Bra inomhusklimat ökar den kognitiva förmågan

2021-11-09 Schneider Electric Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/5377/sch_1.png

Enligt en undersökning som Novus genomförde på uppdrag av Schneider Electric förra året, är var sjätte person missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Nu visar en ny forskningsstudie från Harvard University att luftkvaliteten på ett kontor även tycks ha en betydande påverkan på människors kognitiva förmåga. I takt med att allt fler nu återgår till sina arbetsplatser efter pandemin, behöver fastighetsägare säkerställa att de erbjuder en hälsosam och produktiv inomhusmiljö för sina hyresgäster.

I våra kognitiva färdigheter innefattas bland annat vår förmåga att ta till oss ny kunskap och att lösa problem - med andra ord förmågor som kommer till användning varje dag på en arbetsplats. För att skapa mer välmående och produktiva arbetsplatser menar författarna till studien att det är viktigt att fokusera på luftkvaliteten och planera för smarta fastigheter med bra ventilation och luftfiltrering.

– I vår tidigare undersökning med Novus redovisades dålig luft som ett av de vanligaste problemen med inomhusklimatet på svenska arbetsplatser. Harvardrapportens slutsatser är ytterligare ett kvitto på att smart fastighetsteknik behövs för att säkra hälsosamma och produktiva arbetsmiljöer. Nu när många återvänder till sina kontor igen kommer sannolikt allt fler hyresgäster ställa högre krav på fastighetsägare när det kommer till att säkra en hälsosam inomhusmiljö med god luftkvalitet, säger Linnea Lunnbäck, produktchef på Schneider Electric.

Det ställs höga krav på de lösningar och system som utvecklas för dagens och framtidens fastigheter. De ska säkerhetsställa en bekväm och produktiv inomhusmiljö, bidra till ökad energieffektivitet och därmed lägre energikostnader samtidigt som de ska öka driftseffektiviteten och värdet på fastigheten.

I Schneider Electrics undersökning med Novus visades en tydlig korrelation mellan nöjdhet och möjligheten att själv kunna påverka inomhusklimatet på arbetsplatsen. Varannan person skulle enligt undersökningen känna sig mer nöjd med sin arbetsplats om de hade möjligheten att påverka inomhusklimatet i större utsträckning än vad de kan idag. Avseende de två vanligaste upplevda problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen nämndes för kallt och dålig luft.

Här följer några förslag på lösningar som kan hjälpa fastighetsägare att säkra en god och produktiv inomhusmiljö för sina hyresgäster:

Uppkopplade rumslösningar

Med Schneider Electrics uppkopplade rumslösning EcoStruxure™ Connected Room Solutions läggs grunden för den smarta byggnaden. Rumslösningen säkerhetsställer god komfort för byggnadens hyresgäster samtidigt som den skapar fördelar för fastighetsägaren och driftsorganisationen. Rumslösningen möjliggör bland annat personlig anpassning av temperatur, belysning och solljusavskärmning. Hyresgästen kan enkelt via en app eller rumsenhet på väggen anpassa inomhusklimatet på rumsnivå.

Översikt över luftkvaliteten

För att få en bättre översikt över luftkvaliteten på arbetsplatsen har Schneider Electric utvecklat ett brett sortiment av rumsgivare. Serierna SpaceLogic Analog (SLA) och SpaceLogic Protocol (SLP) möjliggör mätning av allt från temperatur, RH, CO2 till VOC. De kan användas i allt från kontor till skolor, sjukhus och hotell och passar både vid nybyggnation och modernisering då de är kompatibla med såväl lösningar från Schneider Electric som tredjepartslösningar.

Ökad komfort

Förbättra komforten genom proaktiv service och underhåll med Schneider Electric molnbaserade servicetjänst och analysverktyg EcoStruxureTM Building Advisor för fastighetsservice. Genom ett proaktivt arbete med service och underhåll säkerställs ett optimalt inomhusklimat samtidigt som antalet felanmälningar minskar.

Läs mer

Mer information om rapporten från Harvard University finns här.

Schneider Electrics rapport ”Byggnader för framtidens arbetsplatser” med fler resultat från Novus-undersökningen finns här.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Schneider Electric via webbintervjuer med 1240 personer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Respondenterna är förvärvsarbetande inom utbildning, vård och omsorg, kontor och butik i åldrarna 18-65 år. 55 procent av respondenterna är kvinnor och 45 procent är män. Undersökningen genomfördes mellan 30 april och den 12 maj 2020. Respondenterna ombads att svara utifrån ett normalläge och inte de särskilda omständigheter som rådde under coronapandemin.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, [email protected]

Om Schneider Electric:
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se


 Dela     Tillbaka  

Förskola väljer innovativ energibesparande teknik

2022-09-21

Nu implementerar Schneider Electric SpaceLogicTM Insight-Sensor i förskolan Citronfjärilen i Trollhättan. Förskolan är därmed först ut i Sverige med att använda sig av den nya lösningen för att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

80% tror på koppling mellan klimatförändringar och elpris

2022-09-12

Schneider Electrics undersökning visar att mer än 8 av 10 svenska konsumenter gör en direkt koppling mellan klimatförändringar och stigande elräkningar.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Schneider Electric lanserar uppkopplad radiatortermostat

2022-09-09

Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad energianvändning.


  Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Serneke utrustar Karlatornets lägenheter med Wiser

2022-09-05

Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smarta hemsystemet Wiser från Schneider Electric.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Schneider Electrics VD på kunglig delegationsresa

2022-06-28

Schneider Electrics svenska VD Jenny Larsson var medbjuden på kunglig delegationsresa om framtidens energi och digitalisering av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) den kungliga delegationen Royal Technology Mission (RTM).


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor

2022-06-03

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor för optimering av komfort, yt- och energianvändning efter beläggning.


  Allmän Produktnytt & kataloger

Vasakronan uppgraderar styrsystem med Schneider Electric

2022-05-12

Vasakronan har implementerat den senaste versionen av fastighetsautomationssystemet EcoStruxure™ Building Operation 2022 i sexton av sina fastigheter i Stockholm och Uppsala.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Schneider Electric samarbetar med Sally

2022-05-10

Schneider Electric samarbetar med Sally R kring molnbaserade lösningar för minskad energianvändning i fastigheter.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Jenny Larsson blir ny vd på Schneider Electric i Sverige

2022-02-25

Schneider Electric meddelar idag att Jenny Larsson tillträder rollen som verkställande direktör, Country President, för Schneider Electric i Sverige den 14 mars 2022.


  Allmän Arbetsmarknad

Schneider Electric samarbetar med World Economic Forum

2022-01-31

Schneider Electric samverkar med World Economic Forum för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och därmed reducera fastigheters miljöpåverkan.


  Allmän Utbildning & FoU