Marknadsläget våren 2022 – Goda prognoser

2022-04-22 Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Installatörsföretagens senaste konjunkturrapport Marknadsläget visar att installationsbranschen växer trots stora osäkerhetsfaktorer och utmaningar. Utmaningar som med all sannolikhet kommer bestå, i alla fall året ut. Installationer inom alla områden väntas utvecklas positivt eller ligga kvar på samma nivå de kommande åren.

En orolig omvärld

I dagsläget präglas installatörsföretagens omvärld av flera osäkerhetsfaktorer:

Stigande materialpriser, hot om cementbrist, kriget i Ukraina samt risken för ytterligare utbrott av Covid-19. Alla dessa faktorer har en stor betydelse för installationsbranschens förutsättningar att utvecklas och kan komma att prägla de närmaste två åren. 

De stigande materialpriserna innebär utmaningar för hela installationsbranschen. Prisökningen kan leda till att byggprojekt skjuts fram och att mängden uppdrag minskar. Det kan även leda till minskade marginaler om företagen inte lyckas ta höjd i sin prissättning för de stigande kostnaderna. Även de kraftigt stigande drivmedelspriserna medverkar till att anstränga marginalerna ytterligare.

Positiv trend för elinstallationer

Elinstallationer som rör husbyggnad och industriprocesser ökade med knappt fyra procent under 2021 och framöver förväntas de öka ytterligare något. Den kommande elektrifieringen av samhället kan innebära stora marknadsmöjligheter.

Läs mer på in.se/marknadslaget


 Dela     Tillbaka  

Ny utgåva - Teknikhandboken VVS 2023!

2023-01-16

Nu kan du boka ditt exemplar av den nya Teknikhandboken VVS 2023. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler med mera.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Geoenergi Produktnytt & kataloger Isolering

Hållbarhet och energieffektivisering på Nordbyggs scener

2022-04-22

Installatörsföretagen, IN Förlag, Insu, Elinstallatören och VVS-Forum hittar du i A-hallen i monter A24:30. Som besökare kommer du även att få ta del av ett flertal scener med intressanta och aktuella program.


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Nordbygg

Ny utgåva - Teknikhandboken VVS 2022

2022-01-29

Teknikhandboken VVS 2022 innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

Går det att öka återbruk av installationer?

2022-01-14

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Hur fungerar det i praktiken? Fungerar äldre och ny teknik tillsammans?


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El

Företagsrådgivare Stockholm

2021-09-13

Rollen som företagsrådgivare är både spännande och utmanande och du förväntas arbeta med breda frågeställningar. Du är Installatörsföretagens ansikte utåt och ger medlemsföretagen råd och stöd, samt företräder branschen.


  Allmän Platsannonser

Solcellsbranschen hör hemma hos oss!

2021-06-18

Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna är överens. En ny överenskommelse breddar rekryteringsbasen inom solcellsbranschen och motverkar den brist på medarbetare som hämmat samhällets arbete med energi- och klimatomställningen.


  Värme El Energieffektivisering Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Säkra upp det nya året med Teknikhandboken VVS 2021

2021-01-18

Missa inte att lägga din beställning på Teknikhandboken VVS 2021 en nya upplagan av Teknikhandboken VVS med flera nyheter.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Teknikhandboken VVS 2021 - Ny utgåva!

2020-12-09

Nu kan du beställa ditt exemplar av nya Teknikhandboken VVS 2021. Boken innehåller till exempel branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler med mera.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Produktnytt & kataloger

Du har väl inte missat den nya utgåvan av Energihandboken?

2020-09-02

Vi har redan sålt 1200 ex av den nya Energihandboken som riktar sig till installatörer, fackfolk, studenter och andra med stort intresse för energianvändning i byggnader. Du missar väl inte att beställa ditt ex?


  Allmän Energieffektivisering