Investeringar i vatten kan lyfta världens ekonomi

2021-07-07 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/wateraid_2.jpg
Foto: WaterAid/Abir Abdullah

En ny rapport från WaterAid och Vivid Economics visar att satsningar på rent vatten, sanitet och hygien är värt upp till 21 gånger investeringen och kan frigöra biljoner dollar i länder och samhällen. Efter pandemin kan satsningar på rent vatten, sanitet och hygien kick-starta svårt drabbade ekonomier, och samtidigt rädda miljoner människors liv varje år menar WaterAid. ”Att inte investera i rent vatten är både dödligt och direkt korkat” säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter i en kommentar. 

Idag den 7 juli släpper WaterAid tillsammans med Vivid Economics den globala rapporten ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery”. I rapporten har Vivid Economics på uppdrag av WaterAid räknat på den samhällsekonomiska nyttan av investeringar i vatten, sanitet och hygien.

Ladda ner rapporten här

Beräkningarna visar tydligt att investeringar i infrastruktur för vatten, sanitet och hygien ger stora socioekonomiska vinster i form av ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och nya utvecklingsmöjligheter, och skulle frigöra biljoner dollar i kapital. Samtidigt skulle universell tillgång till rent vatten kunna rädda 1,6 miljoner människors liv varje år.  

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter kommenterar:

– Rapporten beskriver hur biljoner dollar kan frigöras genom rent vatten, och att satsningar på vatten är värda 21 gånger investeringen. Sådana siffror kan vara svåra att ta in och förstå vad de faktiskt betyder. Men på ett sätt är det väldigt enkelt. Investeringar i rent vatten i de fattigaste samhällena i världen räddar liv. Samtidigt som de stimulerar ekonomin på ett kraftfullt, hållbart och klimatsmart sätt. Att inte investera i rent vatten är både dödligt och direkt korkat, säger Anna Nilsdotter. 

I WaterAids unika rapport har aspekter som hälsa, klimatförändringar, hållbarhet och jämställdhet räknats in. Rapporten visar bland annat att:

  • Varje krona som satsas på rent vatten, sanitet och hygien ger 21 kronor tillbaka, och är därmed en av de bästa investeringar som kan göras för global och hållbar utveckling.
  • Tillgång till rent vatten och sanitet skulle kunna rädda 1,6 miljoner liv varje år.
  • 10 procent av den globala sjukdomsbördan orsakas av brist på rent vatten, sanitet och hygien.
  • Universell tillgång till sanitet skulle ge en nettovinst på 86 miljarder dollar per år, grundläggande tillgång till hygien 45 miljarder dollar per år och säker tillgång till rent vatten 37 miljarder dollar per år.
  • Varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa driftstörningar och infrastruktur. Översvämningar är det vanligaste klimatrelaterade hotet mot infrastruktur för vatten och sanitet.
  • Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien minskar sjukvårdsutgifter och frigör produktiv tid. 6 miljarder fall av diarré och 12 miljarder fall av maskinfektion skulle kunna undvikas mellan 2021 till 2040 med säker tillgång till rent vatten och sanitet.
  • Brist på vatten drabbar kvinnor värst eftersom det oftast är de som ansvarar för familjens vattenförsörjning. Tillgång till rent vatten skulle frigöra 77 miljoner arbetsdagar för kvinnor varje år. Det är en effektfull insats för jämställdheten.

Rapporten släpps strax efter att FN publicerat ny statistik för hur många människor i världen som saknar rent vatten, sanitet och hygien. Enligt FN:s statistik saknar idag 771 miljoner människor grundläggande tillgång till rent vatten, 1,7 miljarder saknar grundläggande sanitet och 2,3 miljarder saknar möjlighet till hygien.

Om världen ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen, och löftet om att alla människor ska ha säker tillgång till rent vatten och sanitet till 2030, måste antalet människor som nås med rent vatten varje år fyrdubblas jämfört med idag enligt FN.

Anna Nilsdotter kommenterar:

– Resultaten i rapporten talar sitt tydliga språk. Investeringar i rent vatten är ekonomiskt smarta och räddar liv. Om alla människor hade rent vatten och sanitet skulle 1,6 miljoner liv kunna räddas varje år, samtidigt som det skulle frigör biljoner dollar. Med den kunskapen i ryggen måste regeringar och beslutsfattare nu kraftigt öka investeringarna och försäkra sig om att alla människor överallt får tillgång till rent vatten, säger Anna Nilsdotter. 

Om rapporten

Rapporten ”Mission-critical: Invest in water, sanitation and hygiene for a healthy and green economic recovery” släpptes globalt av WaterAid den 7 juli 2021. Beräkningarna i rapporten har gjorts av Vivid Economics på uppdrag av WaterAid. Vivid Economics är ett globalt strategiskt konsultföretag. Uträkningarna baserar sig på officiell data från FN samt på existerande akademiska studier.

Rapporten har beräknat kostnader och vinningar (Cost-Benefit Analysis) av vatten, sanitet och hygien och inkluderar aspekter som covid-19 och klimatförändringarna. Vinningarna av investeringar i vatten, sanitet och hygien är uppdelade efter hälsa, tidssparande och klimatanpassning. Rapporten innehåller en detaljerar metodologisk förklaring som redovisar förutsättningar, datakällor, referenser och hypoteser.

Källa: Water Aid


 Dela     Tillbaka  

Ansökningar om solcellsstöd ska kunna prövas igen

2021-09-24

Regeringen har ändrat i förordningen för solcellsstödet så att länsstyrelserna ska kunna pröva inkomna ansökningar från de privatpersoner som sökte senast den 7 juli 2020, men som fick avslag då de avsatta medlen tagit slut.


  El Solvärme & solenergi

Internationellt samarbete för framtidens fjärrvärme

2021-09-24

Trots att fjärrvärme funnits under lång tid fortsätter tekniken att utvecklas. Ett internationellt samarbete, där svenska forskare lett arbetet, har nu resulterat i en bok om framtidens fjärrvärme.


  Värme Utbildning & FoU

ExpoVent laddar för Norrland!

2021-09-23

ExpoVent, med inte mindre än 17 utställare, laddar för besök i norra Sverige. Den här gången är det Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund som får besök 12-15 oktober.


  Ventilation

Se Nordic Ventilation Forum

2021-09-23

Missade du Scanvacs Nordic Ventilation Forum. Ingen fara, nu kan du se hela sändningen i efterhand.


  Ventilation Utbildning & FoU

Lyckad urpremiär av ExpoSol

2021-09-22

Slussen.biz redaktion fanns på plats under urpremiären av ExpoSol i Linköping som bjöd på utställning och inspirationsföreläsning. Möt både utställare, besökare och arrangör.


  Värme El Solvärme & solenergi

Reglertekniker styrde kosan till västkusten

2021-09-20

Slussen.biz fanns på plats när föreningen Förenade reglertekniker (FRT) arrangerade sitt årliga teknikmöte på Säröhus utanför Kungsbacka.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn

2021-09-20

Svenskt Vatten presenterar rapporten WISER – ett verktyg för beslutsstöd inom dricksvattensektorn.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-samverkan i väst

2021-09-16

Göteborgs Stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ny Profil på Slussen.biz

2021-09-16

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Profilen

Kunskap kring relining i VA-nät

2021-09-15

Svensk Byggbransch Utvecklingsfond, SBUF, har i ett projekt tagit fram hjälp kring renovering och bedömningen av flexibla foder i det svenska VA-nätet genom utvärdering av driftsatta flexibla foder.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU