Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/oru.png
De prover Maria Björnsdotter har analyserat från forskningsstationen vid Vättern, visar att vissa föroreningar färdas i atmosfären och faller ner över sjön som regn.

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.

Under arbetet med sin doktorsavhandling har Maria Björnsdotter tagit ett stort antal vattenprover kring Vättern. För att se hur stor del av föroreningarna i vattnet som kommer från lokala källor har prover tagits både på vattnet i sjön och i tillrinnande vattendrag. De har sedan jämförts med regnvattenprover från en forskningsstation på Visingsö.

Resultaten visar att vissa av kemikalierna i Vättern till stor del har kommit dit med regnvatten. Till exempel handlar det om trifluorättiksyra, TFA. Det är en restprodukt som bildas när andra kemikalier bryts ner. Många av dem finns ursprungligen i nyare luftkonditioneringsanläggningar och köldmedier i kylar och frysar.

– Det största problemet är att de inte bryts ner i miljön. Vi vet inte vilka effekter det kommer att ha, säger Maria Björnsdotter, nybliven doktor i kemi vid Örebro universitet.

Det handlar alltså inte om de äldre köldmedier som har skadat miljön och därför har fasats ut. Istället är det nu ersättningsämnen som används i moderna produkter som börjar synas i sjövatten.

– Man har arbetat för att ta fram köldmedier som inte förstör ozonlagret eller orsakar global uppvärmning. Men man har inte tänkt så mycket på vilka effekter eventuella nedbrytningsprodukter från ersättningsämnen kan ha, säger Maria Björnsdotter.

 

Bryts inte ner i naturen

TFA ingår i gruppen ultrakorta perflourerade alkylsyror, PFAAs. Det är mycket svårnedbrytbara ämnen, som är syntetiskt framställda och inte finns naturligt i naturen. Till skillnad från en del andra liknande kemikalier fastnar inte ultrakorta PFAAs i mänskliga vävnader och lagras därför inte i våra kroppar. Men de är vattenlösliga och därför ökar mängden i våra sjöar. På sikt riskerar det att förorena dricksvattnet.

– Även om det inte har några effekter i de koncentrationer som finns i miljön idag, så kommer ju koncentrationerna hela tiden att öka.

Just nu ökar mängden TFA i Vättern med 120 - 170 kilo varje år, enligt de beräkningar som Maria Björnsdotter har gjort.

Vättern är Sveriges näst största insjö och en viktig dricksvattentäkt för nära 300 000 personer i närområdet. I framtiden beräknas betydligt fler personer använda vattnet. Bland annat pågår ett projekt som inom tio år ska leda vatten från sjön genom långa bergtunnlar till kommunerna Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Örebro. Även i Stockholm har Vättern utretts som reservvattentäkt, även om kostnaderna idag bedöms vara för höga.

Om de ökade mängderna ultrakorta PFAAs kan påverka oss på sikt är okänt.

Vad som däremot är klart är att de är mycket svåra att filtrera bort ur dricksvattnet med dagens teknik.

– De vattenreningsmetoder som finns för det här är dyra, säger Maria Björnsdotter.

 

Finns i prover från Arktis

Några av kemikalierna i gruppen når vattnet från närområdet. Till exempel kan de komma från gamla brandövningsplatser eller deponier av farligt avfall. Men de substanser som bryts ner till TFA kan färdas mycket långa sträckor i atmosfären.

 I sin forskning har Maria Björnsdotter också tagit prover på Spetsbergen på Arktis. Där fanns inga kända lokala föroreningskällor – men precis som i Vättern finns TFA i provrören från Arktis.

Det är troligt att det handlar om samma process. Kemikalier som når atmosfären färdas långa sträckor, bryts ner med hjälp av solljus och omvandlas till TFA. Sedan lagras det, i Vätterns djupa vatten eller den arktiska isen.

Forskningen om ultrakorta PFAAs är i ett tidigt skede. Än så länge finns inget säkert sätt att spåra var utsläppen kommer ifrån. Det TFA som faller med regn över Vättern kan ha bildats av andra ämnen som släppts ut från olika sorters källor i olika delar av världen.

– Det spelar kanske inte så stor roll om vi ser över våra utsläpp i Sverige eller ens inom EU. De största källorna kan finnas i andra delar av världen. Så för att minska kontamineringen av Vättern måste åtgärder vidtas på en global skala, säger Maria Björnsdotter.

Källa: Örebro universitet


 Dela     Tillbaka  

Nya minstrar

2021-11-30

Sveriges nyvalda statsminister, Magdalena Andersson (S), har utsett Annika Strandhäll (S) till ny klimat- och miljöminister och Khashayar Farmanbar (S) till energi- och digitaliseringsminister.


  Allmän Arbetsmarknad

Ny metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser

2021-11-29

Nu har Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat en ny metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser.


  Allmän Brand & säkerhet

Servicechef Norrköping, Caverion

2021-11-26

Letar du efter en ansvarsfull och variationsrik roll hos en arbetsgivare som har en spännande tid framföra sig? Då kan rollen som Servicechef på Caverion i Norrköping vara ditt nästa steg!


  Allmän Platsannonser

2021 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan korade

2021-11-26

Fem bostadsföretag belönas med utmärkelsen årets bästa klimatinitiativ i allmännyttan. Tillsammans med ytterligare 182 företag gör de stora insatser för att minska allmännyttans klimatavtryck.


  Allmän Energieffektivisering

Du föreslår väl din vinnare!

2021-11-25

Du missar väl inte att skicka in ditt förslag till prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Nordbygg i april 2022 då en produkt, tjänst eller metodik som är till gagn för inneklimatet prisas.


  Allmän

ExpoVent intog Solnahallen

2021-11-24

I maj 1986 spelade Europe i Solnahallen. I november 2021 fanns ExpoVent på plats i samma arena med helt andra tongångar.


  Ventilation

Läsaren - Peter Norrenge

2021-11-22

Så var det dags för ett nytt inslag i vår serie Läsaren. Den här gången möter vi Peter Norrenge, affärsutvecklare på energibolaget E.ON.


  Allmän Läsaren

Advent kickstartar med ExpoVent!

2021-11-22

23-25 november besöker ExpoVent Visby, Stockholm/Solna och Nyköping. Missa inte möjligheten att ta del av de senaste lösningarna inom ventilation, snacka ventilation med kollegor och äta en god lunch. Kort sagt, ladda upp inför advent med ExpoVent.


  Ventilation

Utmaningar och nysatsningar inom VA fyllde höstmöte

2021-11-19

Slussen.biz fanns på plats på branschorganisationen Vattenindustrins höstmöte och tog del av tankar kring utmaningar och nysatsningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Tillgångsförvaltning för svenska VA-organisationer

2021-11-19

Svenskt Vatten presenterar rapporten Tillgångsförvaltning för svenska VA-organisationer.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU