Alarmerande brist på yrkeslärare

2024-03-05 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/in_1.jpg

Arbetsgivare över hela landet rapporterar om ett skriande behov av medarbetare. Störst behov gäller för yrkesutbildade med inriktning mot kyl- och värmepumpsteknik, el och energi, VVS och fastighet, fordon och transport, bygg- och anläggning, men även inom till exempel vård- och omsorg. Omkring tre av fyra arbetsgivare säger sig ha svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. 

Därför var regeringens satsningar på yrkes- och vuxenutbildningar efterlängtade av Installatörsföretagen. Men bristen på yrkeslärare sätter käppar i hjulen för satsningarna. Nio av tio utbildningsanordnare uppger att det är svårt att rekrytera utbildade yrkeslärare. En majoritet av utbildningsanordnarna tror samtidigt att behovet av yrkeslärare kommer att öka de närmaste åren. 

–  Vi riskerar att fastna i ett moment 22 där alla yrkesverksamma behövs i branschen, men fler av dem samtidigt skulle behöva yrkesväxla för att bli yrkeslärare. Bristen på yrkesverksamma och lärare är ett direkt hot mot branschen, men det riskerar också att försena energi- och klimatomställningen, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Just gruppen yrkeslärare uppvisar den största obalansen mellan det beräknade antalet examinerade och behovet av examinerade. Bristen förvärras av att yrkeslärare i genomsnitt är äldre och att många lämnar yrket i förtid.

Inför läsåret 2022/2023 hade gymnasieskolan nästan 8 800 aktiva tjänstgörande lärare i yrkesämnen. Enligt Skolverket beräknas behovet av examinerade yrkeslärare uppgå till över 13 000 fram till 2035. Det skulle motsvara en årlig examination på runt 890 yrkeslärare. Tyvärr säger prognosen att antalet som beräknas examineras bara verkar bli omkring 500 per år. Om det mönstret håller i sig riskerar vi en brist på närmare 6 000 yrkeslärare de närmaste åren. 

– En sådan utveckling vore katastrofal. Det enda sättet att komma till rätta med detta är att utse en kriskommission och införa ett nationellt yrkeslärarlyft. Bristen på yrkeslärare har varit en allt för bortglömd fråga i debatten om svensk kompetensförsörjning, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Källa: Installatörsföretagen


 Dela     Tillbaka  

De nominerade - del IV

2024-04-16

Den 25 april presenteras vinnaren av Stora Inneklimatpriset på Nordbygg och vi presenterar nu den fjärde och sista i raden av de nominerade som är Bevent Rasch/4 Safe Air AB som utvecklat konceptet Visable Air System, VAS.


Ventilation Produktnytt & kataloger Nordbygg

Vinnarna av Solenergipriset 2024

2024-04-15

Solceller på vatten, vertikal solpark och ny monteringsmetod juryns favoriter.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del III

2024-04-12

Prisutdelningen av prestigefyllda och traditionstyngda Stora Inneklimatpriset närmar sig med stormsteg och vi har fått veta mer om ytterligare en av de nominerade, Locum och systemet Census Eye.


Ventilation Produktnytt & kataloger

Gamla ledningar och nya vitvaror största bovarna

2024-04-12

Gamla ledningar och nya vitvaror innebär störst risk för vattenskador. Och svenska folket behöver förbereda sig bättre för kalla vintrar för att undvika frysskador. Det visar Vattenskaderapporten 2023.


Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

HeatQuantum Tour landade i Arlanda stad

2024-04-09

Slussen.biz fanns på plats för att få veta mer om CO2-värmepumpen HeatQuantum när leverantören Advansors turné fanns på plats i Arlanda stad.


Värme Kyla Energieffektivisering Produktnytt & kataloger

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

2024-04-09

Försvarsmakten ansvarar för PFAS-föroreningarna i Uppsalas vatten. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen i dag meddelat sin dom.


Vatten & avlopp (yttre VA) Brand & säkerhet

Kommunernas energi- och klimatrådgiving gör nytta

2024-04-08

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianvändning. Det visar en nyligen genomförd utvärdering som Energimyndigheten beställt.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Nej för solcellspark på åkermark i Skåne

2024-04-08

Mark- och miljööverdomstolen fastställer Länsstyrelsen i Skånes läns beslut att förbjuda nyanläggning av solceller på en åkermark i Helsingborgs kommun.


El Solvärme & solenergi

De nominerade - del II

2024-04-05

I den andra delen av artikelserien om de nominerade till Stora Inneklimatpriset presentar vi stolt Simap som är nominerade för värmekontrollsystemet OptiControl.


Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Misstänkt storfusk i installationsbranschen

2024-04-05

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.


Allmän Arbetsmarknad