Nyköpings-brf Årets hållbarhetsförening hos Riksbyggen

2023-12-04 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/oppeby.png

Bostadsrättsföreningen Brf Stallet Oppeby i Nyköping har utsetts som vinnare i Årets hållbarhetsförening. Föreningen prisas bland annat för sina satsningar på biologisk mångfald, energisparande åtgärder och gemensamma aktiviteter.

Under en prisceremoni i Stockholm utsågs Brf Stallet Oppeby som vinnare i Årets hållbarhetsförening - en tävling som arrangeras av Riksbyggen. Intresset i år var rekordstort med 300 nomineringar.

- Det känns väldigt bra att föreningens hållbarhetsarbete uppmärksammas och vi hoppas kunna vara en inspiration för andra Riksbyggenföreningar. Vi har genomfört ett omfattande hållbarhetsarbete inom flera arbetsområden samtidigt. Till exempel en grönytestrategi, energibesparande åtgärder, social hållbarhet med gemensamma aktiviteter, större delaktighet och tydlig information med mera. Det har krävt en stor arbetsinsats av styrelsen och nya tankesätt och arbetsmetoder. Det är också viktigt att föreningens medlemmar känner sig trygga och informerade om det arbete styrelsen gör, så styrelsen känner stöd i sitt hållbarhetsarbete. Ett stort tack till BRF Stallet Oppebys styrelse och medlemmar som alla ska känna att det här priset är till dem, säger föreningens ordförande Peter Strandberg.

Brf Stallet Oppeby som byggdes 1970 och består av 276 lägenheter, belönades för föreningens gedigna hållbarhetsarbete.

- Brf Stallet Oppeby imponerar genom att ett brett, strategiskt och inkluderande hållbarhetsarbete, i stort och smått. Föreningen jobbar med alla dimensioner av hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Exempelvis vid inventering av utomhusbelysning tänker de både på byte till energisnålare lampor och hur belysningen kan kompletteras för ökad trygghet. I sann kooperativ anda engagerar de också föreningens medlemmar med enkäter, omröstningar och gemensamma aktiviteter, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Några av de hållbarhetsåtgärder föreningen gjort:

  • Gjort grönytestrategi för ökad biologisk mångfald, egen odling, trädinventering, trivsammare och trygga innergårdar.
  • Installerat laddboxar för elbilar och solpaneler, vilka producerar 90 % av planerad förbrukning sommartid.
  • Påbörjat arbetet att byta till energisnålare lampor och se till att belysningen gör att du känner dig trygg i området.
  • Gemensamma aktiviteter och möjligheter för boende att påverka, exempelvis gemensamma promenader, boule, fika och omröstning om föreningslogga.
  • Öppnat gemensam snickeriverkstad.

Juryns motivering:
Årets Hållbarhetsförening Brf. Stallet Oppeby har visat på ett stort engagemang och genomfört åtgärder i sin bostadsrättförening som medfört ett flertal positiva effekter, såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga. Brf. Stallet Oppeby har med ett gediget och långsiktigt arbete även visat att föreningen kan arbeta med hållbarhet på ett strategiskt, brett och inkluderande tillvägagångssätt. Bostadsrättsföreningen har visat på ett hållbarhetsarbete i både stort

och smått. Föreningen har bland annat tagit fram en strategi för sina grönytor för att uppnå en ökad biologisk mångfald med trivsammare och tryggare innegårdar, samt genomfört en inventering av utomhus-belysningen för utbyte till energisnålare belysning och för en ökad trygghet. Brf. Stallet Oppeby har även genomfört installation av sol-paneler samt laddboxar för elbilar. Föreningen inbjuder de boende till inkludering och delaktighet, listan på gemensamma aktiviteter för boende kan göras lång.

- Det växande antalet nomineringar i tävlingen tyder på en ökad medvetenhet och vilja bland föreningar runt om i landet att bli mer hållbara. Det är glädjande och viktigt, eftersom boendet på har stor påverkan på miljön och den sociala hållbarheten. Alla behöver bidra i omställningen och det behöver inte vara kostsamt eller svårt, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Tävlingen Årets hållbarhetförening
Årets hållbarhetsförening gäller föreningear som är kunder hos Riksbyggen och har arrangerats av Riksbyggen sedan 2017. Prissumman är 10 000 kr och får användas till någonting som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Årets hållbarhetsförening är en av flera aktiviteter Riksbyggen genomför i syfte att sprida kunskap och inspirera bostadsrättsföreningar i deras hållbarhetsarbete.


 Dela     Tillbaka  

Caverion + Assemblin=Sant

2024-03-05

Investmentbolaget Triton offentliggör idag avsikten att kombinera portföljbolagen Assemblin och Caverion till den nya koncernen Assemblin Caverion Group.


Allmän Arbetsmarknad

Alarmerande brist på yrkeslärare

2024-03-05

Regeringens ambitioner att öka utbildningsplatserna på landets yrkes- och vuxenutbildningar riskerar att stöta på patrull. Detta då bristen på yrkeslärare redan i dag är akut och dessutom kommer förvärras framåt.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Tre unga ventilationsmontörer tävlar om SM-guldet

2024-03-05

Finalen i ”SM för unga ventilationsmontörer 2024” närmar sig och nu avslöjas det vilka de tre finalisterna är.


Ventilation Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet

2024-03-04

Värdefull energi spolas rakt ut i avloppet – nytt forskningsprojekt tar steg mot hållbar omställning.


Värme Sanitet (Fastighets VA) Energieffektivisering Utbildning & FoU

Installatörsföretagen stärker samarbetet med universitet

2024-02-29

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att stärka samarbetet inom utbildning och forskning.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Nytt världsrekord för CIGS-solceller

2024-02-29

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller.


El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Legionella på fartygs-spa

2024-02-29

Vid ett rutinmässigt legionellaprov på fartyget Viking Glory som trafikerar mellan Åbo, Åland och Stockholm har förhöjda värden i två av poolerna på spa-avdelningen upptäckts.


Sanitet (Fastighets VA) Brand & säkerhet

Nytt fryshaveri

2024-02-29

För någon månad sedan rapporterades om ett fryshaveri på KI i Solna. Nu har ett nytt fryshaveri i forskningsmijö inträffat. Den här gången på Lunds universitet, rapporterar sverigesradio.se.


Kyla

Svårt att hitta lärlingsplats

2024-02-28

Det är nästintill omöjligt att hitta lärlingsplats för studenter inom vvs, fastighetsteknik och el. Detta trots att det saknas 28 000 installatörer enligt beräkningar från Installatörsföretagen. Läs artikel i Byggnadsarbetaren.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Rise ny Bebo-koordinator

2024-02-27

Energimyndigheten genomförde under 2023 en upphandling för stöd i koordinering av nätverket Bebo. RISE vann anbudsgivningen i stark konkurrens med WSP som under Göran Werners ledning koordinerat Bebo sedan 2010.


Allmän Utbildning & FoU