Samarbete mellan Ecoclime och Energibolaget

2023-11-29 Ecoclime Group AB

https://slussen.azureedge.net/image/47365/fastighet.jpeg

Efterfrågan på kvalificerad energikartläggning bland fastighetsägare ökar kraftigt. För att möta behovet har Ecoclime Group ingått ett avtal med Energibolaget, experter inom certifierad energikartläggning. Energikartläggning ger en helhetsbild av mängden energi som används för att driva hela fastigheten och blir därmed ett viktigt beslutsunderlag för fastighetsägaren i valet av rätt effektiviseringsåtgärd.

VD, Krister Werner Ecoclime Group:

”Samarbetet med Energibolaget är mycket viktigt för oss på Ecoclime. Intresset är stort och vi behöver helt enkelt öka kapaciteten mot kund för att kunna leverera kompletta energikartläggningar av fastigheter. Energibolagets experter har lång erfarenhet och en gedigen kunskap inom området. Vi ser fram emot ett bra samarbete och nya kunder som ser potentialen i våra lösningar. ”

Delägare, certifierad energiexpert och energikartläggare, Jonas Johansson Energibolaget:


”Vi ser just nu en stor ökning på energikartläggningar i allt från bostadsrättsföreningar till industri där Ecoclimes lösningar har visat sig vara ett konkurrenskraftigt åtgärdsförslag och en viktig del för fastighetsägare i omställningen till fossilfri energi och återvinning av värme och vatten. Energibolaget ser återvinning av spillvatten som en viktig del av en helhet i en fastighet som säkerställer en hög energi- och nettobesparing över en lång tid framöver.”

Om Energibolaget:
Energibolaget har erfarenhet av över 20 000 besiktigade fastigheter i branschen, med kunder som Statens Fastighetsverk, ASSA Abloy, COOP och flera kommuner runtom i Sverige gällande energikartläggning. Energibolagets styrka är expertisen inom flera specialistområden, exempelvis certifierade energikartläggare för stora företag, energiexperter för komplexa byggnader samt OVK-kontrollanter.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime gör affär med HSB Brf Akvarellen värd 4.8 MSEK

2024-03-27

Ecoclime Group är glada att offentliggöra en framgångsrik affär med HSB Brf Akvarellen i Tullinge, där bolaget kommer att installera den banbrytande Evertherm-teknologin. Projektet är värt 4,8 miljoner kronor.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime i avtal med HSB Södertörn, Energiresan i fokus

2024-02-12

Ecoclime Group har ingått ett samarbetsavtal med HSB Södertörn i syfte att hjälpa deras bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter via Energiresan och återvinning av värmenergi i spillvatten.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Tillväxtresan fortsätter med brf:er - ny affär i Skellefteå

2023-12-20

Ecoclime Group har ingått ett avtal med Umia Skellefteå AB avseende produktleverans av en Evertherm-anläggning till Brf Linden i Skellefteå. Återvinning av värmeenergi ur spillvatten utgör en vital del av en omfattande energiuppgradering i föreningen


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Kyla Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime och Fastum i samarbete om energilösningar för brf:er

2023-11-17

Kraftigt stigande energipriser, högt ränteläge och ett allmänt högt kostnadsläge gör att många bostadsrättsföreningar nu ser över sina kostnader och då särskilt kostnaderna för energi.


Värme Kyla Sanitet (Fastighets VA) El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclimes dotterbolag Miljöbelysning landar stororder, 4 MSEK

2023-10-06

Brf Fållbänken i Täby har valt Ecoclimes Groups dotterbolag Miljöbelysning som leverantör av LED-belysning och smart elbilsladdning. Investeringarna görs som en del i en omfattande satsning energieffektivisering och förbättrad utomhusmiljö.


El Energieffektivisering Referensprojekt

Ecoclime genomför Energiresan med brf Blåkulla, order 8 MSEK

2023-10-05

HSB:s bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna väljer att genomföra Energiresan – Ecoclimes metod för energieffektivisering i större bostadsfastigheter. Blåkulla beräknas minska sin energiförbrukning med 762 MwH/år och ökar investeringsutrymmet.


Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Referensprojekt

Energiresan - sänk boendekostnad, möjliggör investeringar

2023-10-02

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se).


Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) El Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering Geoenergi

Rekordaffär för Ecoclime Group

2023-09-08

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har fått i uppdrag av Energy Machines att genomföra ett projekt för geoenergi till en större fastighetsägare i Stockholm.


Värme Energieffektivisering Geoenergi Referensprojekt

PRV beviljar viktigt patent för Ecoclime

2023-03-07

PRV – det svenska patent och registreringsverket, kungör idag beviljandet av Ecolimes patent för Evertherm SEW avseende ”Återvinningssystem och metod för återvinning av termisk energi från spillvatten”. Patentet gäller den svenska marknaden.


Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering