Schneider Electric samarbetar med World Economic Forum

2022-01-31 Schneider Electric Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/5377/carbon.png

Schneider Electric samverkar med World Economic Forum för att öka antalet investeringar som kan minska koldioxidutsläppen från byggnader och därmed reducera fastigheters miljöpåverkan. Schneider Electric lanserar därför ramverket Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework tillsammans med World Economic Forum.

Byggnader står för cirka 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Även om det existerar ny teknik som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen inom byggnadssektorn är de största hindren fortfarande investeringar och finansiering, enligt World Green Building Councils nyligen publicerade rapport Beyond the Business Case.

Enligt forskning från Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures, som ska hjälpa finansiella aktörer att fatta mer välgrundade beslut om klimatrelaterade investeringar, kommer nya hållbara byggnader att utgöra en investeringsmöjlighet till ett värde av 24 700 miljarder dollar. Detta avser dessutom endast tillväxtmarknader och enbart fram till 2030, varför ännu större investeringsmöjligheter väntas på sikt. Syftet med ramverket Net-Zero Carbon Cities Building Value Framework är dessutom att förändra värderingen av investeringar i koldioxidminskning från att vara rent finansiella till att även beakta sociala och miljömässiga aspekter samt prestandafördelar.

Fler än 40 experter från flera branscher däribland fastighets-, finans- och techbranschen samt stadsförvaltning stödde bildandet av ramverket, som går att tillämpa när som helst under en byggnads livscykel, från uppförandet av nya byggnader till modernisering av befintliga byggnader.

Ramverket tillämpas med hjälp av en operativ checklista som identifierar relevanta investeringsalternativ för alla stadier av investeringsplaneringen och på så sätt kan hjälpta till att minska koldioxidanvändningen.

– Att minska koldioxidutsläppen från byggnader är ett viktigt steg mot en framtid med nettonollutsläpp, men när man fattar dagens investeringsbeslut förbiser man ofta detta, säger Jean-Pascal Tricoire, koncernchef och styrelseordförande, Schneider Electric. Building Value Framework utvecklades för att åskådliggöra de fördelar som följer av att integrera icke-finansiella värden i investeringsbesluten, samtidigt som man utvärderar hur digital teknik kan möjliggöra övergången till nettonollutsläpp. Ramverket är utformat för praktisk användning så att det kan utrusta beslutsfattare med relevant kunskap för att fatta snabbare, mer inkluderande och mer hållbara investeringsbeslut, fortsätter han.

Ramverket är en del av World Economic Forums bredare initiativ Net Zero Carbon Cities, som leds gemensamt av Jean-Pascal Tricoire, koncernchef och styrelseordförande för Schneider Electric, och Francesco Starace, CEO och General Manager för Enel Group. Det syftar till att hjälpa ledare på nationell och lokal nivå att nå sina utsläppsmål så att koldioxidutsläppen från byggnader, energi och transporter kan minskas eller helt elimineras.

Läs mer

Om Net Zero Carbon Cities

Om Building Value Framework

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, [email protected]

Om Schneider Electric:
Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se


 Dela     Tillbaka  

Förskola väljer innovativ energibesparande teknik

2022-09-21

Nu implementerar Schneider Electric SpaceLogicTM Insight-Sensor i förskolan Citronfjärilen i Trollhättan. Förskolan är därmed först ut i Sverige med att använda sig av den nya lösningen för att förbättra inomhusklimatet och minska energianvändningen.


  Ventilation Värme Kyla Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

80% tror på koppling mellan klimatförändringar och elpris

2022-09-12

Schneider Electrics undersökning visar att mer än 8 av 10 svenska konsumenter gör en direkt koppling mellan klimatförändringar och stigande elräkningar.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Schneider Electric lanserar uppkopplad radiatortermostat

2022-09-09

Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad energianvändning.


  Värme Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Serneke utrustar Karlatornets lägenheter med Wiser

2022-09-05

Serneke utrustar Karlatornets 600 lägenheter med smarta hemsystemet Wiser från Schneider Electric.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Energieffektivisering Referensprojekt

Schneider Electrics VD på kunglig delegationsresa

2022-06-28

Schneider Electrics svenska VD Jenny Larsson var medbjuden på kunglig delegationsresa om framtidens energi och digitalisering av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) den kungliga delegationen Royal Technology Mission (RTM).


  Allmän Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Utbildning & FoU

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor

2022-06-03

Schneider Electric lanserar ny innovativ rumssensor för optimering av komfort, yt- och energianvändning efter beläggning.


  Allmän Produktnytt & kataloger

Vasakronan uppgraderar styrsystem med Schneider Electric

2022-05-12

Vasakronan har implementerat den senaste versionen av fastighetsautomationssystemet EcoStruxure™ Building Operation 2022 i sexton av sina fastigheter i Stockholm och Uppsala.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Schneider Electric samarbetar med Sally

2022-05-10

Schneider Electric samarbetar med Sally R kring molnbaserade lösningar för minskad energianvändning i fastigheter.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Jenny Larsson blir ny vd på Schneider Electric i Sverige

2022-02-25

Schneider Electric meddelar idag att Jenny Larsson tillträder rollen som verkställande direktör, Country President, för Schneider Electric i Sverige den 14 mars 2022.


  Allmän Arbetsmarknad