Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?

2021-07-06 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/david_2.png
David Larsson, Solisten. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svensk Solenergis webbinarium “Hur bör energigemenskaper implementeras i Sverige?” under den pågående digitala Almedalsveckan. 

Energiinspektionen släppte 2020 en rapport om hur EU-lagstiftningen bör implementeras i Sverige. Svensk Solenergi anlitade konsulten David Larsson från Solisten som presenterade sin genomgång av inkomna remissvar på webbinariet som modererades av Svensk Solenergis vd, Anna Werner. 

- Bland de som svarat på remissen finns bland annat Fastighetsägarna, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Energimyndigheten och Energiföretagen. Sammanfattningsvis pekar remissvaren på att energigemenskaper bör kunna samlas under en definition och att ekonomiska föreningen bör vara den bästa driftsformen, energiskatten för kollektiv energianvändning liksom nätavgifter bör utredas vidare. Min personliga reflektion är att energigemenskaper bidrar med systemnytta och att arbetet med dem går för långsamt. 

Möjligheter med systemnytta

https://slussen.azureedge.net/image/353/pc.png
Anna Wolf, Power Circle. Foto: Ulrik Hammarsträng

Därefter var det dags för Anna Wolf från Power Circle som är ett nätverk som ska gagna smart elektrifiering. 
- Det finns möjligheter med systemnytta med energigemenskapar så det är viktigt att skapa incitament för detta. 

Solel 2.0
 

https://slussen.azureedge.net/image/353/mats.png
Mats Karlström, Ferroamp. Foto: Ulrik Hammarsträng

Mats Karlström, Ferroamp, talade om företagets koncept som man valt att kalla solel 2.0.
- Det handlar bland annat om att hantera energilager, kontrollera effekttoppar och möjliggöra smart laddning. Det hela bygger på att man ersätter den tradtionella växelriktaren och på så sätt göra fastigheten till en smart och lönsam resurs istället för en konsumerande lastpunkt i elnätet. 

Problem med för många anläggningar i kluster

Dan-Eric Archer representerade företaget Checkwatt som arbetar med att möjliggöra ett 100% förnybart energisystem genom dataanalys och automatisk kontroll över laster och generatorer. 
- Det är positivt med kollektiv egenanvädning. Det kan dock bli problem med för många anläggningar i kluster. 

Vem ska annars upprätthålla elnätssystemet?

Henrik Bergström från nätägaren Ellevio poängterade att det måste finnas geografiska begränsningar för vad som ska definieras som en energigemenskap. 
- Vem ska annars upprätthålla elnätssystemet? 

Webbinariet avslutades med en diskussion med politikerna Birger Lahti, energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet och Anna Jähnke (M), Region Skåne. 

Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

2021-09-24

Regeringen har ändrat i förordningen för solcellsstödet så att länsstyrelserna ska kunna pröva inkomna ansökningar från de privatpersoner som sökte senast den 7 juli 2020, men som fick avslag då de avsatta medlen tagit slut.


  El Solvärme & solenergi

Internationellt samarbete för framtidens fjärrvärme

2021-09-24

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok om framtidens fjärrvärme.


  Värme Utbildning & FoU

ExpoVent laddar för Norrland!

2021-09-23

ExpoVent, med inte mindre än 17 utställare, laddar för besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök 12-15 oktober.


  Ventilation

Se Nordic Ventilation Forum

2021-09-23

Missade du Scanvacs Nordic Ventilation Forum. Ingen fara, nu kan du se hela sändningen i efterhand.


  Ventilation Utbildning & FoU

Lyckad urpremiär av ExpoSol

2021-09-22

Slussen.biz redaktion fanns på plats under urpremiären av ExpoSol i Linköping som bjöd på utställning och inspirationsföreläsning. Möt både utställare, besökare och arrangör.


  Värme El Solvärme & solenergi

Reglertekniker styrde kosan till västkusten

2021-09-20

Slussen.biz fanns på plats när föreningen Förenade reglertekniker (FRT) arrangerade sitt årliga teknikmöte på Säröhus utanför Kungsbacka.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

2021-09-20

Svenskt Vatten presenterar rapporten WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-samverkan i väst

2021-09-16

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny Profil på Slussen.biz

2021-09-16

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Profilen

Kunskap kring relining i VA-nät

2021-09-15

Svensk Byggbransch Utvecklingsfond, SBUF, har i ett projekt tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU