Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06 Ecoclime Group AB

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning Sverige AB som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.

Miljöbeslysning i affär

Ordern, som är den enskilt största som bolaget tagit sedan starten 2012, innefattar både leverans och installation. Miljöbelysning Sverige AB kommer att tillhandahålla sina energieffektiva LED-lampor och de egna smarta kombiladdarna för elbilar. Fördelarna med kombiladdarna är att de kan integreras i befintliga motorvärmarcentraler – utan behov av att gräva ny el-infrastruktur.

Leo Incusci, VD Miljöbelysning Sverige AB:

”Det här är en viktig affär för oss. Det är den enskilt största orden sedan vi startade 2012 och det känns bra att få vara med i satsningen som Brf Fållbänken nu gör i att förbättra bostadsområdets attraktivitet och komfort. Den här orden är den första etappen där Täby kommun och Brf Fållbänken i Gribbylund samarbetar för gemensamt utveckla området.”

Claes Gustavsson, Ordförande i Brf Fållbänken
”Det här är ett viktigt steg för föreningen i vårt arbete med att miljöeffektivisera och marknadsföra vårt område för framtidens krav. Vi kommer få en bättre och miljösäkrad belysning, samtidigt som vi minskar elkostnaderna med den nya LED-belysningen. Vi är också väldigt nöjda med lösningen med en kombicentral för både elbilsladdning och motorvärmare, då vi har behov av båda delar i vår förening. Denna satsning gör att vi elektrifierar 88% av våra parkeringsplatser för laddning av elbilar, med bibehållen möjlighet till motorvärmare. Med Naturvårdsverkets bidrag till ladd infrastruktur klarar vi investeringen utan finansiering utifrån”

Krister Werner, VD Ecoclime Group:
“Den här ordern är ett tydligt bevis på att vi har intressanta lösningar inom vårt affärsområde Smarta Fastigheter. Behovet inom infrastruktur för laddning av elbilar är stort.”

Miljöbelysning Sverige AB, dotterbolag inom Ecoclime koncernen som är verksamma i en kraftigt växande elbilsladd och LED- belysningsmarknad. Sedan starten har bolaget haft en kontinuerlig tillväxt. Bolaget vuxit organiskt och levererat vinst varje år och därtill utsetts till årets Gasell av Dagens Industri 4 år i rad. Miljöbelysning Sverige AB säljer och installerar även marknadsledande Zaptecs elbilsladdare.

Brf Fållbänken innefattar 37 byggnader uppförda 1986–87 bestående av 418 lägenheter och lokalytor på 3649kvm.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt