Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/showFoto.jpg

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. I ett första steg, som påbörjas under fjärde kvartalet 2023 installeras Evertherm PRO, en kombination av Evertherm SEW och Ecocloud. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år – en betydande besparing som ökar investeringsutrymmet under hela systemets livslängd på 50 år.

Evertherm SEW återvinner värmeenergin i spillvatten och Ecocloud är ett smart styrsystem för fastigheter som optimerar energiförbrukningen i fastigheten. Med hjälp av de två lösningarna kan stora energibesparingar göras från dag ett. Minst 90 % av värmeenergin i spillvattnet återvinns, vilket gör att behovet av tillförd energi för uppvärmning minskar i motsvarande grad som den återvunna energin, samtidigt som effektbehovet minskas. Totalt sett ger detta en hävstångseffekt med ett förbättrat driftsnetto och ett förbättrat finansieringsutrymme för andra investeringar samt ett minskat klimatavtryck.

“Vi har tillsammans arbetat med vårt koncept Energiresan där vi tar ett helhetsgrepp över hela fastighetens energibehov över tid. Vi såg tydligt att en investering i en Evertherm-lösning i tidigt skede skulle frigöra kapital till andra kommande investeringar.”, säger Yvonne Westermark ansvarig för bostadsrättsföreningar på Ecoclime Group.

Kent Strömberg i föreningens styrelse menar att det känns bra att återvinna det de redan har betalat för: 

”I en förening av vår storlek, byggd på 70-talet är utmaningarna stora och en av de större är att minska vår energianvändning för att kunna minska kostnaderna över lång tid. Investeringar som säkerställer långsiktigt hållbara lösningar är det vi eftersträvar och i det sammanhanget är Evertherm rätt lösning. Spillvatten har vi alltid till hands och kostnaden för att värma vatten är hög, det känns bra att kunna återvinna det vi redan betalt för. Samarbetet med Ecoclime har lett till att vi även ser över andra delar inom energiområdet med att energieffektivisera med en partner över tid.

Yvonne Westermark, menar att föreningen gör ett arbete värt att titta extra på: 

”Det här är en stor och driven förening, varför det är extra kul och hedrande att vi fått förtroendet. Affären är även strategiskt viktig för oss som referens. Brf Blåkulla är en förebild för andra som nu kan se det direkta värdet av vad vi levererar. Vi är trygga med att Evertherm ger energibesparingar från dag ett och därmed pengar, dygnet runt året runt i många år framöver, något som är extra viktigt i tider av stigande räntor och höjningar på fjärrvärmepriser.”

”Vi i föreningen har tagit ett strategiskt beslut att verka för att bli en klimatsmart förening och bli en förebild som gör att medlemmarna blir stolta samtidigt som värdet på föreningen stiger. Under denna energiresa är det viktigt att kommunicera med medlemmarna” säger Kent Strömberg ledamot i styrelsen för brf Blåkulla.

Läs mer om Energiresan, Evertherm SEW och den finansiella nyttan här.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt