Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02 Ecoclime Group AB

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se). Metoden ger maximala energi- och effektbesparingar i större bostadsfastigheter med åtföljande kostnadsbesparingar och minskade klimatavtryck som leder till högre driftnetto, bättre lånevillkor och mindre risk för regulatoriska påföljder till följd av EU:s ökade energiklassningskrav.

https://slussen.azureedge.net/image/47365/ecoclime-energiresan.jpeg

Energiresan utgår ifrån de besparingar som sänker energikostnaderna mest från dag ett vid driftsättningen av energisparinstallationerna. I flertalet större bostadsfastigheter möjliggör Energiresan ett investeringsutrymme om 10-tals miljoner i energisparåtgärder, utan ökning av boendekostnader, som följd av ett bättre driftnetto i fastigheterna när energikostnaderna minskar. Samtidigt förbättras fastigheternas energiklassning. Något som leder till förbättrade lånevillkor hos bankerna.

De kostnadsbesparingar som blir följden av den etappindelade energiresan skapar successivt ett finansieringsutrymme för andra energi- och klimatsmarta investeringar, exempelvis LED-belysning eller FX-värmeåtervinning. Det skapar i sin tur ytterligare utrymme för investeringsåtgärder i laddstolpar, solceller, IMD mm, utan ökning av boendekostnader.

Energiresans fastighetsförbättringar avseende energiförsörjningen möjliggörs för flertalet aktuella fastighetsägare, via Ecoclimes två systemprodukter Evertherm SEW och Ecocloud. Det är fastighetsägare som börjar installera dessa produkter som får ut maximalt av Energiresan. Därför att produkterna integrerade med varandra, ger mer än 30 % i energibesparing över hela året. Varav mer än 40 % under vinterhalvåret. En besparingseffekt av att energi- och effektkostnader som då blir högst under vintern varvid mer än 90 % av den totala energikostnadsbesparingen via aktuella produkter sker under vintersäsongen. Det är därmed den mest energieffektiva lösningen per investerad krona av alla typer av energieffektiviseringsåtgärder, vilket framgår analyser utförda av Nordic Energy Audit enligt den vetenskapliga CSC-metoden (se bif bild).

Läs mer om Energiresan, Evertherm SEW och den finansiella nyttan här.

Ecoclime avser att under de närmaste månaderna löpande rapportera affärer som följd av Energiresan.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime gör affär med HSB Brf Akvarellen värd 4.8 MSEK

2024-03-27

Ecoclime Group är glada att offentliggöra en framgångsrik affär med HSB Brf Akvarellen i Tullinge, där bolaget kommer att installera den banbrytande Evertherm-teknologin. Projektet är värt 4,8 miljoner kronor.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering