ersättning, rapporterar mitti.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

×