Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024!

2024-02-22 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/vapriset.jpg

Nominera ditt bidrag till VA-priset 2024! VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.

Många av Sveriges VA-system är i akut behov av underhåll och renovering. Incidenter som läckor, rörbrott och förorenat vatten som blandas med dricksvatten händer dagligen någonstans i landet. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är.

Priset kan gå till en person, organisation eller företag som har uppmärksammat dricksvatten- och avloppshanteringen och tagit speciella initiativ för att förbättra Sveriges hantering av VA-infrastrukturen. Vinnaren presenteras i anslutning till Världsvattendagen den 22 mars 2024. Skicka din nominering till [email protected] senast den 1 mars.

Förra årets pristagare var Tekniska verken i Linköping, och mottogs av Elisabeth (Bettan) Fahlgren och Bosse Jonsson. De var med redan för mer än 25 år sedan när Tekniska verken startade programmet ”Bosse och Bettan”, en omfattande utbildningssatsning rörande vatten och avlopp riktat till barn i grundskolan. Tekniska verken har utvecklat ett utbildningsmaterial och handledning till lärare i kommunen och hela klasser bjuds in under skolgången för att lära sig mer och bland annat få en rundvandring på reningsverket. Hedersomnämnande 2023 gick till Erik Winnfors Wannberg för sitt arbete med VA-tidskriften Cirkulation, som i mer än 30 år har varit en oberoende tidskrift som har givit VA-branschens olika aktörer möjlighet att fördjupa sin kunskap inom många områden, från teknik och underhåll till politik och samhällsbyggnad.

Källa: VA-Fakta


 Dela     Tillbaka  

De nominerade - del IV

2024-04-16

Den 25 april presenteras vinnaren av Stora Inneklimatpriset på Nordbygg och vi presenter nu den fjärde och sista i raden av de nominerade som är Bevent Rasch/4 Safe Air AB som utvecklat konceptet Visable Air System, VAS.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

Vinnarna av Solenergipriset 2024

2024-04-15

Solceller på vatten, vertikal solpark och ny monteringsmetod juryns favoriter.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del III

2024-04-12

Prisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

HeatQuantum Tour landade i Arlanda stad

2024-04-09

Slussen.biz fanns på plats för att få veta mer om CO2-värmepumpen HeatQuantum när leverantören Advansors turné fanns på plats i Arlanda stad.


Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Kommunernas energi- och klimatrådgiving gör nytta

2024-04-08

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nej för solcellspark på åkermark i Skåne

2024-04-08

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Skånes läns beslut att förbjuda nyanläggning av solceller på en åkermark i Helsingborgs kommun.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del II

2024-04-05

I den andra delen av artikelserien om de nominerade till Stora Inneklimatpriset presentar vi stolt Simap som är nominerade för värmekontrollsystemet OptiControl.


Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Misstänkt storfusk i installationsbranschen

2024-04-05

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.


Allmän Arbetsmarknad