Miljoner till forskning som ska hindra översvämningar

2024-05-20 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/hig.jpg

Högskolan i Gävle har tilldelats totalt 2,6 miljoner kronor från KK-stiftelsen till ett forskningsprojekt som ska förebygga effekter av översvämningar och skyfall. Forskningen kommer att bedrivas tillsammans med två privata företag som lägger till ytterligare 2,9 miljoner kronor i egenfinansiering.

Det finns gott om bevis för att klimatförändringarna leder till fler naturkatastrofer. De allt varmare temperaturerna ökar sannolikheten för torka och bränder, men gör också att luftfuktigheten ökar – vilket leder till fler och kraftigare skyfall och ökad risk för översvämningar.

Forskare på Högskolan i Gävle har sedan länge undersökt effekterna av översvämning av vattendrag, så kallad översvämningsmodellering, för att kunna upptäcka vilka områden som är under risk. Det nya projektet ska under fyra år utveckla forskningen kring översvämningar, men också ta fram metoder som ska skydda civilsamhället mot effekter av skyfall i samarbete med företagen Geografiska Informationsbyrån och NOAQ Flood Protection, som också är medfinansiärer.

– Vi behöver förbättra samhällets motståndskraft mot skyfall och översvämningar, som blir ett allt större problem. Målet är att ta fram bättre översvämningsmodeller och förbättra de tekniska lösningar som finns, och samarbetet med företagen är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras, säger projektledaren Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

NOAQ Flood Protection har tagit fram ett antal produkter som kan användas vid översvämningar, bland annat en mobil skyddsvall som ett alternativ till sandsäckar.

– Vi vill hjälpa till med att göra vårt samhälle mer motståndskraftigt mot översvämningar. Vi ser det här projektet som en bra möjlighet att inte bara utveckla våra egna produkter, utan även undersöka hur produkterna i sin tur kan påverka planeringen av insatser vid en översvämning säger vd:n Sigurd Melin.

Geografiska Informationsbyrån utvecklar bland annat metoder för att använda geografiska informationssystem till att förutsäga vattenflöden vid skyfall.

– Det här projektet är ett sätt att knyta oss inom näringslivet närmare Högskolan, så att alla vi inom projektet kan få ut mer nytta av det vi gör. Vi kommer att kunna dela kunskap och göra varandra starkare, säger företagets grundare Greger Lindeberg.

FAKTA
Projektet finansieras av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings forskningsprogram Hög, Geografiska Informationsbyrån och NOAQ Flood Protection. Totalt läggs 5,5 miljoner kronor på projektet under fyra år (1/12 2024 till 30/11 2028).

Förutom projektledaren Anders Brandt deltar Nancy Lim och Julia Åhlén från Högskolan i Gävle.

Källa: Högskolan i Gävle


 Dela     Tillbaka  

Innovationstävling – Uppföljningssystem under byggnation

2024-06-13

Inom nätverket LÅGAN arrangeras nu en Innovationstävling gällande uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.


Allmän Utbildning & FoU

Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har presenterat prisstatistiken för fjärrvärme för år 2024. Den visar att priset på fjärrvärme detta år ökat mer än på många år.


Värme Utbildning & FoU

Fjärrvärmeleveranserna ökade under 2023

2024-06-13

Energiföretagen Sverige har publicerat den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2023 som visar att leveranserna av fjärrvärme ökade.


Värme Utbildning & FoU

Antalet anmälda byggstölder ökar

2024-06-13

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser.


Allmän Utbildning & FoU

Kommunerna får lågt betyg av byggbranschen

2024-06-13

Byggbranschen ger kommunernas förmåga att hantera upphandlingar betyget 2,5 på en sexgradig skala. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet.


Allmän Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Stora renoveringar sämre för klimatet trots energiminskning

2024-06-13

En ny studie från Sveriges Allmännytta och Lunds tekniska högskola visar att omfattande renoveringar kan medföra stor klimatpåverkan, trots att de innebär energibesparingar för fastigheterna.


Allmän Utbildning & FoU

Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

2024-06-12

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport.


El Utbildning & FoU

Tolv nya beviljade SVU-projekt

2024-06-11

Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Unikt samarbete kring energismarta fastigheter

2024-06-10

ÖrebroBostäder och Malmö Stad har kommit överens om ett unikt samarbete för att med gemensamma krafter öka chansen att nå de mål och krav som följer av Sveriges klimatpolitiska ramverk samt Parisavtalet.


Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Rekordstora höjningar av VA-taxan 2024

2024-06-05

Idag publicerar Svenskt Vatten sin årliga Taxerapport, som sammanställer VA-taxan för 2024 och analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen.


Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU