Nya checklistor för installatörer - energieffektivisering

2023-10-23 Energieffektiviseringsföretagen, Eneff

https://slussen.azureedge.net/image/16044/henry-co-3coKbdfnAFg-unsplash.jpgInstallatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) har tagit fram tre praktiska checklistor för att underlätta införsäljning av energieffektiviserande åtgärder i småhus, flerbostadshus och lokaler. Målet är att öka Sveriges energieffektiviseringstakt, genom att underlätta införsäljningen för installatörer.

Många installatörer står inför utmaningen att identifiera och föreslå effektiva energibesparingsåtgärder för sina kunder. De flesta fastighetsägare behöver minska sin energianvändning, men behovet av stöd och rådgivning är stort.

- Energianvändningen i lokaler och bostäder utgör en betydande del av Sveriges totala energiförbrukning, uppemot 40 procent. Om en installatör kan bidra till att minska den andelen, finns en stor potential för fler affärer. Genom att följa checklistorna kan företag och fastighetsägare spela en aktiv roll i att minska sina koldioxidutsläpp och främja en mer hållbar och klimatsmart framtid, säger Rafed Sadek, expert på installationsteknik vvs på Installatörsföretagen.

De tre checklistorna som nu lanseras täcker områden som ventilation, värmesystem, varmvatten, styr- och övervakning, belysning samt angränsande områden.

- Checklistorna ska fungera som ett verktyg för att ta enkla steg mot en minskad energianvändning. Lägre energianvändning sparar pengar, håller tillbaka energipriserna i Sverige och gör det enklare att uppnå klimatmålen. Det här är ett sätt att få i gång fler energirenoveringsprojekt och därmed bidra till den gröna omställningen, säger Lotta Bångens, vd Eneff.

Checklistorna har genomgått noggranna granskningar och använts på prov i ett antal utvalda installationsföretags vardag. Förhoppningen är att checklistorna kommer att öka kompetensen hos installatörerna, resultera i nöjdare kunder och öka affärsmöjligheterna för företagen. Checklistorna kan enkelt laddas ned av företagen och kompletteras med egen logga eller andra tillägg. Listorna kan sedan överlämnas till kund, eller låta dem kopiera eller fotografera dem – allt för att skapa bättre förutsättningar för nöjdare kunder, fler affärer och energieffektivare fastigheter.

Ni hittar alla checklistor här!

Är ni redan vassa på energieffektivisering?

…och vill profilera er på marknaden som installatörer kunniga inom energirenoveringar? Eneff är Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering och erbjuder en auktorisation med syfte att öka förtroendet för energieffektivisering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir gjorda. Läs mer här!


 Dela     Tillbaka  

Inspel från branschen till den nationella renoveringsplanen

2024-06-10

I det nya projektet ’Energirenovera Sverige’ samlas representanter från bygg-, installations och fastighetsbranschen för att visualisera energieffektiviseringens potential samt ta fram ett inspel till kommande renoveringsplan.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Eneff startar nätverk för energiexperter

2024-02-01

Eneff (Energieffektiviseringsföretagen) har startat upp "Nätverk Energiexperter” för att erbjuda energikartläggare och energiexperter möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan samt löpande kontakt med berörda myndigheter.


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Arbetsmarknad

Eneff utser årets vinnare i energieffektivisering

2023-12-11

I går utsågs vinnarna av Eneffs årliga energieffektiviseringspriser. 'Årets framtidspris' delades ut till Vetenskapsradion Klotet och hedersutmärkelsen 'Egil Öfverholm-priset' gick till Marcel Berkelder, energiexperten med 40 år i branschen.


Allmän Energieffektivisering

Spara energi och pengar i tvättstugan med Klimatspararna

2023-04-20

EEF lanserar en ny gemensam upphandling via Kvarteret Klimatspararna: Energieffektiv utrustning i den gemensamma tvättstugan för bostadsrättsföreningar i Stockholmsområdet. Anmäl dig som leverantör och få möjlighet att delta i upphandlingen!


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Ny satsning: Energieffektiv renovering bygg & installation

2023-03-08

Potentialen för energieffektivisering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. I ett gemensamt initiativ lyfter Byggföretagen, Installatörsföretagen och EEF kunskapen om energieffektiv renovering.


Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

EEF startar nätverk för energiexperter

2023-01-27

I Sverige idag finns ca 900 certifierade energiexperter och ca 200 certifierade energikartläggare. De har en viktig roll i arbetet med energieffektivisering - men inget större nätverk att samverka i. EEF startar nu därför upp Nätverk Energiexperter!


Ventilation Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering

Årets vinnare i energieffektivisering

2022-12-05

Årets framtidsföretag går till Klimatfastigheter Småland - för affärsidén "one stop shop" för energieffektivisering. Egil Öfverholm-priset går till Tea Alopaeus, huvudsekreterare Vita Certifikat, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering.


Allmän Energieffektivisering

”Vi har oerhört stor potential att spara energi”

2022-09-15

Elpriserna har skjutit i höjden, och nu beräknas även elnätspriserna att stiga rejält. Förnybar el i all ära men den är inte hela lösningen på Sveriges klimatomställning och höga elpriser, menar Lotta Bångens, VD EEF.


Allmän Energieffektivisering

Förvalta er energianvändning, sänk elräkningen drastiskt

2022-09-09

Genom att anlita tekniska förvaltare som är auktoriserade inom energieffektivisering kan man säkerställa att man får rätt kompetens på rätt plats. Senast ut att auktorisera sig är Rejlers Energiprojekt.


Allmän Energieffektivisering