Solcellsbranschen hör hemma hos oss!

2021-06-18 Installatörsföretagen Service i Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/1271/solceller-topp_1.jpg

Parterna har identifierat ett behov av att kunna rekrytera arbetstagare som har en annan utbildningsbakgrund än vad som motsvarar kraven i Installationsavtalet. Detta gäller särskilt inom teknikområden som möjliggör klimatomställningen, såsom solcellsbranschen.

– Kraven på utbildningsbakgrund har förändrats samtidigt som teknikutvecklingen i branschen går fort. Det har därför funnits ett behov av att inom vissa teknikområden, såsom solenergiteknik, kunna anställa personer med annan utbildningsbakgrund än de krav som vårt gemensamma kollektivavtal Installationsavtalet ställer. Men utan att göra avkall på goda villkor eller urgröpa viktiga yrkesutbildningars ställning på området, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Klimatsmart samhälle

Solcellsanläggningar är ett viktigt inslag i steget från fossilberoende till ett klimatsmart samhälle. Teknikutvecklingen på området går fort och efterfrågan på installationer som ger klimatnytta ökar.

Med hjälp av den nya överenskommelsen blir det möjligt att avhjälpa bristen på medarbetare och därmed undanröja ett hinder för solcellsbranschen att växa. Fler kommer att omfattas av villkor som Installatörsföretagen och Elektrikerna gemensamt enats om.

– Genom detta avtal välkomnar vi nu solcellsmontörer som medlemmar i Elektrikerna. Det är våra medlemmar som gör klimatomställningen möjlig och den här överenskommelsen gör att klimatarbetet kan växlas upp och skapar samtidigt ordning och reda i en bransch som är under snabb tillväxt. Att vi nu har tecknat detta avtal tillsammans med Installatörsföretagen är även fördelaktigt för våra elektriker ur ett längre perspektiv då solcellerna som monteras idag måste underhållas och servas inom ett antal år, säger Urban Pettersson, förbundsordförande i Svenska Elektrikerförbundet.

Medarbetare som anställs enligt överenskommelsen kommer att kunna utföra vissa utpekade arbetsgifter som rör montering av solcellsanläggningar. Därmed behöver personerna inte ha utbildning enligt Yrkesutbildningsavtalet i Installationsavtalet.

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2021 och vi kommer att informera om vad det betyder för dig som företagare innan dess.

Läs mer om överenskommelsen.

 


 Dela     Tillbaka  

Försäljningsförbud för Easee laddboxar

2023-03-17

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Du som är medlem i Installatörsföretagen hittar all information rörande ärendet på vår webbplats.


El Brand & säkerhet

Ny utgåva - Teknikhandboken VVS 2023!

2023-01-16

Nu kan du boka ditt exemplar av den nya Teknikhandboken VVS 2023. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler med mera.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Geoenergi Produktnytt & kataloger Isolering

Hållbarhet och energieffektivisering på Nordbyggs scener

2022-04-22

Installatörsföretagen, IN Förlag, Insu, Elinstallatören och VVS-Forum hittar du i A-hallen i monter A24:30. Som besökare kommer du även att få ta del av ett flertal scener med intressanta och aktuella program.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Nordbygg

Marknadsläget våren 2022 – Goda prognoser

2022-04-22

Pandemi, leveransproblem och stigande materialpriser har gjort det svårare för installationsbranschen att genomföra sina uppdrag och planera kommande affärer. Att ha koll på sin omvärld och göra prognoser för framtiden är idag en absolut nödvändighet


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

Ny utgåva - Teknikhandboken VVS 2022

2022-01-29

Teknikhandboken VVS 2022 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

Går det att öka återbruk av installationer?

2022-01-14

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans?


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

Företagsrådgivare Stockholm

2021-09-13

Rollen som företagsrådgivare är både spännande och utmanande och du förväntas arbeta med breda frågeställningar. Du är Installatörsföretagens ansikte utåt och ger medlemsföretagen råd och stöd, samt företräder branschen.


Allmän Platsannonser

Säkra upp det nya året med Teknikhandboken VVS 2021

2021-01-18

Missa inte att lägga din beställning på Teknikhandboken VVS 2021 en nya upplagan av Teknikhandboken VVS med flera nyheter.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Teknikhandboken VVS 2021 - Ny utgåva!

2020-12-09

Nu kan du beställa ditt exemplar av nya Teknikhandboken VVS 2021. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler med mera.


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger