Fegismöte med fokus på samordning

2021-05-10 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegispeter_1.jpg
Fegis ordförande, Peter Norrenge, hälsade välkommen på ett smittsäkert sätt. Foto: Mikael Ekberg

Samordning och samarbete över skrågränserna. Det var temat för nätverket Fegis 64:e möte som hölls digital med sändning från Bengt Dahlgrens kontor i Stockholm. 

Mötet samlade drygt 50 deltagare och tack vare den digitala tekniken kunde även Fegisar från bland annat Skåne, Pajala och Göteborg delta. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegisrobban.jpg
Dagens sponsor, Systemair, representerades av försäljningschefen, Robert Johansson. Foto: Ulrik Hammarsträng

Efter välkomnade från ordförande, Peter Norrenge, och dagens värd Patric Kindahl på Bengt Dahlgren lämnades ordet till mötets sponsor Systemair som representerades av försäljningschefen Robert Johansson som gav ett exempel där bristande kommunikation och samordning skapat ett problem som enkelt skulle kunnat lösts innan det uppstod genom bättre samarbete. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegismarja.jpg
Marja Lundgren, White Arkitekter, var dagens huvudtalare. Foto: Mikael Ekberg

Därefter var det dags för dagens huvudtalare Marja Lundgren, White Arkitekter, som talade om arkitektens roll och ansvar för att skapa en hållbar byggnad över tid. Hon poängterade vikten att balansera dagsljus, solljus och energianvändning till värme och kyla. Marja Lundgren tog också upp flera konkreta exempel på projekt där hon och White Arkitekter arbetet för att minimera energianvändningen. Bland annat har man samarbetat med installationskonsulten Exengo. Marja Lundgren pekade på att man som arkitekt måste lära av historien och fallstudier. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegispatric4.jpg
Patric Kindahl var en av de föreläsare som fanns på plats på Bengt Dahlgrens kontor i Stockholm där han också arbetar. Foto: Mikael Ekberg

Patric Kindahl, Bengt Dahlgren, gav åhörarna en inblick i rollen som installationssamordnare. Han poängterade vikten av att  i projekt, som ofta har snäva tidsramar, ha någon som kan ha ett helikopterperspektiv och som kan se helheten. Enligt Patric Kindahl är det viktigt att installationssamordnaren involveras tidigt i projekteringsskedet och kan fungera som ett bollplank åt arkitekten och andra projektörer för att bevaka tekniska funktioner, myndighetskrav och beställarens intentioner om sluprodukten. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/fegisjohan.jpg
Johan Bursell, JBS Teknisk Konsult, förbereder sitt föredrag. Foto: Mikael Ekberg

Johan Bursell, JBS Teknisk Konsult, reflekterade i sitt föredrag bland annat om personlig säkerhet som är ett område där han menar att det finns mycket kvar att göra bland annat när det gäller onödiga höjder i arbetsmiljön och riskerna med legionella. Han bjöd också på en titt i kristallkulan där han bland annat bjöd på högre energi och miljökrav, större krav på rena system oavsett media, den ökade användningen av AI gör att det kommer finnas allt färre drifttekniker på plats, och sist men inte minst, de duktiga drifttekniker som finns är guld värda. 


Flera nya Fegisar
Under mötet valdes flera nya personer in i nätverket. De som valdes in var;  Måns Löfgren, Prime Project, Paul Roger, ACC Glas- och Fasadkonsult, Robin Dunborg, Bengt Dahlgren, Ania Bråhn, E.ON Energitjänster, Marja Lundgren, White Arkitekter, Patric Kindahl, Bengt Dahlgren, Lennart Lifvenhjelm, Jernhusen, Jerry Zetterqvist, SEE Cooling, Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier och Catharina Warfvinge, Lunds universitet.

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10

Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU