Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

2022-11-30 Slussen Building Services

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.

– För att stötta hushållen under den kommande svåra perioden med stor risk för höga elräkningar tar vi nu nästa steg för utbetalning av elstödet. För en familj i hus i elområde 4 med förbrukning på 20 000 kWh per år handlar det om ett stöd på närmare 16 000 kronor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi har exceptionellt höga elpriser vilket kräver exceptionella åtgärder för att hushållen ska klara ekonomin. Många hushåll får det tufft när elpriserna går upp och därför arbetar regeringen och myndigheterna hårt för att högkostnadsskyddet för elpriser ska nå hushållen under februari, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I slutet av oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för godkännande av en modell som möjliggör utbetalning av de så kallade flaskhalsintäkterna. I samband med detta aviserade regeringen att det kommer att ske utbetalningar av högkostnadsskyddet till elkunderna. Energimarknadsinspektionen godkände stödet i mitten av november med tillägget att vissa företag med stor förbrukning ska göra en ansökan för att få ta del av delar av stödet.

Med anledning av Energimarknadsinspektionens tillägg behöver regeringen ytterligare tid för att ta fram ny reglering vad gäller utbetalningen till företag och andra organisationer. Regeringen behöver även göra vissa djupare analyser av bland annat statsstödsfrågan.

För att hushållen ska få ta del av högkostnadsskyddet i början av 2023 remitterar regeringen i dag ett förslag till en ny förordning som reglerar administrationen av högkostnadsskyddet till hushållen. Försäkringskassan kommer att betala ut stödet och utbetalningarna till hushållen kommer att ske utan krav på ansökan. Planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.

Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma med ett förslag om hur företag, föreningar och andra organisationer ska få ta del av högkostnadsskyddet­­.

Vem har rätt till ersättning?

Alla konsumenter som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 och 4 har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022 som har rätt till ersättningen.

Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om hur utbetalningarna till företag, föreningar eller andra organisationer kommer att ske.

Källa: Regeringen/Infrastrukturdepartementet


 Dela     Tillbaka  

30 bort från Boverket

2023-02-07

Boverket får mindre pengar nästa år och har därför startat ett arbete för att anpassa verksamhet och organisation. Den långsiktiga personalramen ska minska med 30 personer, från 245 till 215, och 15 miljoner ska sparas på övriga kostnader.


  Allmän Arbetsmarknad

Såpbubblor visar hur smittor kan spridas

2023-02-06

På Högskolan pågår ett projekt där forskare, med hjälp av såpbubblor, undersöker hur rum skulle kunna ventileras för att minska risken för att smittor sprids.


  Ventilation Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Konferens för framtidens förvaltare

2023-02-03

Slussen.biz fanns på plats på sjätte upplagan av Förvaltarforums konferens Framtidens förvaltare i Stockholm.


  Allmän

Antalet kolmonoxidförgiftningar rekordhögt

2023-02-03

Rekordmånga kolmonoxidförgiftningar krävde sjukhusvård 2022, enligt Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen ser en ökning i antalet samtal om kolmonoxidförgiftningar när allt fler söker alternativa sätt att värma upp sin bostad.


  Ventilation Värme Brand & säkerhet

Passiv utstrålande kylning kan styras elektriskt

2023-02-03

Forskare vid Linköpings universitet visar nu att elektrisk styrning av passiv utstrålande kylning kan användas för att reglera temperaturen hos ett material vid normala temperaturer och lufttryck.


  Kyla Utbildning & FoU

Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten

2023-02-02

Svenskt Vatten släpper rapporten Mikrobiologisk analys för biostabilt dricksvatten.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Vanliga metaller kan omvandlas till el och värme

2023-01-31

Jordklotet är fullt av järn och aluminium. Metallerna finns i jordskorpan eller som skrot lite varstans. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har börjat inse att dessa vanliga metaller fungerar utmärkt att förbränna för att göra el och värme av.


  Värme El Utbildning & FoU

Energideklarationsdagen firade femton

2023-01-30

Drygt 60 deltagare deltog i årets Energideklarationsdag som arrangerades i Stockholm. Drygt hälften var på plats fysiskt och övriga deltog via länk.


  Allmän Energieffektivisering

Översvämningar ska utredas

2023-01-27

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas.


  Allmän Brand & säkerhet

Fjärrvärmebråk i Malmö

2023-01-27

E.ON:s kraftiga höjningar av fjärrvärmepriserna i Skåne har lett till flera anmälningar till Energimyndighetens fjärrvärmenämnd och Konkurrensverket, rapporterar sr.se.


  Värme