Färre vattenskador i bad och dusch

2022-09-28 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/dusch2.jpgDen som ska renovera badrummet bör satsa på ett modernt tätskikt och anlita auktoriserade, godkända hantverkare som monterar och ansluter golvbrunnen och tätskiktet korrekt. Då minskar risken för vattenskador avsevärt. Det är slutsatser man kan dra av statistiken i Vattenskaderapporten, som bygger på 40 665 vattenskador i Sverige.

Andelen vattenskador i bad och dusch fortsätter att sjunka, men står fortfarande för 25 procent av alla vattenskador. Flest vattenskador i bad och dusch sker genom läckage genom tätskikt. Det står för 52 procent, medan 41 procent av skadorna orsakas av läckage av ledningssystem. En mindre del, 7 procent, orsakas av utrustning.

Anledningen till att vattenskador i bad och dusch sjunker, är att branschorganisationerna för drygt 15 år sedan tog krafttag för att förbättra tätskikt, metoder och VVS-installationer. Det börjar nu synas i statistiken när äldre badrum renoverats utifrån nya, förbättrade branschstandarder.

 • I bad och dusch är det framför allt äldre rum med gamla tätskikt och ledningssystem som orsakar vattenskador. Det är med andra ord en billig försäkring mot vattenskador att säkerställa att de branschregler som finns följs vid nybyggnation och renoveringar, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum, som ger ut Vattenskaderapporten varje år.  

Andelen vattenskador genom tätskikt är störst när ytbeklädnaden är kakel eller keramiskt material. Av alla skador i tätskikt skedde 80 procent i golvet. Nästan hälften, 48 procent av väggskador och 52 procent av golvskador, orsakade av tätskikt med kakel eller keramiskt material som ytskikt, hade vätskebaserat tätskikt. Minst andel vattenskador sker genom tätskikt av plastmatta som sitter bakom kakel och keramiskt material.

De tre vanligaste orsakerna till vattenskador i bad och dusch:

 1. Läckage i tätskikt, 52 %
 2. Läckage i ledningssystem, 41 %
 3. Läckage orsakat av utrustning, 7 %

De vanligaste skadeorsakerna för tätskikt i våtrum:

 1. Läckande tätskikt 43 %
 2. Anslutning golvbrunn 29 %
 3. Skarv/fog 11 %
 4. Rörgenomföring 7 %
 5. Anslutning vägg/golv 6 %

Vätskebaserade tätskikt står för flest av tätskiktsskadorna:

 1. Vätskebaserat tätskikt 52 %
 2. Flexibel folie 21 %
 3. Membranisolering 13 %
 4. Plastmatta 7 %

Läs hela Vattenskaderapporten på www.vattenskadecentrum.se

Vattenskadecentrum är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som tillsammans arbetar för att minska antalet vattenskador.

Källa: Vattenskadecentrum

 


 Dela     Tillbaka  

Återvinning av näringsämnen från avlopp – litteraturstudie

2022-12-02

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Återvinning av näringsämnen från avlopp – en litteraturstudie.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget

2022-12-02

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En ny studie sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar.


  Allmän Energieffektivisering Isolering

Hög tid att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset

2022-12-02

Nu är det hög tid att få med sin vinnare på listan över förslagen till Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut på Fastighetsmässan i Kista i mars 2023.


  Allmän

Världen energieffektiviserar

2022-12-02

Världen satsar allt mer på energieffektivisering enligt en rapport från Energirådet IEA, men i Sverige finns det mer att göra. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot.


  Allmän Energieffektivisering

Forum med VA i fokus

2022-12-01

Slussen.biz fanns på plats när branschorganisationen Vattenindustrin arrangerade Forum22 i Stockholm.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Nästan 200 vattenläckor

2022-11-30

I svensk media rapporterades det om 199 vattenläckor på ledningar. Det visar en rapport som VA-fakta tagit fram.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

2022-11-30

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske.


  El

Fegisar fick veta mer om renoveringskoncept

2022-11-25

Nätverket Fegis har haft sitt 67:e möte. Den här gången fick åhörarna lära sig mer om Smartfronts koncept för renovering som fick ta emot Stora Inneklimatpriset i våras.


  Ventilation Energieffektivisering

Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar

2022-11-24

Svenskt Vatten Utveckling presenterar rapporten Klimatförbättrad betong för dricksvattenanläggningar.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

SBUF-projekt löste gåtan med fekalier i golvbrunnar

2022-11-24

Utvecklingsprojektet "Identifiering och åtgärder för bristande spolförmåga i avloppssystem" har kartlagt problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter. Nu finns det en rad rekommendationer som gör att fekalier i golbrunnar kan undvikas.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU