Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

2022-10-05 Chemiclean Systems AB

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägaren få en bonus istället för avgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi er med att få rena värmeväxlare och därigenom sänkta fjärrvärmekostnader!

Orsakerna till hög returtemperatur kan vara många. Det kan vara att reglercentralen är felinställd eller att reglerventiler fastnat. Men en vanligt förekommande orsak är att värmeväxlarna är nedsmutsade. Värmeöverföringsytorna kan ha blivit belagda med kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer eller olja.

En besparing på hela 27 000kr mellan Oktober - Mars
Bägge fastigheterna har en genomsnittlig energianvändning på 75MWh/mån
* Bonus är beräknad på returtemperaturen, 6kr/MWh. °C <50 °C
 


Chemiclean-metoden® är resultatet av mer än 25 års utveckling och ger dig som fastighetsägare marknadens mest kompletta lösning för optimering av värme-, kyl- och energiåtervinningssystem.
 

boka besiktning!
Kontakta oss för en Nulägesanalys av era värmeväxlare och vätskesystem.

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg...


 

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden. 

Kontakta försäljning och teknisk support

Telefon: 08-88 08 01, Email: [email protected]
eller läs mer på: www.chemiclean.se

Titta gärna på våra filmer om rengöring av värmeväxlare och system!
 

video rengöring

video rengöring

video rengöring

 


 Dela     Tillbaka  

Årets Kampanj – kompletta paket med avgasare & filter!

2022-11-15

Årets största och bästa kampanj med avgasare & filter hos Chemclean har dragit igång så passa på att ta del av årets kampanjpriser som energieffektiviserar ditt system.


  Värme Kyla Energieffektivisering

Ernströmgruppen förvärvar Chemiclean Systems AB

2022-11-10

Ernströmgruppen växer sitt erbjudande inom energibesparing och energieffektivisering genom förvärv av Chemiclean AB. Bolaget erbjuder effektiva metoder för rengöring, behandling och filtrering i energiåtervinningssystem inom både fastighets- och ...


  Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Arbetsmarknad

Rätt filterlösning för fastighetssystem!

2022-10-12

Chemicleans vätskefilter inkl. magnetfälla är högeffektiva delflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna fastighetssystem från järnoxid och magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Chemiclean - nominerade till Miljöstrategipriset 2022

2022-09-15

Vi har glädjen att meddela att Chemiclean har blivit nominerade till Miljöstrategipriset 2022.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Energieffektivisera inför vinter!

2022-09-08

Sänk energikostnaden genom ökad energiöverföring i slutna vätskesystem. Det är i överföringen av energin stora besparingar finns att hämta.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Hur mår ditt vätskesystem?

2022-06-14

Svaret får du genom vårt smarta analys-kit Chemiclean-Control marknadens smidigaste sätt att analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

Chemiclean | Nordbygg 26-29 april 2022

2022-04-20

Välkommen till Stockholmsmässan och träffa Chemiclean i monter A12:28.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Nordbygg

Rätt filterlösning för fastighetssystem!

2022-03-22

Chemicleans vätskefilter inkl. magnetfälla är högeffektiva delflödesmagnetfilter, som renar och skyddar ditt vattenburna fastighetssystem från järnoxid och magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering

Är ditt system redo för sommaren?

2022-03-07

Extremvärme blir allt vanligare med bland annat varmare somrar som resultat. Förra sommarens värmebölja drabbade kylbranschen hårt på grund av att kapacitet inte räckte till när många anläggningar fick problem och behövde service samtidigt.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering