Ny Profil på Slussen.biz

2021-09-16 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/ProfilenPaer.png

Slussen.biz har träffat en Profil som är vd för en mäktig branschorganisation, tävlar i mountainbikecykling och driver ett vandrarhem i Bergslagen. Vi träffar Pär Dalhielm på Slussen.biz kontor i Bromma dit han tagit sig med tåg från hemmet i Västerås.

Vad är din uppgift i branschen?
- Jag är sedan 2018 vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation vars cirka 300 medlemmar är de som ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i Sverige. Medlemmarna är kommuner, kommunalförbund och kommunala bolag. Vi har också ett 100- tal företagspartner, exempelvis tillverkare och konsulter. Sedan är jag också styrelseledamot i WaterAid Sverige som är en internationell organisation som jobbar med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i världens fattigaste samhällen. Sedan 2021 är jag även ledamot i executiva kommittée EurEau vilket är ett samarbetssorgan för Europas vattenbolag. Förhoppingsvis borgar det för att svenska perspektiv kan få en ännu starkare röst i Vatteneuropa och EU-politiken.

Berätta mer om organisationen Svenskt Vatten?
- Svenskt Vatten har fyra huvuduppgifter. Den första är att bygga kunskap. Det gör vi bland annat genom att koordinera fyra universitetskluster och genom att driva Svenskt Vatten Utveckling som är kommunernas eget forskning- och utvecklingsprogram. Vi har också som uppgift att förmedla kunskap vilket vi gör genom utbildningar, konferenser och seminarier. Vår tredje uppgift är att arbeta fram branschstandarder för de delar av branschen som inte är reglerade i lag. Våra standarder är viktig vägledning för branschen och används till och med i rättstvister. Vår fjärde uppgift är policyutveckling. Vi medverkar inte sällan som experter i statliga utredningar och jobbar med informations- och påverkansarbete nationellt och på EU-nivå. Detta är ett växande område med anledning av klimatförändringarna och att vattenlagstiftningen i EU står inför en förändring. EU:s lagar påverkar oss ända ner till det enskilda reningsverket och nyligen fälldes tre Norrlandskommuner i EU-domstolen. Inom kort etablerar vi ett kontor i Bryssel. Meningen är att det ska bli en öppen mötesplats som medlemmarna kan besöka.

Profilen avslöjar att han är västeråsare, men att han hunnit med att bo och verka på flera platser innan han flyttade hem till mammas gata igen för att bosätta sig i en villa med fru, två döttrar, en katt och två kaniner.
- Jag har bott och pluggat i Lund och Malmö. Min utbildning är inom miljö, beteendevetenskap, nationalekonomi och business i form av en MBA. För 20 år sedan när planen körde in i Twin Towers studerade jag utanför New York i ett halvår. Jag skulle stannat längre, men stämningen blev obehaglig efter terrordådet så jag åkte hem tidigare.
Jag har alltid varit intresserad av miljö och hållbarhet och insåg att beetende och ekonomiska strukturer är grunden för att kunna skapa hållbarhet på lång sikt.

Pär Dalhielm berättar vidare att han inledde sin karriär på Skogsstyrelsen i Gävle.
- Jag brukar säga att jag alltid jobbat med saker jag inte har riktigt kan. Däremot har jag som motto att vara nyfiken, ställa frågor och försöka ta in relevant information från omgivningen och värdera den, så jag blev den yngsta chefen på Skogsstyrelsen.

Väl tillbaka i Västerås blev det en vända som kommunal tjänsteman.
- Jag fortsatte jobba med hållbarhet, men den här gången i form av social sådan. Det handlade bland annat om byggande, familjeverksamhet och fritidsgårdar. Jag tyckte dock att det kändes trångt i den kommunala sfären och det var trögt att få igenom beslut. 2018 dök erbjudandet om vd-posten på Svenskt Vatten upp. Det blev en tuff början med att först sätta sig in i verksamheten och sedan kom pandemin med allt vad det innebar. Den röda tråden med hållbarhet finns kvar och här jobbar jag med det både lokalt och globalt. Det känns verkligen som jag hittat hem på ett fint sätt.

Vilka är de viktigaste frågorna för VA-branschen just nu?
- En stor utmaning är klimatförändring och anpassningen till det nya läget. Rent krasst handlar det om att det allt oftare finns för mycket eller för lite vatten på en plats. Det är också svårare att framställa bra dricksvatten i varmare klimat. Sedan har vi gifter, exempelvis PFAS som det varit två uppmärksammade rättegångar kring. Det är ju så att alla gifter från till exempel kläder och läkemedel till sist hamnar i vattnet. Här handlar det om att hitta en balans mellan bättre rening och producentansvar. Sedan har vi ett stort investeringsbehov. Det handlar om 460 miljarder kronor till 2040 vad det gäller renovering och nyinvesteringar i va-infrastruktur. Till sist ser jag också vikten av att vi nyttjar ny teknik bättre. Vi är fortfarande en ganska analog bransch och jag är övertygad om att det finns stora möjligheter med till exempel digitalisering. I Svenskt Vatten ser vi nu en trend där allt fler va-huvudmän går ihop för att ha tillräckliga muskler för att möta utmaningarna.

Så vad ägnar sig vår Profil åt när inte Svenskt Vatten upptar hans tid?
- Jag njuter av att vara ute i naturen och tränar en hel del. Både jag och min fru tävlar i mountainbike och jag kör i ett stockholmsbaserat cykelteam, KIA-cycling. Sedan har vi en stuga utanför Nora i Bergslagen där vi driver ett vandrarhem.

Naturligtvis får vår Profil också svara på de obligatoriska kortfrågorna.

Lägenhet eller villa? Villa
Båt eller husvagn? Båt
Solsemester eller Alperna? Alperna
Hund eller katt? Katt
Vin eller öl? Öl
Vackraste platsen i Sverige? Bastun vid stugan i Bergslagen.

Ulrik Hammarsträng

Svenskt Vattens hemsida


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering

Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Energianvändning i lågenergiskolor

2021-10-12

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU

Bergvärmepumpsystem med stor potential

2021-10-12

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Långtidsprestanda på Geoenergidagen

2021-10-08

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svenskt Geoenergicentrums digitala arrangemang Geoenergidagen, som faktiskt pågick under två dagar.


  Värme Kyla Geoenergi