Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar

2023-03-21 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/stockholm-gata.jpg

Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.

Även om partikelhalterna i Sverige har minskat de senaste årtiondena så överskrider de fortfarande både miljökvalitetsnormer och miljömål, så det återstår mycket arbete för att minska halterna. Partiklar påverkar vår hälsa men även klimatet och miljön i stort, säger Karin Söderlund, luftexpert på IVL och en av författarna till rapporten.

En utmaning är att partiklarna kan ha väldigt olika sammansättning och storlek, vilket får stor betydelse för vilka effekter de har – och för vilka åtgärder som ska vidtas.

Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter kunnat kopplas till mycket låga partikelhalter. Det medför stora samhällsekonomiska kostnader, framför allt på grund av negativa hälsoeffekter, men även genom nedsmutsning, korrosion och annat.

Partiklar från olika källor påverkar halterna

I södra Sverige har närheten till kontinenten stor betydelse. Olika fossila förbränningskällor i andra länder, såsom koleldning, bilavgaser och sjöfart, ger höga halter i Sverige genom långdistanstransport av luftföroreningar med vinden. Detta ligger till exempel bakom cirka 60 procent av de PM2,5-halter som den genomsnittliga stadsbon i Malmö exponeras för.

I norra Sverige ligger däremot bidraget från långdistanstransport på nära förindustriell nivå. Här är det i stället lokal trafik och vedeldning som bidrar mest till hälsoriskerna från partikelhalter. I alla större svenska städer bidrar biltrafikens avgaser till höga halter av antalet små partiklar.

– Tre fjärdedelar av befolkningen i Europa bor i städer, där vägtransport ofta är den främsta källan till luftföroreningar. För att minska partikelhalterna behövs flera åtgärder, bland annat stärkt kollektivtrafik, sänkta hastighetsgränser och byte till renare fordon, bussar och spårvagnar, speciellt i stora städer, säger Karin Sjöberg, chef för luftenheten på IVL.

Åtgärder för att minska problemen med partiklar

I rapporten finns kunskap och metoder som kommuner och myndigheter kan använda inom ramen för sina uppdrag. Frågor som tas upp är bland annat hur vi kan öka andelen biobränsle på ett sätt som både gynnar klimatet och luftkvaliteten. Hur kan man använda kamin och vedpanna på ett sätt som påverkar grannar och miljö så lite som möjligt? Kan man minska partikelhalterna med växtlighet eller blir det tvärtom? Och löser vi alla problem med luftföroreningar i trafiken nu när elbilarna tar över?

Rapporten Luft och miljö 2023 – Partiklar är den tredje utgåvan i temaserien Luft och miljö. Rapporten är framtagen i samarbete med utförare inom den nationella luftövervakningen samt forskare och handläggare vid universitet, forskningsinstitut och myndigheter. Från IVL deltar Karin Sjöberg, Karin Söderlund och Ingrid Mawdsley.

Ladda ner rapporten på Naturvårdsverkets webbsida: Luft och miljö 2023 – Partiklar

Källa: IVL


 Dela     Tillbaka  

Åtal i värmepumphärva

2023-06-02

Åtta personer åtalas i Göteborgs tingsrätt misstänkta för inblandning i grova stölder och grova hälerier i ett omfattande ärende rörande stölder av värmepumpar och byggmaterial i polisområde Fyrbodal, skriver Polisen på sin hemsida.


Värme

Öresundsverket i Malmö återstartas

2023-06-02

Svenska kraftnät har som beredskapsmyndighet beslutat om att Öresundsverket ska återställas för att stå i beredskap för ödrift senast år 2025.


El

Europeisk värmepumpkonferens i Stockholm

2023-05-31

Slussen.biz fanns på plats när det arrangerades europeisk värmepumpkonferens med ett 100-tal deltagare i Stockholm.


Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Nu införs VA ReservdelsAkuten

2023-05-31

VA-ReservdelsAkuten, även kallat VARA i förkortad form, är en digital samarbetsyta som finns i MSB:s portal för Sveriges civila beredskap.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Kerstin Persson Waye tilldelas Sven Andersson-priset

2023-05-30

Kerstin Persson Waye, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet, har tilldelats Sven Andersson-priset.


Allmän Utbildning & FoU

Pär Dalhielm ny ordförande i europeisk vattenorganisation

2023-05-30

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm har valts till ordförande för den europeiska federationen för vattentjänstverksamheter, EurEau. Det är första gången som en representant från Sverige fått detta förtroende.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Eddie vann Skol-SM i Kyl- och värmepumpteknik

2023-05-29

Eddie Atterling från Polhemsskolan i Gävle vann årets upplaga av Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik och kan därmed titulera sig svensk mästare.


Värme Kyla Utbildning & FoU

ebm-papst firade 50 år!

2023-05-29

Slussen.biz fanns på plats när ebm-papst firade 50 år med öppet hus på det svenska huvudkontoret i Järfälla.


Ventilation

Ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk VA

2023-05-26

En ny rapport från Svenskt Vatten visar att ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk vattenförsörjning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sönderrostade ledningar största vattenskadeboven

2023-05-25

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 35 205 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar, främst i kök, står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU