Stor skillnad i lönsamhet för effektivisering

2023-03-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/nilsholgersson.pngVid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskas, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen. 

Boende i kommuner som Örebro, Malmö och Karlskrona tjänar mest på exempelvis eleffektivisering medan Umeå, Luleå och Trollhättan ser en väsentligt lägre lönsamhet i jämförelse.

- För att samhället ska kunna nå de högt uppsatta klimatmålen behöver effektivisering kunna ske på industriell skala. Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Effektivrapporten visar att störst lönsamhet av effektivisering finns på området el. Värdet av en eleffektivisering har sedan föregående effektiv-rapport år 2015 ökat med nästan 75 procent. Prisnivå mellan de olika elområden i kombination med hur elnätsavgiften är uppbyggd innebär att det kan skilja 135 procent på värdet av en effektivisering.

Rapporten visar att prissignaler inom fjärrvärme och el fokuserar allt mer på effekt. Det ställer fastighetsägare inför en ny effektiviseringslogik där effektfrågan ges allt större ekonomisk vikt samtidigt som nationella och europeiska mål för effektivisering uttrycks i energimängd.

- Med marknadskrafter som styr mot ett mål medan nationella mål och styrmedel som styr mot ett annat hamnar fastighetsägare i en utmanande sits. Här är det önskvärt med en bättre harmonisering, säger Louise Wall.

Den senaste rapporten landar i dessa slutsatser:

  • 25 procent lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall leder inte till 25 procent lägre kostnad för konsumenten.
  • Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.
  • Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering. Merparten av det ökade värdet av effektivisering har att göra med ökade prisnivåer.
  • Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Effektiv-rapporten är ett tillägg till rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent i landets 30 största kommuner samt Gotland. I rapporten redovisas fakta om priser och de prisskillnader som finns mellan olika kommuner när det gäller kostnader för fjärrvärme, el, VA och avfallshämtning.

Hela Effektiv-rapporten finns att läsa här

Se även rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"

Bakgrund:
Organisationerna som står bakom rapporten är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

Effektiv-rapporten analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent. Denna typ av granskning gjordes även åren 2010 och 2015 och är en uppföljning på om ändrade prismodeller och prisnivåer lett till beträffande värdet av att effektivera. Granskningen omfattar de 30 största kommunerna i landet samt Gotland. Aktuella priser och taxor för år 2010, 2015 och 2022 har använts i rapporten.

Källa: Riksbyggen/Nils Holgersson


 Dela     Tillbaka  

Åtal i värmepumphärva

2023-06-02

Åtta personer åtalas i Göteborgs tingsrätt misstänkta för inblandning i grova stölder och grova hälerier i ett omfattande ärende rörande stölder av värmepumpar och byggmaterial i polisområde Fyrbodal, skriver Polisen på sin hemsida.


Värme

Öresundsverket i Malmö återstartas

2023-06-02

Svenska kraftnät har som beredskapsmyndighet beslutat om att Öresundsverket ska återställas för att stå i beredskap för ödrift senast år 2025.


El

Europeisk värmepumpkonferens i Stockholm

2023-05-31

Slussen.biz fanns på plats när det arrangerades europeisk värmepumpkonferens med ett 100-tal deltagare i Stockholm.


Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Nu införs VA ReservdelsAkuten

2023-05-31

VA-ReservdelsAkuten, även kallat VARA i förkortad form, är en digital samarbetsyta som finns i MSB:s portal för Sveriges civila beredskap.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Kerstin Persson Waye tilldelas Sven Andersson-priset

2023-05-30

Kerstin Persson Waye, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Göteborgs universitet, har tilldelats Sven Andersson-priset.


Allmän Utbildning & FoU

Pär Dalhielm ny ordförande i europeisk vattenorganisation

2023-05-30

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm har valts till ordförande för den europeiska federationen för vattentjänstverksamheter, EurEau. Det är första gången som en representant från Sverige fått detta förtroende.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Eddie vann Skol-SM i Kyl- och värmepumpteknik

2023-05-29

Eddie Atterling från Polhemsskolan i Gävle vann årets upplaga av Skol-SM i Kyl- & Värmepumpsteknik och kan därmed titulera sig svensk mästare.


Värme Kyla Utbildning & FoU

ebm-papst firade 50 år!

2023-05-29

Slussen.biz fanns på plats när ebm-papst firade 50 år med öppet hus på det svenska huvudkontoret i Järfälla.


Ventilation

Ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk VA

2023-05-26

En ny rapport från Svenskt Vatten visar att ytterligare 10 miljarder behövs för att säkra svensk vattenförsörjning.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Sönderrostade ledningar största vattenskadeboven

2023-05-25

Vattenskaderapporten, som sammanfattar 35 205 av försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador under förra året, visar att sönderrostade ledningar, främst i kök, står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU