Energieffektivisera inför vinter!

2022-09-08 Chemiclean Systems AB

Genom att kontrollera status på systemets energibärare inkl. syre/gasmätning kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra vvx och systemrengöringar samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde. För att bibehålla effekten av rengöringen och optimera systemvätskan utrustas systemet med våra effektiva avgasare – och magnetfilter.

 
Energieffektivisering- och besparing - börjar med rena system!


En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Genom att se till att drift,
funktion och effektivitet är bra, både för enskilda delar och för systemet som helhet, kan du spara både energi och pengar.

Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. Chemiclean fokuserar på att lösa dessa problem och på att säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Påsfilter MF100 med magnetfälla och avgasare S400

 

Försämrad verkningsgrad beror ofta på felaktig frysskyddsmedia som glykolblandningar av etylen- och propylen, avlagringskorrosion, sedimenteringar och mikrobakteriell tillväxt.

Chemiclean erbjuder i dag marknadens mest miljövänligaste rekonditioneringskoncept för energiåtervinningssystem genom en världsunik metod som fullt ut följer EU:s avfallshierarki från återvinning till återanvändning vilket fullt ut följer livscykelperspektivet. Målet är att genom Chemiclean-metoden® minska energianvändningen i fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt dokumenteras så att man har klar bild av före – och efter utförda rekonditioneringar.

boka besiktning!
 

 

 

Hur mår ditt system?
Chemiclean erbjuder även fastighetsägare nulägesanalys med metall-kemisk analys av systemvätskan med tolkning av analysprovsvar och eventuella åtgärdsrekommendationer.
Chemiclean har effektiva filter med magnetstavar, smarta vakuumavgasare samt unika rengöringsmetoder för både, kyl-, värme och
energiåtervinningssystemsystem.
 

 

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg...

 


 

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Chemiclean-metoden® är resultat av 25 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.


Kontakta försäljning och teknisk support


Telefon: 08-88 08 01, Email: [email protected]
eller läs mer på: www.chemiclean.se


 Dela     Tillbaka  

Black Friday kampanj!

2023-11-17

AVGASNING & RENA SYSTEM TILL ALLA! Kampanjen gäller to.m. 31/12/2023.


Värme Kyla Energieffektivisering

Boka in service av din värmeväxlare

2023-11-09

Boka in service av din värmeväxlare för att undvika onödiga produktionsstopp och öka din värmeväxlares effektivitet. Med regelbunden service kan du behålla kontrollen över din värmeväxlares tillstånd och bibehålla optimal prestanda.


Värme Kyla

Nu har vi på allvar även etablerat oss i den södra regionen

2023-11-06

Nu har vi på allvar även etablerat oss i den södra regionen genom att i början av året ha startat ett bolag i Malmö.


Värme Kyla Energieffektivisering Arbetsmarknad

Årets kampanj – avgasare och filter i ett paket

2023-10-26

Avgasare & filter 20%. Årets största och bästa kampanj med avgasare & filter hos Chemiclean har dragit igång så passa på att ta del av årets kampanjpriser som energieffektiviserar ditt system.


Värme Kyla

Sara Ringdahl Kuljic, ny VD för ChemiClean

2023-10-23

Efter 25 år som VD lämnar Branko Kuljic över stafettpinnen till Sara Ringdahl Kuljic.


Värme Kyla Arbetsmarknad

Energieffektivisera inför vintern!

2023-10-17

Energieffektivisera Era värme- och värmeåtervinningssystem inför vintern!


Värme Kyla

Energieffektivisera era värmeväxlare & värmesystem nu!

2023-10-10

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägare få en bonus i stället för straffavgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi fastighetsägare att få rena värmeväxlare och sänkta fjärrvärmepriser.


Värme Kyla

Träffa Chemiclean på FastighetsMässan i Göteborg 13 & 14 sep

2023-09-06

Kom förbi och prata med oss om hur du kan sänka energiräkningen i din fastighet! 50% mässrabatt på nulägesanalys & paketpris vid köp av både avgasare och filter. Hämta din gratis entrébiljett här!


Värme Kyla

Träffa ChemiClean på Styrelsemässan

2023-08-21

Styrelsemässan är den självklara mötesplatsen för leverantörer och bostadsrättsföreningar. Kom förbi 6 & 7 sept 2023 och prata med oss om hur du kan sänka energiräkningen i din fastighet!


Värme Kyla Energieffektivisering

När alla andra tar semester jobbar kylsystemen på högvarv!

2023-06-19

Beställ ett vätskeanalyskit redan idag så att du direkt efter semestern kan säkerställa att ditt system pallat trycket och kan fortsätta prestera på optimal nivå!


Värme Kyla Energieffektivisering