Förvalta er energianvändning, sänk elräkningen drastiskt

2022-09-09 Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

Det finns ett stort behov i branschen av att se till att energifrågorna finns med även i förvaltningsledet. Först då kan industrier och fastigheter få till den energieffektivisering som så väl behövs för att vi ska klara klimatmålen. Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats.

“Om jag upphandlar tjänsten Teknisk förvaltning då ser väl företaget till att huset funkar energimässigt också?” Tyvärr är det så idag att många tror att energidelen ingår, men det gör den oftast inte. EEF vill ändra på det och har därför en auktorisation för tjänsten ‘Teknisk förvaltning – energi’. Senast ut att auktorisera sig är Rejlers Energiprojekt.

“Vi har länge jobbat med energioptimeringsprojekt som erhållit stora årliga besparingar för våra kunder till en hög avkastning, utan några investeringar i de tekniska systemen. Därför såg vi denna auktorisation som en kvalitetsstämpel att vi besitter, och är trovärdiga inom, denna kompetens, samt som ett sätt att säkerställa att de som söker dessa tjänster kan hitta till oss som kan leverera till hög kvalitet.” säger Mattias Almgren, projektledare och energiingenjör på Rejlers Energiprojekt.

https://slussen.azureedge.net/image/16044/Center.jpeg

EEF’s auktorisation är framtagen för att just säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen; auktorisationen skapar trygghet för båda parter, vilket är viktigt i branschen.

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats – och känna en trygghet som kund.

“En auktorisation likt denna är väsentlig för att öka tryggheten för främst beställare men även leverantör, och förbättrar dialogen oss emellan då det finns framtagna processer och metoder att utgå ifrån. Auktorisationen kvalitetssäkrar resultaten samt förenklar processen att handla upp tjänsterna. Ur kundens perspektiv är det en stor trygghet att leverantören håller en hög kvalitet och att aktörer som inte uppfyller kraven kan exkluderas.” menar Mattias.

Påbörja er resa mot en energieffektivare vardag direkt - ni hittar alla EEF-auktoriserade företag här.

Vill ni veta mer om hur EEFs auktorisation går till? Vill ditt företag auktorisera sig? Tveka inte att skicka in en förfrågan redan idag.


 Dela     Tillbaka  

Inspel från branschen till den nationella renoveringsplanen

2024-06-10

I det nya projektet ’Energirenovera Sverige’ samlas representanter från bygg-, installations och fastighetsbranschen för att visualisera energieffektiviseringens potential samt ta fram ett inspel till kommande renoveringsplan.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Eneff startar nätverk för energiexperter

2024-02-01

Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har startat upp "Nätverk Energiexperter” för att erbjuda energikartläggare och energiexperter möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan samt löpande kontakt med berörda myndigheter.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Eneff utser årets vinnare i energieffektivisering

2023-12-11

I går utsågs vinnarna av Eneffs årliga energieffektiviseringspriser. 'Årets framtidspris' delades ut till Vetenskapsradion Klotet och hedersutmärkelsen 'Egil Öfverholm-priset' gick till Marcel Berkelder, energiexperten med 40 år i branschen.


Allmän Energieffektivisering

Nya checklistor för installatörer - energieffektivisering

2023-10-23

Installatörsföretagen och Eneff har tagit fram tre praktiska checklistor för att underlätta införsäljning av energieffektiviserande åtgärder i småhus, flerbostadshus och lokaler. Målet är att underlätta för Sveriges installatörer.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Spara energi och pengar i tvättstugan med Klimatspararna

2023-04-20

EEF lanserar en ny gemensam upphandling via Kvarteret Klimatspararna: Energieffektiv utrustning i den gemensamma tvättstugan för bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Anmäl dig som leverantör och få möjlighet att delta i upphandlingen!


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ny satsning: Energieffektiv renovering bygg & installation

2023-03-08

Potentialen för energieffektivisering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. I ett gemensamt initiativ lyfter Byggföretagen, Installatörsföretagen och EEF kunskapen om energieffektiv renovering.


Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

EEF startar nätverk för energiexperter

2023-01-27

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Årets vinnare i energieffektivisering

2022-12-05

Årets framtidsföretag går till Klimatfastigheter Småland - för affärsidén "one stop shop" för energieffektivisering. Egil Öfverholm-priset går till Tea Alopaeus, huvudsekreterare Vita Certifikat, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering.


Allmän Energieffektivisering

”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

2022-09-15

Elpriserna har skjutit i höjden, och nu beräknas även elnätspriserna att stiga rejält. Förnybar el i all ära men den är inte hela lösningen på Sveriges klimatomställning och höga elpriser, menar Lotta Bångens, VD EEF.


Allmän Energieffektivisering