VA-samverkan i väst

2021-09-16 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/lyngern.jpg
Sjön Lyngern varifrån Kungsbacka hämtar sitt drickvatten. Foto: Adam Folcker

Göteborgs stad och Kungsbacka kommun ska samverka ännu mer kring vatten och avlopp i framtiden. Den 15 september beslutade man om en gemensam avsiktsförklaring som innebär att de båda kommunerna vid behov kan hjälpa varandra med vatten.

-Det är ett viktigt steg för att se till att våra kommuninvånare även i framtiden får tillgång till bra och hälsosamt dricksvatten i kranen, säger Marianne Erlandson, direktör Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad får sitt vatten från Göta älv, Kungsbacka från Lygnern. Om någon av kommunerna tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten kommer man i framtiden att kunna hjälpa varandra. Klimatförändringarna med ökad nederbörd under vintern, fler torra somrar och mer extremt väder gör dricksvattenförsörjningen mer sårbar. Båda kommunerna växer dessutom snabbt och har stora behov av att bygga ut sina system.

-Avsiktsförklaringen innebär att våra kommuner samarbetar för att lösa utmaningar i vatten- och avloppsförsörjningen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, och att vi därmed minimerar risken för att invånare ska bli utan vatten i kranen säger Annika Malm, verksamhetschef Vatten & Avfall i Kungsbacka kommun.

Samverkar redan

Att samverka är inte nytt, Göteborg köper redan vatten från Kungsbacka för några områden som ligger nära kommungränsen. Denna avsiktsförklaring gör det möjligt att göra ett mycket större köp av vatten.

Avsiktsförklaringen gäller även ett fördjupat samarbete kring avloppssystemen. Syftet är att förbättra skyddet av miljön och att nyttja både kompetens och system mer optimalt i båda kommunerna.

-Vi har redan ett gott samarbete, men vi vill se möjligheter till synergier så att det totalt sett blir en smartare lösning för både Göteborg och Kungsbacka, som vi kan vinna på både miljömässigt och ekonomiskt, säger Annika Malm, Kungsbacka.

Skriver under avtal

Detta innebär ingen ökad kostnad för kommunerna i nuläget, utan är endast en avsiktsförklaring. Men för att kunna föra över så mycket vatten som krävs behöver båda kommunerna bygga ut sitt ledningsnät över kommungränsen. Varje kommun kommer endast betala för sina kommuninvånares nyttjande av de gemensamma vatten- och avloppssystemen.

Beslutet om avsiktsförklaringen är taget i båda nämnderna. Nu kommer de båda ordförandena och direktör respektive förvaltningschef att skriva under ett avtal.

Källa: Göteborgs stad

-Det blir allt viktigare att kommuner och regioner samverkar för att lösa sina framtida utmaningar med vatten och avlopp. Vi ser därför detta som ett steg i rätt riktning, säger Marianne Erlandson, Göteborgs Stad.


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering

Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Utbildning & FoU

Energianvändning i lågenergiskolor

2021-10-12

SBUF presenterar rapporten Energianvändning i lågenergiskolor - framtagande av modern och detaljerad brukarindata.


  Allmän Utbildning & FoU

Bergvärmepumpsystem med stor potential

2021-10-12

Med bergvärmepumpsystemet på Norrlands universitetssjukhus i Umeå är det möjligt att sänka energikostnaden med 644 000 kronor per år och samtidigt minska koldioxidutsläppen med 92 ton.


  Värme Kyla Geoenergi Utbildning & FoU

Långtidsprestanda på Geoenergidagen

2021-10-08

Slussen.biz gjorde ett nedslag på Svenskt Geoenergicentrums digitala arrangemang Geoenergidagen, som faktiskt pågick under två dagar.


  Värme Kyla Geoenergi