Nödvändiga investeringar i VA kan ta 200 år

2023-11-23 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/va_2.jpg

Det kan ta Sveriges kommuner 200 år att göra samtliga nödvändiga renoveringar och uppgraderingar för att trygga dricksvattenförsörjningen. Det varnar branchorganisationen Svenskt Vatten för i sin nya driftundersökning. Sveriges kommuner riskerar att få stora problem med dricksvattenförsörjningen i framtiden om inte förutsättningarna ändras.

- Om VA-organisationerna inte får bättre förutsättningar att renovera och uppgradera vatteninfrastrukturen skickas en allt saftigare nota till framtiden och vi kan få dras med läckage, kapacitetsbrist och föroreningar i vatten. Det kommer innebära stora samhällskostnader, säger Pär Dalhielm som är vd för Svenskt Vatten. 

En förklaring till den långsamma förnyelsetakten är att bara var tredje kommun har en plan för hur de långsiktigt ska finansiera nödvändiga renoveringar i sin vatteninfrastruktur. Detta trots att vardagsliv, välfärd och näringsliv är helt beroende av rent dricksvatten och välfungerande avloppsrening.

- Vi ser akuta problem, men det politiska ledarskapet är svagt. Det är lätt att se snabba vinster i att skjuta på underhåll eller bygga nya spännande projekt snarare än att förvalta och ta hand om det vi redan har. Långsiktiga planer för underhåll och investering krävs om vi ska undvika kapitalförstöring och ökade driftstörningar. Här behöver politiken ta ledartröjan och säkerställa att VA-organisationerna har personella och ekonomiska resurser. Vi måste ta rätt beslut för klimat och framtida generationer, säger Pär Dalhielm.

Svenskt Vatten har tidigare pekat på finansieringen av vatteninfrastrukturen som den största utmaningen för att trygga dricksvattenförsörjningen. Nu vill man att regeringen tillsätter en utredning.

- Först och främst behöver kommunerna ta fram en underhålls- och investeringsplan för hur de ska trygga kommunens vattenförsörjning. Men på nationell nivå behöver regeringen utreda hur staten och kommunerna ska finansiera vatteninfrastrukturen i hela landet. Här krävs ett starkare samarbete och ett tydligare politiskt ledarskap på alla nivåer. Att vår vatteninfrastruktur står inför stora utmaningar kan inte längre vara en nyhet för politiken, avslutar Pär Dalhielm.

Läs mer om Svenskt Vattens driftundersökningar.

Läs Investeringsrapporten.

Källa: Svenskt Vatten


 Dela     Tillbaka  

Caverion + Assemblin=Sant

2024-03-05

Investmentbolaget Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group.


Allmän Arbetsmarknad

Alarmerande brist på yrkeslärare

2024-03-05

Regeringens ambitioner att öka utbildningsplatserna på landets yrkes- och vuxenutbildningar riskerar att stöta på patrull. Detta då bristen på yrkeslärare redan i dag är akut och dessutom kommer förvärras framåt.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet

2024-03-05

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är.


Ventilation Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet

2024-03-04

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet – nytt forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Installatörsföretagen stärker samarbetet med universitet

2024-02-29

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Nytt världsrekord för CIGS-solceller

2024-02-29

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Legionella på fartygs-spa

2024-02-29

Vid ett rutinmässigt legionellaprov på fartyget Viking Glory som trafikerar mellan Åbo, Åland och Stockholm har förhöjda värden i två av poolerna på spa-avdelningen upptäckts.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Nytt fryshaveri

2024-02-29

För någon månad sedan rapporterades om ett fryshaveri på KI i Solna. Nu har ett nytt fryshaveri i forskningsmijö inträffat. Den här gången på Lunds universitet, rapporterar sverigesradio.se.


Kyla

Svårt att hitta lärlingsplats

2024-02-28

Det är nästintill omöjligt att hitta lärlingsplats för studenter inom vvs, fastighetsteknik och el. Detta trots att det saknas 28 000 installatörer enligt beräkningar från Installatörsföretagen. Läs artikel i Byggnadsarbetaren.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Rise ny Bebo-koordinator

2024-02-27

Energimyndigheten genomförde under 2023 en upphandling för stöd i koordinering av nätverket Bebo. RISE vann anbudsgivningen i stark konkurrens med WSP som under Göran Werners ledning koordinerat Bebo sedan 2010.


Allmän Utbildning & FoU