Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17 Ecoclime Group AB

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi. Fastum, en stark aktör inom fastighetsförvaltning, kan nu tillsammans med Ecoclime Group med expertis inom energieffektivisering hjälpa fler bostadsrättsföreningar i Sverige att förbättra sin energieffektivitet, minska sina kostnader och förbättra energiklassificeringar och miljöavtryck. Grunden i samarbetet är Ecoclime Groups metod, Energiresan, vilken vägleder bostadsrättsföreningar att göra de mest effektiva energibesparande investeringarna, i rätt ordning för att uppnå flera fördelar såsom minskade energikostnader, minskat klimatavtryck samt förbättrad finansiell situation.

https://slussen.azureedge.net/image/47365/fastum-ecoclime.png

Krister Werner, VD Ecoclime Group
”Vi ser ett ökat intresse från bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp att ta rätt beslut i energieffektiviseringsfrågor. Fastum är en kompetent partner för att nå ut till fler föreningar med våra lösningar. Att återvinna värmeenergin i spillvattnet är mycket värdefullt för BRF:er och Energiresans metodik visar tydligt och enkelt vilken som är den bästa energibesparingsåtgärden över tid.”

Ann Rastberg, Teknisk Förvaltningschef Fastum
”Vi ser hur många av våra kunder kämpar med att få ihop sitt resultat och får höja sina avgifter till nivåer vi inte sett tidigare. Genom att satsa på rätt typ av energieffektiviseringar skapas förutsättningar för att minska de fasta kostnaderna, därmed kan föreningarna möta en del av det behov som finns av att höja avgiften. Det är också viktigt att satsa framåt och att vara beredd när det kommer nya lagkrav avseende energiförbrukning, energipriserna kommer inte att minska. Ecoclime har med sin kompetens inom energieffektivisering och sitt koncept Energiresan hjälpt kunder att göra rätt investeringar i rätt ordning och på det sättet både få ihop resultaträkningen och värna miljön, vi ser samarbetet som strategiskt viktigt.”

Fastum är en helhetsleverantör inom fastighetsförvaltning till främst bostadsrättsföreningar. Fastum ansvarar idag för ca 950 bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Fastum erbjuder hjälp med ekonomisk och teknisk förvaltning, projektledning, drift, samt skötsel och underhåll för fastigheter.

Yvonne Westermark, ansvarig Bostadsrättsföreningar på Ecoclime Group
”Samarbetet med Fastum känns jättebra, vi har redan kommit i gång med kundevent och fått bra respons. Vi vill dela med oss av Energiresans arbetssätt som vi ser kan göra stor nytta hos föreningarna. De ser tydligt vilka av investeringarna som förbättrar kassaflödet bäst och samtidigt ger positiva miljöeffekter som i sin tur höjer beredskap för kommande lagkrav inom energiområdet. Fastum har under många år byggt upp ett framgångsrikt koncept för förvaltning av bostadsrätter och vi ser verkligen fram emot att träffa alla föreningar i Fastumfamiljen, avslutar Yvonne Westermark.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning.


Ventilation Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El Energieffektivisering

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering

Ecoclime tecknar avtal med Consto & NREP värt 9,75 Mkr

2023-02-21

Ecoclime Group har i en ny affär med Consto och NREP avtalat om att leverera systemlösningen Evertherm SEW för utvinning, lagring och återanvändning av värmeenergi i avloppsvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Energieffektivisering Referensprojekt