Smartare hantering av mätdata avslöjar svagheter i VA nätet.

2023-10-19 Ambiductor AB

https://slussen.azureedge.net/image/45197/vatten2023-650-280-slussen.png

 

Behovet av investeringar i de kommunala VA-näten är omfattande och kostnaderna för service och underhåll ökar. För att möta utmaningarna och skapa en bättre bild av vilka åtgärder som bör prioriteras har svenska VA-bolag utvecklat ett nytt system för hantering av mätdata i samarbete med teknikföretaget Ambiductor. En demoversion av analysverktyget Ambisolution visas upp på vattenmässan i Göteborg den 24-26 oktober.

-AmbiSolution är en plattform som validerar, presenterar och exporterar all data från mätare och andra sensorer. Vi kommer att ha en livedemo där man kan få se historiska data och momentan mätning via en faktisk demoanläggning i hallen, berättar Kalle Hultman, vd på Ambiductor.

AmbiSolution har utvecklats i samarbete med svenska VA-bolag för att lösa de många svåra uppgifter branschen står inför.

-Med stora investeringsbehov i distributionsnäten, många och kostsamma läckage och låg nivå av digitalisering är behovet mycket stort av ett system som kan möta dessa utmaningar, förklarar Kalle Hultman.

Han poängterar att Ambisolution inte ska jämföras med allmänna IoT-plattformar som bara samlar in och visualiserar data.

-All data valideras och sparas tidsstyrt för flera års framtida behov. Data ägs av kunden och kan långtidslagras på en server inom den egna organisationen. Data förädlas för att hitta samband, anomalier och minskar behovet av rondering och fel fokuserade serviceinsatser.

VA-bolagen får genom systemet möjlighet att utföra läcksökning i nätet för att både detektera och lokalisera åtgärder. Alla mätare kan delas in i zoner för anpassad analys och visualisering. Zoner kan även innehålla andra sensorer såsom tryckgivare, tempgivare, turbiditetsgivare och regnmätare.

-Vi märker ett växande intresse för våra produkter och system som bygger på öppenhet och fabrikatsoberoende. Mässan ger oss möjlighet att visa på styrkan med LoRa-tekniken där vi idag är branschledande samt nya sätt för våra kunder att hantera den insamlade datan för att spara resurser och utveckla verksamheten.

Kontakt: Kalle Hultman

Telefon: 070-426 76 76
[email protected]

www.ambiductor.se
 

Om Ambiductor
Ambiductor har försett svenska marknaden med vattenmätare och energimätare sedan 2010. Företaget var först i Europa med IoT-uppkopplade, certifierade fjärrvärmemätare. Idag levereras en mängd olika smarta sensorer inom VA, fjärrvärme, fastigheter och samhälle.

Till mätarna finns en mätdatahanteringsmjukvara AmbiSolution. Ambiductor samarbetar med operatörer såsom Netmore, Telia, Tele2, Telenor, Stadshubbsalliansen, Servanet m.fl. Företaget tillhandahåller inga egna radionät. Detta för att skapa en öppen marknad utan inlåsningseffekter. Med Ambiductors lösningar bibehålls total valfrihet.

Idag leder företaget IoT-branschen med flest LoRa-uppkopplade mätare i Sverige och är en aktiv deltagare i debatter och spridning av kunskap. Förutom djup kunskap inom kommunikation så deltar även företaget i framtagande av nya branschregler gällande mätteknik. Förklaringarna till företagets snabba organiska tillväxt är öppenhet, kunskap och tillförlitlighet.

Välkommen att besöka Ambiductor på mässan Vatten 2023. Vi står i monter B07:62.

Mässan pågår 24-26 oktober i Svenska mässan, Mässans Gata/Korsvägen i Göteborg

Få din biljett via https://tickets.svenskamassan....
In English: https://tickets.svenskamassan....


 Dela     Tillbaka  

Ambiductor välkomnar Tomas Wächtler som ny Marknadsansvarig

2024-05-24

Ambiductor fortsätter att stärka sitt team med rekryteringen av Tomas Wächtler som den nya marknadsansvarige för produkter inom VA.


Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Revolutionerar övervakningen av LPS/LTA Pumpstationer

2024-03-19

Ambiductor AB, ledande inom digitala lösningar för VA, har inlett ett samarbete med Skandinavisk Kommunalteknik AB för att implementera innovativa lösningar för övervakning av LPS Pumpstationer.


Vatten & avlopp (yttre VA)

Kommuner kan nu koppla upp sina Siemens vattenmätare

2024-03-06

Ambiductor, en ledande leverantör av mät- och kommunikationslösningar, meddelar idag att kommuner nu kan koppla upp sina befintliga Siemens vattenmätare via LoRaWAN och NB-IoT genom företagets avancerade kommunikationsmoduler.


Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler

Ambiductors energimätare nu miljöklassad av Sundahus

2024-02-28

Ambiductor, en ledande aktör inom mätteknik och kommunikation, tillkännager idag att deras innovativa energimätare Qalcosonic E3 har erhållit miljöklassning från Sundahus.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Produktnytt & kataloger

Jimmy Näslund tillträder som Supportansvarig hos Ambiductor

2024-02-13

Ny supportansvarig på Ambiductor.


Vatten & avlopp (yttre VA) Automation/Styr- och Regler Arbetsmarknad

Ambiductor söker KAM för att förstärka sin marknadsposition

2024-02-06

Ambiductor, en framstående leverantör inom energimätning, vattenmätning, oljemätning, Internet of Things (IoT) och smarta mätarlösningar, är på jakt efter en KAM för att förstärka sitt team och konsolidera sin position på marknaden.


Vatten & avlopp (yttre VA) El Platsannonser

W1 uppdateras:Den smarta vattenmätaren blir än mer kraftfull

2023-11-17

Ambiductor uppgraderar sin storsäljare Qalcosonic W1- en smart vattenmätare av ultraljudstyp - med kraftfullare batteri för att möta morgondagens behov och skapa nya möjligheter för VA-bolag och fastighetsägare att effektivisera sin vattenförbrukning


Vatten & avlopp (yttre VA)

Fastighetsmässan i Göteborg 13-14 september visar IoT i fastigheter

2023-08-29

13-14 september kommer mätare och sensorer baserade på IoT-teknik visas. IoT (Internet-of-Things) innebär att sensorerna kommunicerar via radio över mycket långa sträckor och med långa batteritider.


Allmän Automation/Styr- och Regler

Pite Energi visar badvattentemperaturen på sin hemsida

2023-06-27

Vad är det som guppar här i vattnet? Jo, minsann det är en sensor som håller koll på badtemperaturen!


Allmän