Färdplan 2045: ”Fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand”

2024-02-21 Slussen Building Services

Bygg- och anläggningssektorn lägger i dag fram en uppgraderad färdplan med uppmaningar till regeringen och åtaganden till branschen för att öka tempot i Sveriges klimatomställning. - När rätt förutsättningar är på plats kommer bygg- och anläggningssektorn med stolthet visa hur fossilfrihet och lönsamhet går hand i hand, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

https://slussen.azureedge.net/image/353/elm2.jpg
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Ulrik Hammarsträng

I den uppgraderade färdplanen preciserar bygg- och anläggningssektorn 14 politiska förslag som behöver genomföras för att sektorn ska klara målet om nettonoll-utsläpp av växthusgaser 2045.

- Det är nu omställningen sker. Därför måste stat, regioner och kommuner bidra ännu mer till att stötta sektorns klimatomställning, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Bygg- och anläggningssektorn vill bland annat se gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader och utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet, ändrade regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att exempelvis fler kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt att höga klimatambitioner är en beslutsfaktor vid offentliga investeringar.

- Tiden är mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn visar att de är redo redan idag, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket.

 

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är:

 2025:

Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030:

50 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2040:

75 procent minskade utsläpp av växthusgaser.

2045:

Nettonollutsläpp av växthusgaser.

Källa: Byggföretagen

 


 Dela     Tillbaka  

De nominerade - del IV

2024-04-16

Den 25 april presenteras vinnaren av Stora Inneklimatpriset på Nordbygg och vi presenter nu den fjärde och sista i raden av de nominerade som är Bevent Rasch/4 Safe Air AB som utvecklat konceptet Visable Air System, VAS.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

Vinnarna av Solenergipriset 2024

2024-04-15

Solceller på vatten, vertikal solpark och ny monteringsmetod juryns favoriter.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del III

2024-04-12

Prisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

HeatQuantum Tour landade i Arlanda stad

2024-04-09

Slussen.biz fanns på plats för att få veta mer om CO2-värmepumpen HeatQuantum när leverantören Advansors turné fanns på plats i Arlanda stad.


Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Kommunernas energi- och klimatrådgiving gör nytta

2024-04-08

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nej för solcellspark på åkermark i Skåne

2024-04-08

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Skånes läns beslut att förbjuda nyanläggning av solceller på en åkermark i Helsingborgs kommun.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del II

2024-04-05

I den andra delen av artikelserien om de nominerade till Stora Inneklimatpriset presentar vi stolt Simap som är nominerade för värmekontrollsystemet OptiControl.


Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Misstänkt storfusk i installationsbranschen

2024-04-05

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.


Allmän Arbetsmarknad