Ojämn kyla/värme - effektivisera bort avlagringar & korrosionsrester

2022-08-03 Bauer Watertechnology Systems AB

Energieffektivisera bort avlagringar och korrosionsrester från varmvatten-, värme- och kylsystem!

Rena rörsystem sparar pengar och CO2 inom fastigheter och industrin!

Miljö cirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering & optimerande effekt i värme- kyl- ventilations- och vattensystem!

EnergiRenovera, Underhåll, Opimera EnergiEffektivisera! 

Samarbeta med oss!

Bauers vattenbehandlingsystem är metoden för energirenovering med samtidig energieffektivisering påverkas optimeringen av drifts- underhålls- & energistyrningar under lång tid framöver.

Rengöring av värmväxlare, kylmaskin, värmepump, rörsystem, batterier, värmebafflar, kylbafflar, fönsterapparater, radiatorer sparar pengar och CO2!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Used_heat_exchanger_2.jpg

FAKTA: Avlagringar har stor påverkan, 1mm avlagringar i maskin-, värmeväxlare, värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med hela 25-85%.

www.bauer-wt-systems.se/fastigheter/ 

Planera in & Säkerställ för Smart Underhåll, EnergiRenovera, EnergiEffektivisera & Optimera i hela systemen för värme-, ventilations-, värmepumps-, kylmaskins- & kylsystem.

Så här enkelt blir effekten i hela rörsystem

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Behandling_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/Rening_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Skyddar_med_Bauer_Vattenbehandlingssystem.jpg

 

Det blir helt enkelt ett bättre driftnetto och optimering ända ut i fingerspetsarna!

Bauer Watertechnology Systems produktblad pdf 

Vattenbehandlingssystemet påverkar och förbättrar:  

 • Mindre klagomål på värmen/kyla i produktion och fastighet
 • Motverkar kraftfullt igensättningar i tex. rör, radiatorventiler och värmeväxlare
 • Jämnare värme/kyla i lokaler/lägenheter
 • Jämnare värme/kyla i ventilationsbafflar och batterier
 • Mindre slitage i hela rörsystemets alla ingående komponenter
 • Mindre problem med värmeväxlare, värmepump, kylmaskin och andra värmeväxlande ytor.
 • Motverkar kraftfullt korrosion i rörsystem och alla dess ingående komponenter
 • Ökad prestanda, värmeöverföring i värmeväxlare, värmepump, kylmaskin och andra värmeväxlande ytor.
 • Minskar kärvande ventiler och termostater
 • Jämnare varmvatten
 • Snabbare varmvatten
 • Minskar avlagringar och biofilmer
 • Minskar risken med bakterier och legionellatillväxt
 • Förlängd livslängd i hela rörsystemet för värmesystem, tappkallvatten- och varmvattensystem och kylsystem.
 • Driftsnettot
 • Styrsystemets optimering

www.bauer-wt-systems.se/fastigheter/

https://slussen.azureedge.net/image/43604/hus_ojamn_varme.jpg

Bauer PipeJet finns för applikationer från storlek 20i, 25i, 32i, 40i, 50i, 65F, 80F & 100F vattenbehandlingssystem och med tillhörande filtersystem för värmesystem & kylsystem.

Fastighetens underhållsskulden ökar om inget görs!

Vi svarar & förklarar hur det fungerar att uppnå optimerad drift- underhålls- & energistyrningar. Bättre driftnetto i värme-, ventilations-, värmepump-, kyl-, vatten- och varmvattensystem.

Kostnadsundvikande & smart underhåll för fastigheter

Ojämn värme i lägenheter, lokaler, ventilation ?

Vi svarar och förklarar hur Bauer vattenbehandlingssystem fungerar på värmesystem, tappvattensystem och kylsystem.
 

Minska drastiskt fastighetens underhållsskuld för värmesystem, ventilations- och kylsystem samt dricksvatten- & varmvattensystem !

" Bauer har visat att våra kunder inom fastigheter och industrin uppnår högre produktivitet och minskar kostnader med Bauer PipeJet Vattenbehandlingssystem och med besparingsresultat som håller i sig år efter år” 

Bauer Watertechnology Systems produktblad pdf 

”Fastighetsägare och Industrin kräver ständiga förbättringar drift- service- underhålls- och energikostnader och optimeringar för att hålla nere sina kostnader"

 

Bauer är oerhört stolta att mottaga STORA PRODUKTIVITETSPRISET utsågs och delades ut av Riksorganisationen Svenskt Underhåll 2018 på underhållsmässan i Göteborg 

MOTIVERING till STORA PRODUKTIVITETSPRISET är:

"Bauer Watertechnology har på ett detaljerat sätt påvisat bestående sänkningar av kostnaderna för drift-, service- och underhåll, energiförbrukningen samt reinvesteringar hos olika kunder.

Bauer Watertechnology har kunnat påvisa att deras kunder uppnår en högre produktivitet och ökad lönsamhet över en lång tidshorisont.
Resultaten är verifierade av kunderna genom en redovisning av ett stort antal referens case"

http://www.svensktunderhall.se/tavlingar/

Pdf STORA PRODUKTIVITETSPRISET

Miljöcirkulärt ekonomiskt och hållbart underhåll som genererar energieffektivisering i värme- kyl- ventilations- dricksvatten- vvc- och varmvattensystem!

https://slussen.azureedge.net/image/43604/Bauer-WT-systems_Logo_Pipejet_o_Filter.jpg

EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosionsresterna med Bauer PipeJet vattenbehandlingssystem.

 filterbyte2b_Bromma_10-2017.jpg Bromma_filter2_2015-05-12.jpg 

Fastighetsägare och industrin kräver ständiga produktivitetsförbättringar, drifts-, underhålls-, energi- & produktionsoptimeringar för att bibehålla sin starka position.

Uppnå bättre & optimal prestanda miljövänligt, energieffektivitet & minskad CO2 belastning.

Bauer har rett ut begreppen, hur det fungerar det i praktiken med EnergiRenovering samtidig EnergiEffektivisering i befintliga tappvattensystem, värmesystem, kylsystem, industrivattensystem https://bauer-wt-systems.se/vattenbehandlingsteknik/

 

Ojämn värme & kyla i maskiner, igensatta ventiler, termostater, värmeväxlare, värmepump, kylmaskin, radiatorer, värme- & kylbafflar, ventilationsbatterier, bekymmer för industrier & fastighetsägare

https://www.youtube.com/BauerWatertechnologySystems 

Naturligtvis helt utan kemikalisering i värme- & kylsystem samt tappvattensystem!

Bauer Watertechnology Systems produktblad pdf 

Med Bauer Pipejet vattenbehandlingssystem uppnår ni lägre energi- drift- underhålls- & investeringskostnader, Pdf

https://bauer-wt-systems.se/event/

https://slussen.azureedge.net/image/43604/PipeJet_32_Flow_BauerWTS.jpghttps://slussen.azureedge.net/image/43604/bild_cirkular_ekonomi_org.jpeg


 Dela     Tillbaka  

14-15/9 Fastighetsmässan Syd, vi pratar energi- & underhållsmål

2022-09-09

Energieffektivisering med samtidig optimering i värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Underhåll fastigheter med oss! Uppnå miljöcirkulärt lägre driftskostnader! Rena rörsystem sparar pengar


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Minska vattenslöseriet med smart underhåll & energieffektivisering

2022-08-15

i kall- & varmvatten går det att minska vatten-slöseriet. Få bort avlagringar biofilm & korrosion i tappkallvatten-, varmvatten- & VVC-system vilket också minskar risken för legionella. Bättre driftnetto & lägre drift-, underhålls- & energikostnader.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ojämn kyla/värme - lyft bort avlagringar & korrosionsrester

2022-06-17

Rena rörsystem sparar pengar i fastigheten! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto, optimerande drifts-, underhålls-, energi- & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

31/5-3/6 Underhållsmässan Göteborg Energieffektivisering

2022-05-23

Rena rörsystem sparar pengar i industrin! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

24/5 träffar vi Framtiden förvaltare, vi visar energi- & underhållsmål

2022-05-16

Långsiktigt låga kostnader är förvaltarens målsättning! Uppnå miljöcirkulärt underhåll! Optimering energieffektivisering värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Rena rörsystem sparar pengar!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

12/5 träffar ni oss på Styrelsemässan i Malmö Hotel Quality View

2022-05-09

Ojämn värme? Förebyggande underhåll får bort avlagringar & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- & i värme- & kylsystem. Med smart underhåll blir det enkelt att uppnå bättre driftnetto lägre drifts- underhålls- & energikostnader. Klart bättre vatten!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Effektivisera mera 11/5-Jönköping 12/5-Solna 16/5-Göteborg 16/5-Örebro

2022-05-06

SÅ SPARAR RENA RÖRSYSTEM! Miljöcirkulärt underhåll uppnår bättre driftnetto lägre CO2-belastning! Få bort fasta avlagringarna & korrosion i kall- & varmvatten- vvc- värme- & kylsystem ger optimering av drift, underhåll & energi KLART BÄTTRE VATTEN!


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Träffa oss 31/5-3/6 på Underhållsmässan Göteborg Energieffektivisering

2022-05-02

Rena rörsystem sparar pengar i industrin! Miljöcirkulärt ekonomiskt underhåll ger bättre driftnetto lägre drifts-, underhålls-, energikostnader & CO2-belastning! Få bort avlagringar & korrosion i värme-, ventilations-, & kylsystem. Smart underhåll!


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Spara med oss 26-29 april på Nordbygg VVS Cirkulärekonomiskt Underhåll

2022-04-22

Kom känn & kläm monter AG:05 Bauers nya styrenhet för Pipejet. Miljöcirkulärt underhåll! Optimering energieffektivisering värme- ventilation- kyl- värmepump- kall- varmvatten- & vvc-system. Minskar risken för legionella! Rena rörsystem sparar pengar!


  Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU Nordbygg