Ny satsning för att mäta dricksvattenkvalitet

2021-05-11 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/sandy.png
Sandy Chan, processingenjör på Sydvatten, och Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD/Sweden Water Research.

Storsatsning på dricksvattenkvalitet ska ge ny kunskap och snabbare analysmetoder. ”I framtiden ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår”.

2025 ska vi ha ett system för att mäta dricksvattenkvalitet i realtid, från källa till kran. Det är målet när NSVA, Sydvatten och VA SYD nu satsar på dricksvattenkvalitet med det gemensamma forskningsbolaget Sweden Water Research som plattform.

Sandy Chan, processingenjör på Sydvatten, och Josefin Barup, utvecklingsingenjör på VA SYD/Sweden Water Research ska driva arbetet tillsammans.

- Dricksvattenkvalitet har mätts på ungefär samma sätt i 100 år, nu har vi alltså fyra år på oss att förändra det! Idag tar det flera dagar att få svar på ett prov, det gör att vi alltid ligger efter. Men vi ska bli snabbare än bakterierna, 2025 ska vi veta om en kvalitetsförändring innan den uppstår! säger Josefin Barup.

Klimatförändringar påverkar vattenkvaliteten och nya utmaningar kräver nya arbetssätt.

- NSVA, Sydvatten och VA SYD jobbar med samma utmaningar och samma mål. Nu har vi ett gemensamt mandat att driva frågan om dricksvattenkvalitet i alla tre organisationerna. Styrkan är att vi kan samla allt som görs inom området, koppla ihop det med pågående forskning och arbeta med dricksvattenkvalitet från källa till kund, säger Sandy Chan.

Satsningen handlar både om att hitta och implementera ny teknik för att mäta och analysera, och att få tillsynsmyndigheterna att godkänna dessa.

- Den här satsningen är unik i Sverige. Det finns många initiativ och mycket kompetens i VA-Sverige och internationellt, men ett såhär tydligt samarbete över organisationsgränserna har vi inte sett i Sverige förut. Det behövs att någon tar helhetsgrepp och nu gör vi det. Vi ska samla ihop, konkretisera och visa vägen framåt, säger Henrik Aspegren, VD för Sweden Water Research.

Sandy Chan har doktorerat i teknisk mikrobiologi och forskat på biofilm. Idag jobba hon som processingenjör på Sydvatten. Josefin Barup har arbetat både driftnära och med säkerhet och utveckling inom dricksvatten på VA SYD. Bredden av erfarenheter och deras stora kontaktnät inom VA-Sverige och akademin kommer de att ha nytta av för att knyta samman och förankra ny kunskap och nya metoder.


 Dela     Tillbaka  

Regler om IMD träder i kraft

2021-06-22

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme.


  Värme

Folksam granskar solenergibranschen

2021-06-22

Folksam vill se en tydligare kravbild på redovisning av hur solcellspaneler produceras. Folksam släpper idag en rapport som jämför 380 solcellspaneler.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling

2021-06-18

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.


  Allmän Utbildning & FoU

Stockholm bygger skyfallsmagasin

2021-06-17

I Stockholm byggs nu skyfallsmagasin för att minimera konsekvenserna av kraftiga regn till följd av klimatförändringarna, rapporterar dn.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Näringsämnen från avloppsvatten blir till gödsel i framtiden

2021-06-16

I framtiden är det möjligt att vi utvinner näringsämnen från vårt avloppsvatten, för att använda dem som gödsel i till exempel jordbruk. I ett forskningsprojekt på Mälardalens högskola (MDH) ser man på möjligheterna med detta.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Integrerad smart styrning - Förstudie

2021-06-16

Bebo kommer genomföra en förstudie med rubriken "Integrerad smart styrning" med syftet att ge ägare av flerbostadshus ett verktyg för att ta fram en styrstrategi, och på så sätt ha möjlighet att ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Slussen.biz krönikör Lars Andrén 60 år!

2021-06-14

I veckan som gått hissade Slussen.biz flaggan för sin krönikör, Lars Andrén, som firar 60 år! Missa inte att ta del av han krönikerskatt så här långt....


  Allmän

Belimo skriver nytt kapitel

2021-06-11

Slussen.biz kopplade, tillsammans med 5000 andra, upp sig till Belimos produktlansering av det nya sortimentet av Belimo Energy Valve ™ och termiska energimätare.


  Värme Kyla Produktnytt & kataloger

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

2021-06-10

Hur kan historiska byggnader bli mer energieffektiva, samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras? Svaret ges i en avhandling som presenterar en ny metod för att sammanfoga klimatmål och kulturvärden i historiska byggnadsbestånd.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

9000 platser på korta YH-utbildningar

2021-06-10

Myndigheten för yrkeshögskolan idag beviljat ytterligare 109 korta utbildningar med fokus på utbildningar som bidrar till digitalisering, automation, energieffektivisering och klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU