Konferens för framtidens förvaltare

2023-02-03 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/publik_6.png
Laddade förvaltare. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz fanns på plats på sjätte upplagan av Förvaltarforums konferens Framtidens förvaltare i Stockholm.

Cirka 350 deltagare fanns på plats på konferensen som arrangerades på Stockholm Waterfront. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/bim.png
Susanne Nelleman Ek och Lars Lidén, BIM Alliance. Foto: Ulrik Hammarsträng

Efter välkomnande från Förvaltarforums vd Ove Nordqvist och moderatorn Anna Bellman tog Susanne Nelleman Ek, vd, och Lars Liden, ordförande i Intressentgrupp förvaltning, från BIM Alliance plats på scenen för att tala under rubriken Hur för vi en digital strukturerade informationsinhämtning. 
- Nyttorna och möjligheterna med de digitala lösningarna, exempelvis BIM-modeler och digitala tvillingar, blir allt större. Det kan exempelvis handla om lokalisering av byggkomponenter, övervakning av energi och simuleringar. För att lyckas menar vi att det är viktigt att koppla digitaliseringen till sin affärstrategi och att det är viktigt att man använder varandras kunskaper. Vi rekommenderar också att man använder de standarder som finns. Här ligger myndigheterna i Sverige inte så långt fram så från vår sida tror vi att mycket av ansvaret ligger på branschen. Vi har bland annat startat en AI-arena och arbetar med guiden nationella riktlinjer för digitalisering. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/ulf.pngUlf Däversjö, dirketör hållbar förvaltning och innovation på Akadmiska hus, berättade vilka nyttor man har av digitalisering när det exempelvis gäller data gällande beläggning av lokaler. 
- Med hjälp av sensorer har vi kunnat samla in data över hur våra lokaler brukas. Fastighetsbranschen står för cirka en tredjedel av det globala avtrycket och vi kan se att vi har en nyttjandegrad på drygt 30% när det gäller de lokaler på våra campus som vi har uppkopplade. Något vi inte menar är hållbart. I samband med pandemin ändrades och sättet hur lokalerna brukas och nu är det snarare mindre grupprum och studieytor för studenterna än stora hörsalar som efterfrågas. Genom att koppla upp lokalerna och samla in data kan vi minska nybyggnation och sträva mot en hållbar lokalanvändning. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/willy.png
Moderatorn, Anna Bellman, och en engagerad Willy Ociansson på scen. Foto: Ulrik Hammarsträng

Willy Ociansson, som presenterades som energiguru, gav många konkreta exempel på hur det kan bli fel i byggprocessen och förvaltningen av fastigheter
- Jag har identifierat tre typer av fel som kan leda till problem i en fastighet. Det konstruktionsfel, det vill säga när det blir fel redan på ritbordet, fel under byggprocessen och fel under förvaltningen. Jag menar att det, även i tider av snabb teknisk utveckling, är viktigt att inte glömma bort de grundläggande kunskaperna. Att beställarna har rätt kompetens och att de som finns på fältet inte bara slaviskt följer en lista utan ser helheten. Alla ska vara energijägare. Det är också viktigt att man köper en funktion istället för reparationer. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/sthlm.png
Sunni Rahman och Rana Kasto berättar om sitt arbete på Stockholmshem. Foto: Ulrik Hammarsträng
Sunni Rahman, miljösamordnare, och Rana Kasto, hållbarhetsutvecklare, från Stockholmshem berättade om företagets hållbarhetsarbete. 
- Det är viktigt att få med hållbarhet i alla delar av företagets arbete. Vi jobbar bland annat mot klimatneutralitet 2030, minskade skillnader mellan bostadområden,och välskötta fastigheter. Vi har två fonder där engagerade medarbetare kan söka pengar till projekt. Det ena är en klimatfond och det andra är en bosocial fond. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/anders_4.pngAnders Björlin, teknisk chef på Castellum, gav sin bild av hur all teknik kan effektivserias med hjälp av digitalt stöd. 
- På Castellum sitter vi på både äldre och nyare bestånd med olika tekniska nivåer och mognadsgrad vad det gäller digitalisering. Vi jobbar med att kategorisera våra fastigheter utifrån teknik och tjänster för kunderna. När det gäller digitaliseringen drivs vissa projekt digitalt. Möjligheterna där vi ser användning av den nya tekniken är bland annat att hålla kolla på energipriser, bättre styra mot hållbarhetsmål samt kostnads- och resurseffektivisering. Bland utmaningarna finns bland annat att hitta rätt kompetens samt lagar och regelverk. 

Årets Förvaltare 2023
https://slussen.azureedge.net/image/353/forvaltare.png
Hanna Ceder, Täby kommun, och Sophie Nyhus, Bostads AB Poseidon, vinnare av Årets Förvaltare 2023 i katogori Lokal respektive Bostad. Foto: Förvaltarforum

Under dagen delade föreningen Aff i samarbete med Förvaltarforum ut det ärofyllda priset Årets Fastighetsförvaltare Bostad respektive Lokal. 

Vinnare i kategorin Bostad blav Sophie Nyhus på Bostads AB Poseidon som förvaltar 145 000 kvm och vinnare i kategorin Lokaler blev Hanna Ceder på Täby kommun som förvaltar 65 000 kvm. 

Syftet med priset Årets Fastighetsförvaltare, som delades ut för nionde gången, är att premiera medarbetare inom fastighetsbranschen som gör ett professionellt och värdeskapande arbete med fastigheterna, samt att främja fastighetsförvaltarrollen.

Utställning
I anslutning till konferensen fanns också en utställning med ett 20-tal utställare som presenterade sina lösningar inom olika typer av fastighetsförvaltning. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/ebm_1.png
Erik Brisenheim, ebm-papst, i samspråk med Anders Hägglund, Fastighetsdoktorn. Foto: Ulrik Hammarsträng

https://slussen.azureedge.net/image/353/lars_3.png
Lars Hansson, Bauer Water Technology, med intresserad besökare. Foto: Ulrik Hammarsträng

 


 Dela     Tillbaka  

Frukostseminarium: På väg mot ett hållbart energisystem?

2023-03-24

Samhällsbyggarnas sektion Hållbar utveckling bjuder in till frukostseminariet "På väg mot ett hållbart energisystem?" i Stockholm.


Allmän Energieffektivisering

Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rejektvattenrening med näringsåtervinning

2023-03-23

Svenskt Vatten presenterar rapporten Rejektvattenrening med näringsåtervinning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VA-priset till Tekniska Verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.


Allmän Utbildning & FoU

Bättre grundvattennivåer på Gotland

2023-03-21

Grundvattennivåerna på Gotland ser bättre ut i år än normalt. Detta gör att bevattningsförbudet införs den 20 juni istället för den 20 april, rapporterar svt.se.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora kompetensutmaningar för VA-Sverige

2023-03-21

I en nyligen av Livsmedelsverket utförd enkät anger hälften av de tillfrågade att det finns stora kompetensbehov inom vatten och avlopp.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Ingen reducerad nätavgift för småskalig elproduktion

2023-03-21

Ägare av mindre produktionsanläggningar ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el enligt Energimarknadsinspektionens bedömning.


El

Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk

2023-03-21

Svenskt Vatten presenterar rapporten Vägledning för lustgasmätning vid avloppsreningsverk.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

En mässa i Frankfurt - ISH

2023-03-20

Slussen.biz har varit på Europas ledande energi- och vvs-mässa i Frankfurt. Med oss på resan hade vi energiexperten och trendspanaren Roland Jonsson.


Allmän